ÖNEMLİ UYARI : (IP KONTROLLÜ ÜYELİK GÜVENLİĞİ)

Giriş yaptığınız üyelik bireysel olarak sadece 1 (bir) kişilik kullanıcının kullanımı içindir. Üyeliklerimiz kurumsal değil kişiseldir. Giriş yapıldıktan sonra aynı kullanıcı adı ve şifre ile başka bir IP numaralı kullanıcı girişi yapılırsa üyeliğiniz otomatik olarak BLOKE olur. Lütfen şifrenizi paylaşmayınız. Üyeliğinizi giriş yaptıktan sonra “GÜVENLİ ÇIKIŞ” yaparak başka bir yerde, başka bir bilgisayarda kullanmanızda sakınca yoktur. Şifrenizi ailenizden biri kullansa dahi sistem aynı anda birden fazla giriş yapılmasına izin vermeyecektir.

Eğer bu üyelik size ait değilse lütfen “GÜVENLİ ÇIKIŞ” yapınız. Aksi taktirde şifresini sizinle paylaşan gerçek üyenin üyeliği BLOKE olacaktır.


Okudum ve Kabul Ediyorum

Hesap Sahibinin Zarar Görmemesi İçin Çıkış Yapmak İstiyorum

Yardım Merkezi
 
abone ol


› VEHHABİLİĞİN ETKİLENDİĞİ GÖRÜŞLER
Kaynakça()  Resim-Sekil()  Tablo()     10 Sayfa  [ Geri Dön ]

Dökümanı İndirebilmek İçin TıklayınızHenüz Üye Değilseniz Buraya Tıklayıp Üye Olabilirsiniz
Önemli NotSitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen yardım bölümümüzden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için dosya numarasını mesajınıza ekleyiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No : 177221 - Dosyanın Siteden Kaldırılması İçin Buraya Tıklayınız

İçerik VEHHABİLİĞİN ETKİLENDİĞİ GÖRÜŞLER
1. HARİCİLİK
Vehhabiliğe,Türk Tarihinde“Haricilik”Hareketi olarak bakılmıştır.Osmanlı Devletinde de o şekilde isimlendirilmiştir.Bunun nedeni:Vehhabilerin davranışlarındaki sertlik,imanlarındaki taassub ve kendi inanışlarındaki olmayanları küfürle suçlamak bakımından Haricilere benzemeleridir.
İslam Tarihinde ortaya çıkan ilk gruplardan biri olan Hariciliğin başlangıcını Sıffın Savaşına (657) dayandıranlar çoğunluktadır.Hz Osman’ın şehid edilmesi ve halifelik meselesinden doğan anlaşmazlığı Kuran-ı Kerim’e göre halletmek üzere iki hakem tayin edilmiş ve Hz Ali’nin ordusunda bulunan,çoğunluğu Temim kabilesinden olan bir grup bu işe şiddetle muhalefet etmiştir.Onlar“la hükme illa lillah” yani “Hüküm yalnız Allah’a aittir” demek suretiyle Allah’ın kelamı üzerinde ve dışında olabilecek beşeri kararcı itiraz ettiler.
Hariciler büyük ve küçük günah işleyenleri dinden çıkmış saymaktadırlar.Bunlara göre amel imandadır.Dini işlerde ibadetlerde bir hata yapan kimse dinden çıkmış kafir olmuş olur. Böylelikle hariciler,insanların tövbe kapılarını kapatmışlardır.
Ayrıca Sıffın olayında Allah’ın indirdikleriyle hükmetmeyerek hakemlerin,insanların hükümlerini kabul edenlerde kafirdir.Zira bunlar Allah’ın işine insanları karıştırmışlardır.Günah işleyen herkes,Allah’ın indirdiğinin dışında kendine göre ve keyfine göre hükümde bulunduğu için Maide Suresinin “Allah’ın indirdiği ile hüküm etmeyenler,işte onlar inkarcılar(kafirlerdir)” mealindeki ayetine göre kafirdir.Buna göre Cemel ve Sıffın savaşlarına katılıp hakemliğe rıza gösteren bütün Müslümanlar,Hz Ali,Hz Osman,Hz Talha,Hz Zübeyr(ra)..de kafirdir.Bunlara göre günah işleyen kafir olan kimse ebedi olarak cehennemde kalacaktır.
Hariciler,dini nasları(Katolik bulunan Kur’an ayetinin delil olarak gösterileni)ters ve yanlış anlamakla kalmamışlar,günahsız çocuk ve kadınları aynı kıbleye yönelmiş müminleri,masum insanları öldürmüşlerdir.
Bunun nedeni haricilerin çoğu çöl bedevi Araplardan meydana geliyordu.Üstelik bunlar islamiyetten önce değişmedi.Çünkü bunlar çölün zor şartlarında hayatlarını devam ettirmek zorundaydılar.
Bu durum,onlarda düşünce eksikliği,zihinde şekillendirme eksikliğine yol açarken,onları ilimde nasipsiz bırakmıştır.Bu ruh hali içinde olan insanlardan gerçekten inanmış fakat fikri kapasitesinin zayıflığından mutaasıp dar görüşlü ve hemen öfkeye kapılarak etrafa saldırmaya müsait zümreler ortaya çıkmıştır ki bütün bunlar çölden kaynaklanır.Harilerin bu zor şartlarında yaşamaları onları hiddetli ve öfkeli olmaya sevketmiştir.
Bu imkansızlıkların coğrafi yapının,fakirlik ve cehaletin yanında eskiden gelme kabile çekişmesi,kabile ırkçılığının rolünü de unutmamak gerekir.Haricilerin çoğunluğu merkezi otoriteye bağlanamayacak mizaca sahip olan Temim Boyundan idiler.Bunlar mudon kabilesine bağlıydılar ve bunlar hürriyetlerine düşkün ve hiçbir şeyle kayıtlı olmayı istemeyen tam bedevi kişilerdir.Hiçbirzaman şehir kuramamış,devamlı göçebe olarak yaşamış olan bu boy savaşçı bir ruha sahiptir.Cahiliye devrinde sahip oldukları savaşçı ruh ve yapı İslam’dan sonra da devam etmiştir. Haricilerin kayıt ve baskı kabul etmeyişlerinin,isyankar ve haşin olmalarının bir sebebi de alışkanlık ve yaratılışlarında gelmektedir.
Hariciler günah işleyen herhangi birisini murted sayarak onu öldürmeyi vacip kabul etmişlerdir.Bu yanlış hareket noktasına metodları sebebiyle varmışlardır.Başkalarını kafir saymakla,onların malları ve canları hakkında tasarruf hakkına sahip olmalarından sağlıyordu.Ganimet elde ediyorlardı.
Taasubun olduğu yerde müsamaha ve aklı kullanma ve muhakeme yoktur.Kuran-ı Kerim’i ezberleme dışında hiçbir bilime hayatlarında yer vermeyeceklerdir.Haricilerin çoğunluğu cahil kişilerdir.Gerçekte nekadar iyi niyetli olursa olsunlar Haricilerin çoğu Kuran okur fakat fıkıh bilmezdi.
Hariciler hükümlerini,Kuran’a dayandırma çabasındaydılar.Kuran’dan başka bir delile çoğunlukla müracat etmezlerdi.Hz Muhammed (S.A.V)söz ve uygulamalarına uymazlardı.Ancak,Kuran’ın kelime ve lafızlarının zehirlerine önem verirler.Bundan en şiddetli hükme sarılarak bayraklaştırırlardı.Tefsir ve fıkıh usulü bilmedikleri için de ayetlerinin nuzül sırası bakımından öncelik ve sonralıklarını düşünmezler,araştırmazlardı.Hariciler Kuran’dan kastedilenin çok dışına taşarlardı.
Nitekim Hz Ali’nin(RA)bu konuda onl