ÖNEMLİ UYARI : (IP KONTROLLÜ ÜYELİK GÜVENLİĞİ)

Giriş yaptığınız üyelik bireysel olarak sadece 1 (bir) kişilik kullanıcının kullanımı içindir. Üyeliklerimiz kurumsal değil kişiseldir. Giriş yapıldıktan sonra aynı kullanıcı adı ve şifre ile başka bir IP numaralı kullanıcı girişi yapılırsa üyeliğiniz otomatik olarak BLOKE olur. Lütfen şifrenizi paylaşmayınız. Üyeliğinizi giriş yaptıktan sonra “GÜVENLİ ÇIKIŞ” yaparak başka bir yerde, başka bir bilgisayarda kullanmanızda sakınca yoktur. Şifrenizi ailenizden biri kullansa dahi sistem aynı anda birden fazla giriş yapılmasına izin vermeyecektir.

Eğer bu üyelik size ait değilse lütfen “GÜVENLİ ÇIKIŞ” yapınız. Aksi taktirde şifresini sizinle paylaşan gerçek üyenin üyeliği BLOKE olacaktır.


Okudum ve Kabul Ediyorum

Hesap Sahibinin Zarar Görmemesi İçin Çıkış Yapmak İstiyorum

Yardım Merkezi
 

› BİLEŞİKLER VE FORMÜLERİNİN YAZILIŞI –OKUNUŞU BİLEŞİKLER
Kaynakça()  Resim-Sekil()  Tablo()     6 Sayfa  [ Geri Dön ]

Dökümanı İndirebilmek İçin Üye Girişi YapınızHenüz Üye Değilseniz Buraya Tıklayıp Üye Olabilirsiniz
Önemli NotSitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen yardım bölümümüzden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için dosya numarasını mesajınıza ekleyiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No : 143415 - Dosyanın Siteden Kaldırılması İçin Buraya Tıklayınız

İçerik BİLEŞİKLER VE FORMÜLERİNİN YAZILIŞI –OKUNUŞU BİLEŞİKLER


Birden fazla atomun belirli oranlarda kimyasal reaksiyon sonucu bir araya gelmesiyle oluşan yeni, saf maddeye bileşik denir.
Bileşiklerin en küçük yapı taşları moleküldür.Bileşiklerin özellikleri
Saf ve homojen maddelerdir.
Kimyasal yollarla bileşenlerine ayrıştırılabilir.
Erime ve kaynama noktaları, öz kütleleri sabittir
Bileşiği oluşturan elementler sabit kütle oranlarında birleşir.
Bileşikler formüllerle gösterilir.
Bileşiğin kimyasal özellikleri kendisini oluşturan elementlerin kimyasal özelliklerinden farklıdır.
Öncelikle iyon,anyon ve katyon kavramlarını açıklamamız gerekiyor.Yüklü atom veya atom gruplarına iyon denir.(+) yüklü iyonlara katyon,(-) yüklü iyonlara da anyon denir.Katyonlar +1 , +2 , +3 ve +4 yüklü olabilir. Anyonlar da -1 , -2 ve -3 yüklü olabilir.Anyon ve katyonların listesini kitaplarınızdan bulabilirsiniz.Bunların bilinmesi gerekir.
Bileşik formülleri yazılırken,önce (+) yüklü iyon, sonrada (-) yüklü iyon yazılır.
Örnek: Al+3 ve O-2 iyonlarından oluşan bileşiğin formülü yazılırken üstteki sayılar çapraz bir şekilde diğerinin altına getirilir. Al+3 O-2 Al2O3 şeklinde yazılır.
Katyonun adı + Anyonun adı = Bileşiğin adı Al2O3 (Alüminyum oksit)
Bileşikler içlerindeki elementlerin türlerine göre; Metal-Metal bileşikleri ve Ametal -ametal bileşikleri olarak ikiye ayrılır. Adlandırmaları da birbirinden farklı olur. Örneğin yukarıdaki Al2O3 bileşiği metal-ametal bileşiklerine bir örnektir.
Bir bileşiğin moleküllerindeki atomlar ve bunların sayıları farklı şekilde gösterilebilir.Molekül şekil olarak modellerle gösterilebileceği gibi açık, yarı açık ve kapalı formüllerle de gösterilebilir.<şekil 1,2>Açık formüllere yarı formülde denir.Bunlara atomların birbiriyle yaptıkları bağlar da belirtilebilmektedir.Fakat reaksiyon kimyasında daha .çok kapalı formül kullanılır.AlCl3 yazılışında atomların ad ve sayıları belirtilmiştir.AlCl3molokülü bir alüminyum ve 3adet klor atomundan oluşur.Kaba formülle molekül formülü arasındaki farkın anlaşılmasında yarar vardır.Kaba formül sadece, bileşiği oluşturan elementlerin bileşikteki bağıl atom sayıları arasındaki oranı gösterir.Fakat gerçekte bileşiğin moleküllerinde kaçar atom bulunduğunu ifade etmez. Molekül formülü ise bileşiğin molekülündeki atomların gerçek sayısını gösterir.Gerçek formül veya kimyasal formül diye de adlandırılır.

madde molekül formülü kaba formülü
asetilenin C2H2 CH
glikoz C6H12O6 CH2O
Bir bileşiğin tam formülü bilinirse moleküllerinde hangi atomdan kaçar tane olduğu anlaşılacağı gibi bağ yapısı hakkında da fikir yürütülebilirNH3 kovalent bağlı NaCl iyonik bağlıdır.

Yoğunluk,sertlik,erime ve kaynama noktası gibi fiziksel özelilikler yalnız molekül formülünün bilinmesi ile anlaşılamaz.Molekül formülü ve yapısındaki elementlerin atom ağırlıkları bilinen bir bileşiğin molekül ağırlığı ve elementlerin ağırlıkça yüzdeleri hesaplanabilir.

Bileşik Formüllerinin Yazılması
Bileşik formüllerini yazabilmek için bazı elementlerin bileşik halinde bulunurken değerlikleri ve önemli kökleri bilmek lazım. BURADA tablo 2,3 var

Alüminyum ile oksijen yaptığı bileşiğin formülünü yazarken öncelikle alüminyumun bileşiklerinde +3 değerlikli, oksijen -2 değerlikli olduğunu hatırlamak gereklidir. AL+3 ve O-2 iyonlarından oluşan alınan ve verilen elektronun eşit kılınması için iki tane alüminyumun verdiği 6 elektronun,üç tane oksijen tarafından alınması gerekir. Dolayısıyla bileşiğin formülü AL2O3olacaktır.Zaten bir bileşikte yüklerin cebirsel toplamı sıfır olmalıdır.Veya değerlikler çaprazlanarak formül bulunabilir Ca ve Elementlerinin yaptığı bileşiğin formülü yazılırken çaprazlama yapılmaz.Çünkü CaS yazılışında yüklerin toplamı sıfırdır.

Bileşiklerin İsimlendirilmesi
İsimlendirmeyi iyonik bağlı ve kovalent bağlı için ayrı ele alacağız.a)İyonik bağlı bileşiklerin isimlendirilmesi:Yapısında katyon ve anyon bulunduran bileşikler iyonik yapılıdır.4durumda incelenir.1Mtal-Ametal=Metalin adı+Ametalin adı+ür. NaCl (sodyum klorür)2Metal-kök=Metal adı+kök adı NaOH(sodyum hidroksit)3Kök -Ametal=Kök adı+Ametalin adı +ür(NH4 Amonyum iyodür.4Kök-kök=Katyon kök adı+Anyon kök adı(NH4NO2Amonyumnitrit)b)Kovalent bağlı bileşiklerin isimlendirilmesi:Ametal atomlarının kendi aralarında oluşturdukları bağ çeşidine kovalent bağ denir.Kovalent bağlı bileşiklerin isimlendirilmesinde atomların sayısı mono,di, tri, tetra, penta gibi Latince ke

Güncel Aranan Ödevler

çöktürme, ingilizce saatler, otoyol, heykel nedir, ticaret ve vergilendirme, emredici anlatım, motorlu taşıt sürüçü sınav soruları, sinav kaygisi, öss problemler matematik soruları, register, evrensel insan hakları bildirgesinin özellikleri, kemik fizyolojisi, sekstant, kaplıca, mimarî, izmirin komşuları, rüzgar gülü yapımı, dil göstergesi, tetanoz belirtileri, nazaran, 8 aylık bebekler, 5 sınıf ingilizce, hıyarcık, futbolun tarihi, kara yeli, alıştırmak, hayvan hakları, ten rengi, Bahaî, sıvacı kuşu, anının tarihsel gelişimi, çiçekli bitkilerde üreme, isimli, bernolli, samsun iklimi ve özellikleri, endüktif çeşitleri, akdeniz bölgesi tarihi eserleri, türkiyede bölgesel kalkınma, kasrı şirin antlaşması, kuyruk teorisi, cumhurbaskanları, kumbara, badanasız, can, spesifik, beyannameler hakkında, ikilem, ışın çağı çocukları kitap özeti, ege bölgesinin iklim özellikleri, talesin hayatı, küffar, oks 10 yıl, hesapçı, geometrik olarak petekler, harput ili tanıtımı, modern istihdam teorisi, sabancı, sapmak, turgut zaim, john logie baird, evci, sefiller özet, karmaşık sayılar, koordinat, ezme boya, ibrik otu, yer seçimi, şairanelik, beckett, kapsayıcı, hilal görünce, kar planlaması, psikolog, göcek koyları, eristik, yurdumuzda elektrik ve önemi, müzisyen, alışık, kişisel gelişim, gönende çevre, ev altı, güneş günü, nasrettin hoca fıkraları, demokrasi türleri, pata, varsıl, kafes teli, savaş ve barış özet, ilkokul dersleri, mert, öz devim, yavaşlatılmış, tetikleşme, yer seçimi, 1984 kitap, çorbacı, oracık, rahim ısık, baklagiller, microsoft word özellikleri, yasa sözcüsü, bal dudaklı, ses kayıt cihazları, mantık tarihi, mantarların yararları, 10. nutuk, koregraf, ingilizce sözlük, kadıncıklar tuncer cücenoğlu, alternator, türk dili ve edebiyatı, kelile ve dimne, pascal kanunları, milletvekilinin özellikleri, anı türü tarihçesi, böbrek deneyleri, selcuklu devleti denizcilik, islami devirde tür destanları, karartma, kürenin geometrik özellikleri, ilk arabayı kim bulmuş, hizmet kalitesinin davranışsal sonuçları, newton hareket kanunları, namazsız, sargılama, nuri iyem, resim kompozisyonu, radyasyon onkolojisi, atatürk ün bilimle özdeyişleri, batı anadolu fay hattı, eczacı amblem, gümbürtü, peşin satış, metreyi kim bulmuştur, hidroloji, temel cimnastik duruşları, türkçe ingilizce çeviri, kalıcı, torna kullanma talimatı, elektrik üretimi, matematik resimleri, çürüme, simya, raki, müzisyenler, les sınav, televizyonun faydaları, gazlar kritik sıcaklık, nakit, profesörlük, görünürlük, genel mekanik, tecerrüt, ana kucağı, çocuk gelişimi ve eğitimi, turev, genel atölye staj, adını taşımak, ilginç, fare otu, oluşum, dar darına, sek, Kıpçak, boşalım, ataerki, panel yazıları, kontrolcü, atatürk şiir, fikra nedir, etçil hayvanlar, ekli, üretim ve tüketim, prezidyum, stilistik, deprem sel çığ, cıvalı, teksir, yurdumuz, yaratmak, interpolasyon, konur al, hititler, istanbulun eski isimleri, maliyet, wander, müsamere, kaş, eda etmek, çarpışmalar, işletme yönetiminde benzetim, ilk, savaşma, yerel saat hesaplamaları, 1 micron gr, çanakkale geçilmez, gürleşme, sörf, pozitivizm,