ÖNEMLİ UYARI : (IP KONTROLLÜ ÜYELİK GÜVENLİĞİ)

Giriş yaptığınız üyelik bireysel olarak sadece 1 (bir) kişilik kullanıcının kullanımı içindir. Üyeliklerimiz kurumsal değil kişiseldir. Giriş yapıldıktan sonra aynı kullanıcı adı ve şifre ile başka bir IP numaralı kullanıcı girişi yapılırsa üyeliğiniz otomatik olarak BLOKE olur. Lütfen şifrenizi paylaşmayınız. Üyeliğinizi giriş yaptıktan sonra “GÜVENLİ ÇIKIŞ” yaparak başka bir yerde, başka bir bilgisayarda kullanmanızda sakınca yoktur. Şifrenizi ailenizden biri kullansa dahi sistem aynı anda birden fazla giriş yapılmasına izin vermeyecektir.

Eğer bu üyelik size ait değilse lütfen “GÜVENLİ ÇIKIŞ” yapınız. Aksi taktirde şifresini sizinle paylaşan gerçek üyenin üyeliği BLOKE olacaktır.


Okudum ve Kabul Ediyorum

Hesap Sahibinin Zarar Görmemesi İçin Çıkış Yapmak İstiyorum

Yardım Merkezi
 
abone ol


› AHİ BİRLİKLERİ
Kaynakça()  Resim-Sekil()  Tablo()     8 Sayfa  [ Geri Dön ]

Dökümanı İndirebilmek İçin TıklayınızHenüz Üye Değilseniz Buraya Tıklayıp Üye Olabilirsiniz
Önemli NotSitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen yardım bölümümüzden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için dosya numarasını mesajınıza ekleyiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No : 177222 - Dosyanın Siteden Kaldırılması İçin Buraya Tıklayınız

İçerik AHİ BİRLİKLERİ

Osmanlı imparatorluğunun kuruluşunda rol oynayan Ahi Birlikleri, Müslüman-Türk toplumunun içtimai, iktisadi ve kültürel hayatını tanzim eden kurumlardan biri olarak yüzyıllarca varlığını devam ettirmiştir.
Kelimenin sözlük, örgüt ve terim olarak türlü anlamları vardır:

A)Sözlük olarak Ahilik :

Ahi kelimesi Arapça’dır ve kardeşim demektir.yüzyıllarca kökenini aldığı benzeri bir kuruluş yani fütüvvetçilik halinde sürüp gelirken hatta yine uzun süre Ahiliğin ortaya çıktığı Anadolu dada Arap- İslam alemindeki bu eski Arapça adıyla anılırken Türklerde meskun Anadolu da başka bir nitelikte ve bir Türk kuruluşu olarak ortaya çıkıp o zamana dek bilinen fütüvvet adını bırakarak ahi şeklindeki başka bir Arapça kelimeyle anılmaya başlanması çok gariptir
Arapça aslında Ahi biçimiyle tam olarak Ahiliğin Anadolu da anlaşıldığı anlama gelmemiş ve akı sözcüğünün divan-ı lügat it Türk de ve Hibet ül-hakayık da aynı anlamda kullanılmış olması, bu iddiayı eski kaynaklar olarak sağlamlaştırmaktadır.
İşte bu nedenle ahi sözcüğünün başka kökenden olup bu kalıba girmiş olabileceği hatıra girmiş,ilk kez Fransız Türkologu J.Deny, eski ve orta Türkçe de eli açık cömert anlamlarına gelen akı sözcüğünün söyleniş ve anlam bakımından benzeri Arapça Ahi sözcüğüne çevrildiğini ileri sürmüştür.(1)

B)Örgüt olarak Ahilik:

Bu konu üzerinde ciddi incelemeler yapan batılı oryantalistler bugüne dek yaptıkları yayınlarda ahiliğin kökenlerini , doğuda özellikle Araplar arasında XI yy’ dan başlayarak gelişmiş olan fütüvvet örgütüne dayarlar ama genelde onun fütüvvetten farklı ve Anadolu Türklerinin biçimlendirip kendi damgalarını vurarak geliştirdiklerini yani Anadolu Türklerine özgü bir kuruluş olduğu konusunda birleşirler.
Gerçekten de mesleki-ahlaki bir örgüt olan Ahilik, Anadolu ya özgü bir kuruluştur. Encyeclopaedia of İslam’ın ikinci Avrupa baskısında fütüvvet maddesinin ikinci bölümünü yazmış ve şimdiye kadar bu konuda bir sürü ciddi araştırma yapmış olan Franz Taescher fütüvvetin halk arasında yaygın şekli Ahilik diye bir başlıktan Selçuklu Anadolu’sunda şehirlerdeki sanatkarlar arasındaki fütüvvet ilginç bir şekil aldı: çünkü fütüvvet sahibi kişi Ahi adini alıyordu diyor.

C)Terim olarak Ahilik:

Anadolu da XIII yy’ da kurulup belli bir süre içinde belli kurallarla işlenmiş esnaf ve sanatkarlar birliğini ifade eder.
(1) Bak. Journal asiatique, 9. seri, XVI.cilt.ss.183,ayrıca sözcüğün bu şekline değinen bu yazılar için bak.F.Taeschner,islam orta çağında fütüvve,İst.Ü.İktisat Fak.Mec.XV.cilt no.1-4,ist.1955,ss.3 vd 18 sayfa.Claud Cahen, sur les tracas des pramieres akhis, Füat köprülü armağanı,ist.1963,ss.81-91.Cevat Hakkı Tarım,tarihte Kırşehri-Gülşehri,1948,ss.61

AHİ BİRLİKLERİNİ KURAN DÜŞÜNCE


İçtimai, iktisadi ve kültürel hayatta çok önemli değişiklikler yaratan yeni hayat tarzına karşı,fertlerin değişik tavır almaları tabi karşılanır.(2)
Her köklü kültür değişiminde olduğu gibi Selçuklu döneminin Anadolu’sunda da yeni hayat tarzına karşı değişik tavırlar oluşmuştur. Bu tavırları 3 ana grupta toplamak mümkündür.

Birinci grubu meydana getiren Türk sultanları ve yüksek tabaka , İslami hayat tarzının yerleşmesi ve kökleşmesi için bütün gayretlerini sarf ederek hiçbir fedakarlıktan kaçmıyorlardı. Bunlar İslamiyet ‘e aykırı olan Şamanı inancını hatıralarını canlandırdığı endişesiyle, İslam dan öndeki tarih ve geleneklerine karşı ilgisiz kalmaktaydılar.

İkinci grubu meydana getiren kitleler, birinci grubun aksine İslami inanç ve hayat tarzından çok eski göçebe Türk geleneklerine ve inançlarına bağlıydılar. Yerleşik hayat tarzına uyum sağlayamayan bu kitleler, İslamiyeti de bir nevi Şamanizm olarak benimsemişlerdi.(3)
Bu kitleler devlete karşı çatışmacı bir tavır almışlar ve bütün bir orta çağ boyunca meydana gelen ayaklanmaların bir sebebi de bu olmuştur.

Üçüncü grup ise , İslam inancıyla Türk geleneklerini kaynaştıran orijinal bir sentez meydana getirmişlerdi. Bu gruptakiler devlete karşı tavır almıyorlar, aksine içtimai huzurun sağlanması için ona yardımcı oluyorlardı. İslam dininin koyduğu, İslami beynelmilelciliği samimiyetle kabul ediyorlardı lakin İslam’a aykırı olmayan geleneklerine sıkı sıkıya bağlıydılar. İşte bu grup geliştirdiği Ahilik felsefesi istikametinde taraftarlarını teşkilatlandırmak amacıyla Ahi Birliklerini kurmuş veya geliştirmişlerdir.

Ahi Birlikleri köklü kültür değişmelerinin olduğu bir dönemde,

Güncel Aranan Ödevler

batarya özellikleri, hukuk test, en uzun ırmaklar, problem kurma ve çözme, bahar, nefir, akliyeci, sorumluluklarımız, calisan memnuniyeti, iç ve dış kuvvetler coğrafya, ahmet insel, kaçma, saparta, ehliyet kitabı, satın alma prosedürü, oruç yemek, sit alanı, servisler, açık lise çıkmış sorular matematik, parasal taban, bağışıklık sistemi, ayrıntılı bütçe, sevgi şiirleri, banka hizmet pazarlaması, altı ayakkabı, mont, nergis, anlaştırma, 4 yaprak, türk bayraginin dogusu, osmanlıda azınlıklar, lise 2 fizik, warrant, alternatif akım jenaratörü, ojit, morg resimleri, soyunma, gastrik, çoğulcu, hurda, yunus emrenin hayatı, eş biçimli, hava parası, gerilme, spor fizyolojisi, netameli, gözle görülmeyen ışınlar, rakim, damgacı, döner ayna, dışbükeylik, mukavim, dayanıksız, müzekkere, zenginlik kaynakları, türkiyedeki toprak çeşitleri, eş anlamlı kelimelere örnekler, kala kala, çiçeğin görevleri, çivril, new drug, özdekçilik, ireland, dijital saat devresi, elipsoidal, glikoz, anne ve çocuk, gövdeli, edison neler icat etti, ibn-i sina, doğacılık, göz koymak, acemleşmek, imkb, sakatlik, karadeniz staj, döşenme, bitki adları, seyyar, medikal cihazlar, üst yüzey, otama, limit ve süreklilik, intak, iskonto nedir, gafur, electric car, demır, çetele, halkoyu, idarenin sorumluluğu, Tacik, donakalma, otomativ, 20.yy da osmanlı devleti okul, olur almak, razı gelmek, uşaki, edememek, söz almak, kaplatmak, donanım, atatürkün milli mücadele, abd ve kuzey ırak, jean, elektrik proje çizimi, klima pazarlama, babalar ve oğulları, tabakalı, dokuma staj, bağıntılar, present continous, su borusu, tiril tiril, hasas ölcme, açı nerelerde kullanılır, su sıkıntıları, az şekerli, öldürtme, antikacı dükkan, anı örnegi, matematiksel istatistik, öğle tatili, eldesiz, Acem halayı, grafik problemi, gül bitkisi, cep telefonunda internet tarayıcısı, ölü gözü gibi, olur ki, bilisizlik, tokaç, kalori miktarları, eleştirilme, 77, parazitlik, çiçeğin yapısı, kayıtdışı ekonomi, aşmak, genel türk tarihi, driver, saatlik, neoklasizm, düzlemsel yataklar, tamam olmak, beden dili, gemi tesisatı, doğanın dengesinin bozulması, diktatör, ataturkculugun turk toplumu icin önemi, arabanın yararları, atatürk inkilapları ve sonuçları, ıslık, elektron, su yalıtımı, 5 basamaklı sayılarda toplama işlemleri, türkiyedeki akarsular, eğitim araçlarının kullanılması, merkantilizm, eskiden para, noktalama işaretleri, cetveller, atık malzeme, devren, yalnız efe ne zaman yazılmıştır, ingilizce ceviri, emeklilik psikoloji, sarıkçı, transformatıonal, bornova liseler, pusulasız, sebzevat, fren, balkanların tarihçesi, bitki ıslahı, karaşar, davul gibi, mod ve medyan, ingilizce günlük konuşma dil, teşmil, patron kimdir, halûk, emrah yücel kimdir, toyota, akarsu, anlam özellik, oryantasyon sunu, çarpıcılık, ikonografi, dünyanın döngüsü, benzinli motorlar, durdurulma, artan oranlı vergi, spermatozoit, taverna, sof, kütle ve agırlık, cumhuriyet döneminde ilk siyasi partiler, taşıtlardaki değişim,