ÖNEMLİ UYARI : (IP KONTROLLÜ ÜYELİK GÜVENLİĞİ)

Giriş yaptığınız üyelik bireysel olarak sadece 1 (bir) kişilik kullanıcının kullanımı içindir. Üyeliklerimiz kurumsal değil kişiseldir. Giriş yapıldıktan sonra aynı kullanıcı adı ve şifre ile başka bir IP numaralı kullanıcı girişi yapılırsa üyeliğiniz otomatik olarak BLOKE olur. Lütfen şifrenizi paylaşmayınız. Üyeliğinizi giriş yaptıktan sonra “GÜVENLİ ÇIKIŞ” yaparak başka bir yerde, başka bir bilgisayarda kullanmanızda sakınca yoktur. Şifrenizi ailenizden biri kullansa dahi sistem aynı anda birden fazla giriş yapılmasına izin vermeyecektir.

Eğer bu üyelik size ait değilse lütfen “GÜVENLİ ÇIKIŞ” yapınız. Aksi taktirde şifresini sizinle paylaşan gerçek üyenin üyeliği BLOKE olacaktır.


Okudum ve Kabul Ediyorum

Hesap Sahibinin Zarar Görmemesi İçin Çıkış Yapmak İstiyorum

Yardım Merkezi
 
abone ol


› SELÇUKLULARDA EĞİTİM
Kaynakça()  Resim-Sekil()  Tablo()     8 Sayfa  [ Geri Dön ]

Dökümanı İndirebilmek İçin TıklayınızHenüz Üye Değilseniz Buraya Tıklayıp Üye Olabilirsiniz
Önemli NotSitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen yardım bölümümüzden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için dosya numarasını mesajınıza ekleyiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No : 73697 - Dosyanın Siteden Kaldırılması İçin Buraya Tıklayınız

İçerik SELÇUKLULARDA EĞİTİM

Selçuklularda Eğitimin Temel Özellikleri
1. Selçuklu devlet adanılan eğitim öğretime ve bilimin gelişmesine büyük önem vermişlerdir
2. Medreseler gelişmiş Selçuklu ülkelerinin her yerine yayılmıştır.
3. Ahilik gibi bîr yaygın eğitim kurumu, atabeylik gibi şehzade eğitimini amaçlayan uygulamalar ortaya atıldı.
4. Selçukluların ilk zamanlarında eski Türk değerleri henüz canlı iken sonra bunlar zamanla önemini yitirdi.
5. Selçuklularda alp, gazi, veli , insan tipleri beraber yaşar. Dede korkut kitaplarında alp tipinden gazi tipine doğru geçiş söz konusudur.

SELÇUKLULARDA FİKİR HAYATI
Selçukluların ve onlardan doğan devletlerin medeniyet tarihinde en büyük hizmetleri şüphesiz Tuğrul beyden itibaren İslam dünyasının her tarafına cami, medrese , kütüphane , tıp mektebi, hastahane, imaret , zaviye ve kervansaraylar ile doldurmaları bu müesseselere büyük vakıflar yapmaları idi. Filhakika bir ilim ocağı olarak medreselerin devlet eli ile teşkilatlanması tahsilin vakıf suretiyle meccani olması ve İslam dünyasına yayılması Selçukluların eseridir.

SELÇUKLU DEVLET ADAMLARININ BİLİMSEVERLİĞİ
Selçuklu hakan , melik ve vezirleri kültür hayatını alim ve sanatkarları himayeleri ile meşhur olunur. Sultan Sancarın sarayı alim ve sanatkarlarla dolup taşardı. Merv şehrinde on iki genel kütüphane vardı. Bu dönemde yapılan kervansaraylarda kütüphane ve satranç takımları bulunurdu. Yine bu dönemde astronomi , matematik ve tıp alanındaki gelişmeler Avrapa’nın ilmine kaynaklık etmiştir. Melik-Şah kurduğu medrese ve kültür merkezlerinin yanı sıra her yıl alim ve mutasavvuflara üçyüzbin ahin ihsan ederdi. Bazı Selçuklu beylerinin bizzat Farisi sür ve Türkçe mektup yazdıkları sarayda şehzadelerin tahsiline büyük önem verdikleri bilinmektedir.
Melik-Şah dönemi Selçuklu devletinin her bakımdan en ihtişamlı devriydi. Özellikle medrese denilen yüksek okul seviyesindeki kültür müesseseleri ülkede pek çok bilginin yetişmesini sağlamıştı. Devlet Batınilik taarruzuna medreseyle karşı koymaya çalışarak akıllı bir siyaset izlemişti.

MEDRESELER
İlk Selçuklu medreseleri 1040 yıllarında Nişaburda Tuğrul bey tarafından kurulmuştur. Alparslan döneminde 1067de Bağdatda Nizamiye medreseleri adıyla önemli kurumlar açılmış bu adı taşıyan başkalarının da kurulduğu görülmüştür. Bağdat Nizamiye medreselerinin kurulmasında Alparslan ve Nizamülmülkün ilgi ve çabaları etken olmuştur. Ülkenin her tarafına yayılan medreselerin en önemlileri şu kentlerde idi : Bağdat , Musul, Basra, Nişabur, Belh, Herat, İsfahan, Merv, Rey, Tuş
Medreselerin Selçuklularda Önem Kazanması ve Yayılmasının Başlıca Nedenleri
1. Sünni-Hanefi olan Selçukluların , çevrelerindeki Şii ve Fatimiler’in aşırı mezhep propagandalarına karşı koyma ihtiyacı,
2. Genişleyen imparatorluğun yönetimi için memur yetiştirme ihtiyacı.
3. İslamiyeti yeni benimsemiş Oğuz topluluklarının yeni inançlarının pekiştirilme ve eskilerinin silinme gereğinin duyulması.
4. Din adamı yetiştirme ihtiyacı.
5. Yeni ele geçirilen ülkelerin manen de fethini sağlamak için gerekli insanları yetiştirme düşüncesi.
6. Yoksul ve yetenekli öğrencileri okutup topluma kazandırma düşüncesi.
7. Bilginlerin devlete karşı gizli hareketlere katılmalarını engellemek.
8. Devlet adamlarının eğitim ve bilim severliği.
Programlar
Bağdat Nizamiye medreselerinde okutulan başlıca dersler şunlardır:

Din ve Hukuk Dersleri Dil ve Edebiyat Dersleri Felsefe Dersleri Müsbet Bilim Dersleri
Kuran okuma Arap Edebiyatı Felsefe Tıp
Tefsir Fars Edebiyatı Mantık Cerrahi
Hadis Nahiv Riyaziye
Fıkıh Sarf Hesap
Kelam Hitabet Hendese
Şiir Müsellesat
Cerh ve Tadil Nücum
Tarih Heyet
Edeb Tabiiyat

Nizamiye medreseleri , esas olarak din, dil, hukuk öğretimi yapmışlardır. Tıp Öğretimi daha çok hastanelerde yapılıyordu. Hastahane veya hastahane-tıp okulu durumundaki bu kurumlara Bimaristan, Daruşşifa denir. Tıp özel olarak da öğrenilirdi.
Felsefe çok geçmeden bilimler a

Güncel Aranan Ödevler

çivi imalatı, uzay geometrisi, tiyatro, afif, din ve vicdan ozgurlugu nedir, havlu atmak, eylemcilik, sosyal ve siyasal haklarımız, canım istanbul, pintilik, basınc, ikdam, vatan borcu, anybody, su ilgili sunum, iki büklüm, avrupa birliğ, cv örnek, filterpres, edinilme, cıvata, mıknatısın özellikleri, fatalite, sofracı, teke tek, kimya olmak, depolamak, ahmed paşa, motifler, hırpalama, erozyon etkileri, eti logosu, 4. sınıf zümre, viskoz akışkan, geleğen, muhteşem dörtlü, biyoloji deneyleri, story, cumhuriyet öncesi yönetim, birleşmiş milletlerin görevleri, estirilme, hayvan barinaklarinin sorunlari, komedinin özellikleri, seyyid nesimi, egik atış, havâs, Küçük Asya, arabalı, volkanizmalar, ambalaj sanayi, betimleme nedir, matematik, hayvanlarda üreme, yönetim labiren, superlatives, metin toker, zeminli, atatürk ile ilgili şarkı sözleri, ed ryan kımdır, biyel, bütün bütün, türk istiklal mücadele koşulları, izci, vade sonu, eski uygarlıklar, psikolojide kullanılan araştırma teknikleri, açıortay soruları, haldun taner berlin mektupları, sekiz, pazar ola!, oks hazırlık, gayur, kıyafet, hayvanlarla iletişim kurma, basketball, ekmek küfü, kok, ortak kat, alışılmış, japonya matematik konum, ızgaralı, matematiksel modelleme, sıvamak, çocuk hakları bildirgesi, erezyon ve korunma yolları, kamu zararı, eski kıyafetler, akortlama, dilsiz, meteryal, saat ve takvim nedir, mal sigortaların sınıflandırılması, lirik, penye, atmosferin yapısı, bilirkişi, mangan, çağımızın buluşları, büyüme nedir, aşı nedir, ayna yap, kimyasal atıklar, 10. sınıf çocuk ruh sağlığı, yıldız ucgen motorlar, kanlılık, edebiyat soruları, dil ile ilgili atasözleri, butik, latince, el katmak, emzirme, gözcü, küçük erkekler, inak, cagdas, gübre, sindirilme, edat nedir, çocuk şarkıları, tennure, dünyanın sonu, bakteri, dıramatik şiir, atatürk geometri, ateş bacaları, prehistorya, diş özü, optimal üretim sistemi, Kıbrıslı, memelilerde eklem yapısı, büyüme ve kalkınma, 2005 oks, corel draw, düse, eksik olma, sıra malı, çok hücreli, yogi, zebanî, pazar, afrika kıtası, bağıntı fonksiyon, barometre yapımı, münazara, çocuklarda iç disiplin, 3 boyutlu resimde ışık ve gölge, devralma, sedefçi, dış ticaret ve ihracat, özel güvenlik sınav sonuçları, mağazacılık, beydabanin hayati, walkabout, terörizm nedir, elektrik proje staj, kartlık, 2. yeni, kromlama, örneğin, bpsk, sert ünsüz, dezenfeksiyon, sessizleşme, eski ölçme aletleri, spor, yerindelik, bilgisayar ders notları, turna kırı, belcıka devletı, 29 ekim yazısı, ağırlık ölçüsü, aydaki yer çekimi, karmaç, araz, güney amerika, kumeler, arıtmak, ipek yolundaki türkler, hoca dehani gazeller, kanuni, halk hikayesi nedir, atatürk ün müzikle ilgili sözleri, ara tümce, tas kure, avrupa hun devleti, anadoluda egemenlik mücadelesi, imha ateşi, şort, aşırma, imbisat, siddhartha, ferrari, 1487 tarihi olaylar, elektrik akımı nedir, ac ölçü aletleri çalışma ilkeleri, açıklayıcı, kongre türleri, oylanmak, özlemek,