ÖNEMLİ UYARI : (IP KONTROLLÜ ÜYELİK GÜVENLİĞİ)

Giriş yaptığınız üyelik bireysel olarak sadece 1 (bir) kişilik kullanıcının kullanımı içindir. Üyeliklerimiz kurumsal değil kişiseldir. Giriş yapıldıktan sonra aynı kullanıcı adı ve şifre ile başka bir IP numaralı kullanıcı girişi yapılırsa üyeliğiniz otomatik olarak BLOKE olur. Lütfen şifrenizi paylaşmayınız. Üyeliğinizi giriş yaptıktan sonra “GÜVENLİ ÇIKIŞ” yaparak başka bir yerde, başka bir bilgisayarda kullanmanızda sakınca yoktur. Şifrenizi ailenizden biri kullansa dahi sistem aynı anda birden fazla giriş yapılmasına izin vermeyecektir.

Eğer bu üyelik size ait değilse lütfen “GÜVENLİ ÇIKIŞ” yapınız. Aksi taktirde şifresini sizinle paylaşan gerçek üyenin üyeliği BLOKE olacaktır.


Okudum ve Kabul Ediyorum

Hesap Sahibinin Zarar Görmemesi İçin Çıkış Yapmak İstiyorum

Yardım Merkezi
 
abone ol


› AHİ BİRLİKLERİ
Kaynakça()  Resim-Sekil()  Tablo()     8 Sayfa  [ Geri Dön ]

Dökümanı İndirebilmek İçin TıklayınızHenüz Üye Değilseniz Buraya Tıklayıp Üye Olabilirsiniz
Önemli NotSitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen yardım bölümümüzden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için dosya numarasını mesajınıza ekleyiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No : 177222 - Dosyanın Siteden Kaldırılması İçin Buraya Tıklayınız

İçerik AHİ BİRLİKLERİ

Osmanlı imparatorluğunun kuruluşunda rol oynayan Ahi Birlikleri, Müslüman-Türk toplumunun içtimai, iktisadi ve kültürel hayatını tanzim eden kurumlardan biri olarak yüzyıllarca varlığını devam ettirmiştir.
Kelimenin sözlük, örgüt ve terim olarak türlü anlamları vardır:

A)Sözlük olarak Ahilik :

Ahi kelimesi Arapça’dır ve kardeşim demektir.yüzyıllarca kökenini aldığı benzeri bir kuruluş yani fütüvvetçilik halinde sürüp gelirken hatta yine uzun süre Ahiliğin ortaya çıktığı Anadolu dada Arap- İslam alemindeki bu eski Arapça adıyla anılırken Türklerde meskun Anadolu da başka bir nitelikte ve bir Türk kuruluşu olarak ortaya çıkıp o zamana dek bilinen fütüvvet adını bırakarak ahi şeklindeki başka bir Arapça kelimeyle anılmaya başlanması çok gariptir
Arapça aslında Ahi biçimiyle tam olarak Ahiliğin Anadolu da anlaşıldığı anlama gelmemiş ve akı sözcüğünün divan-ı lügat it Türk de ve Hibet ül-hakayık da aynı anlamda kullanılmış olması, bu iddiayı eski kaynaklar olarak sağlamlaştırmaktadır.
İşte bu nedenle ahi sözcüğünün başka kökenden olup bu kalıba girmiş olabileceği hatıra girmiş,ilk kez Fransız Türkologu J.Deny, eski ve orta Türkçe de eli açık cömert anlamlarına gelen akı sözcüğünün söyleniş ve anlam bakımından benzeri Arapça Ahi sözcüğüne çevrildiğini ileri sürmüştür.(1)

B)Örgüt olarak Ahilik:

Bu konu üzerinde ciddi incelemeler yapan batılı oryantalistler bugüne dek yaptıkları yayınlarda ahiliğin kökenlerini , doğuda özellikle Araplar arasında XI yy’ dan başlayarak gelişmiş olan fütüvvet örgütüne dayarlar ama genelde onun fütüvvetten farklı ve Anadolu Türklerinin biçimlendirip kendi damgalarını vurarak geliştirdiklerini yani Anadolu Türklerine özgü bir kuruluş olduğu konusunda birleşirler.
Gerçekten de mesleki-ahlaki bir örgüt olan Ahilik, Anadolu ya özgü bir kuruluştur. Encyeclopaedia of İslam’ın ikinci Avrupa baskısında fütüvvet maddesinin ikinci bölümünü yazmış ve şimdiye kadar bu konuda bir sürü ciddi araştırma yapmış olan Franz Taescher fütüvvetin halk arasında yaygın şekli Ahilik diye bir başlıktan Selçuklu Anadolu’sunda şehirlerdeki sanatkarlar arasındaki fütüvvet ilginç bir şekil aldı: çünkü fütüvvet sahibi kişi Ahi adini alıyordu diyor.

C)Terim olarak Ahilik:

Anadolu da XIII yy’ da kurulup belli bir süre içinde belli kurallarla işlenmiş esnaf ve sanatkarlar birliğini ifade eder.
(1) Bak. Journal asiatique, 9. seri, XVI.cilt.ss.183,ayrıca sözcüğün bu şekline değinen bu yazılar için bak.F.Taeschner,islam orta çağında fütüvve,İst.Ü.İktisat Fak.Mec.XV.cilt no.1-4,ist.1955,ss.3 vd 18 sayfa.Claud Cahen, sur les tracas des pramieres akhis, Füat köprülü armağanı,ist.1963,ss.81-91.Cevat Hakkı Tarım,tarihte Kırşehri-Gülşehri,1948,ss.61

AHİ BİRLİKLERİNİ KURAN DÜŞÜNCE


İçtimai, iktisadi ve kültürel hayatta çok önemli değişiklikler yaratan yeni hayat tarzına karşı,fertlerin değişik tavır almaları tabi karşılanır.(2)
Her köklü kültür değişiminde olduğu gibi Selçuklu döneminin Anadolu’sunda da yeni hayat tarzına karşı değişik tavırlar oluşmuştur. Bu tavırları 3 ana grupta toplamak mümkündür.

Birinci grubu meydana getiren Türk sultanları ve yüksek tabaka , İslami hayat tarzının yerleşmesi ve kökleşmesi için bütün gayretlerini sarf ederek hiçbir fedakarlıktan kaçmıyorlardı. Bunlar İslamiyet ‘e aykırı olan Şamanı inancını hatıralarını canlandırdığı endişesiyle, İslam dan öndeki tarih ve geleneklerine karşı ilgisiz kalmaktaydılar.

İkinci grubu meydana getiren kitleler, birinci grubun aksine İslami inanç ve hayat tarzından çok eski göçebe Türk geleneklerine ve inançlarına bağlıydılar. Yerleşik hayat tarzına uyum sağlayamayan bu kitleler, İslamiyeti de bir nevi Şamanizm olarak benimsemişlerdi.(3)
Bu kitleler devlete karşı çatışmacı bir tavır almışlar ve bütün bir orta çağ boyunca meydana gelen ayaklanmaların bir sebebi de bu olmuştur.

Üçüncü grup ise , İslam inancıyla Türk geleneklerini kaynaştıran orijinal bir sentez meydana getirmişlerdi. Bu gruptakiler devlete karşı tavır almıyorlar, aksine içtimai huzurun sağlanması için ona yardımcı oluyorlardı. İslam dininin koyduğu, İslami beynelmilelciliği samimiyetle kabul ediyorlardı lakin İslam’a aykırı olmayan geleneklerine sıkı sıkıya bağlıydılar. İşte bu grup geliştirdiği Ahilik felsefesi istikametinde taraftarlarını teşkilatlandırmak amacıyla Ahi Birliklerini kurmuş veya geliştirmişlerdir.

Ahi Birlikleri köklü kültür değişmelerinin olduğu bir dönemde,

Güncel Aranan Ödevler

kamış çatı, trake solunumu, atatürk ve matematik, badana, eşitlenmek, dünya çocukları giyim, okan bal, sesin bir saniyede, rendeleme, 3. ve 4. dereceden denklemler, vatan kavramı, atatürk ve cumhuriyet görsel, uşak eğitim fakültesi, joul kanunu, direniş, rabıtasız, birleşmiş milletler, hacivat karagöz oyunu, mirliva, 8. sınıf sıfat, mitoz, dilsiz, ölmeye yatmak, basınçlı kaplar, bakılma, mehmet akif ersoyun hayatı, ekvatoral iklim, hilkat, 1995, enderun mektebi, fen bilgisi 5.sınıf, doğru akımı, demir para hangi yılda bulundu, eş sıcak, çomar, prosesler, dörtgen soruları, gücün, meral, rusya kültürü, yerelleşme, engellenme, bozukluk, zaman planlama, 1. dünya savaşında gizli anlaşmalar, ezberci, ayran, mucit, tabiatıyla, nafta, delege, zehirlilik, zem, kafası kazan olmak, mevlid, bağcıksız, orta uç, hayvanlarda gelişme, eş yapım, format atılması, 29 ekim cumhuriyet bayramı orotoryo, yabancı ülke giyim kuşam ve oyunlar, rüsum, otomobilci, dengeleyici kuvvet, 3. selimin kıbrısı fethi, kartil, meyva isimleri, human rights, sky jack, bio kimyasal, özel hayat, tellâk, milyonluk, ultrason, serilme, savurganca, muhasebe staj, çimento üretimi, iç politika, dizilerde işlemler, haksızca, sağlık tipleri, işlevselcilik, anahtar romanı, dar ünlü, gümbürtü, 18. yüzyıl osmanlı reformları, akımlar kanunu, baz istasyonu, peso, bilgisayarın tıbbi zararları, semahane, eğme, ıpıl ıpıl, nükleer silahlar, elektriksel direnç, ardıç otu, aşlık, faydacıl, serada elektrik, mestane, yeni ürün gelistirme, reji masası, clause, halı ve kilim, sanayi politikaları, fecr-i Âti, proje değerleme yöntemleri, merkezi ısıtma, okluk, kare dalga volta metre, kanadada eğitim, aptal aptal, esnaflık, sargısız, 13.yüzyıl, ilhak, atatürk ölçü devrimi, geçmez, toprak nasıl olusur, voleybol, kısmi integral, defter imalatı, kamet, 1kg kaç lt, çekirdek tepkimelerle kimyasal tepkimeler, arka çıkmak, karıncalı, bütünleme sınavı, rastlanma, solunmak, kuvayimilli, ahşap oymacılığı, mürdümük, fen bilgisi dersi elektrik, tım vıcary, demet demet, beden dili, kağıt kesme sanatı, sop, sendikasız, olimpiyat projeleri, hititlerde dil ve edebiyat, islamcılık, batı müziği çalgıları, atom modelleri, balkan savaşları, empırızm, esma, herkes, endeksli, kazein, porto, geometrik ispatlar, kimya dersi, gazetecilik bölümü, kontrol edilebilir maliyet, duyma, malzeme bilgisi, vahim, püriten, dogal ses kaynaklari, toplum içi şiddet, suç ve gençlik, jersey, atasözleri ve deyimler arasındaki fark, doğal bitki örtüsünün dağılışı, ölümlü, hareket dinamik, eşlem, çeviri, ülke, para, atatürk ve mimari, güç santrallarının zararları, eros, eksik gedik, tel halat, muti, yüzey toleransları, doğal hukuk anlayışı, 19 mayıs lisesi, sıfırlamak, diril, adlaşma, fiil kipleri, düzeltici, eskiden çevre nasıldı, edinmek, şnorkel, Norveçli, müzisyenler, havaya uçan at, jöle, teknetyum, sönmek, atilla ilhan sokaktaki adam, atatürkün getirdiği yenilikler nedır, halı ve kilim arasındaki fark,