ÖNEMLİ UYARI : (IP KONTROLLÜ ÜYELİK GÜVENLİĞİ)

Giriş yaptığınız üyelik bireysel olarak sadece 1 (bir) kişilik kullanıcının kullanımı içindir. Üyeliklerimiz kurumsal değil kişiseldir. Giriş yapıldıktan sonra aynı kullanıcı adı ve şifre ile başka bir IP numaralı kullanıcı girişi yapılırsa üyeliğiniz otomatik olarak BLOKE olur. Lütfen şifrenizi paylaşmayınız. Üyeliğinizi giriş yaptıktan sonra “GÜVENLİ ÇIKIŞ” yaparak başka bir yerde, başka bir bilgisayarda kullanmanızda sakınca yoktur. Şifrenizi ailenizden biri kullansa dahi sistem aynı anda birden fazla giriş yapılmasına izin vermeyecektir.

Eğer bu üyelik size ait değilse lütfen “GÜVENLİ ÇIKIŞ” yapınız. Aksi taktirde şifresini sizinle paylaşan gerçek üyenin üyeliği BLOKE olacaktır.


Okudum ve Kabul Ediyorum

Hesap Sahibinin Zarar Görmemesi İçin Çıkış Yapmak İstiyorum

Yardım Merkezi
 

› ISLAHAT FERMANI
Kaynakça()  Resim-Sekil()  Tablo()     7 Sayfa  [ Geri Dön ]

Dökümanı İndirebilmek İçin Üye Girişi YapınızHenüz Üye Değilseniz Buraya Tıklayıp Üye Olabilirsiniz
Önemli NotSitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen yardım bölümümüzden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için dosya numarasını mesajınıza ekleyiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No : 135361 - Dosyanın Siteden Kaldırılması İçin Buraya Tıklayınız

İçerik ISLAHAT FERMANI
.

Osmanlı İmparatorluğunun çökme döneminde, devletin yıkılmaktan kurtarılması için, siyasi kuruluşlar, kişi hakları, yeni kurumların kurulması konularınd yapılması düşünülen köklü değişiklikler için Abdülmecid ve Abdülaziz zamanlarında çıkartılan fermanlardır.

1839da Gülhane Hatt-ı Hümayunu, 1856 Islahat Fermanı ve 1860 Abdülaziz Fermanıdır. Bu fermanlarla, devletin çöküşünün toplumsal ve ekonomik nedenleri araştırılmadan, bazı batı kuruluşlarını ve anlayışını devlete getirmekle devletin kurtarılabileceği sanılmış fakat bu fermanlarla toplumdaki kuruluş ve anlayış ikileme düşmüş, İslam dünya görüşü ve bu anlayışla kurulan kuruluşlarla birlikte batı taklitçisi kuruluşlar türemiştir. Bu iki ayrı görüş ve kuruluşlar arasındaki çatışmalar sonucunda toplumun içinde daha büyük sorunlar çıkmış, çöküşü önleyeceği düşünülen ıslahat fermanları, beklenen etkiyi gösterememiştir.

Bu dönemde Batının ekonomik desteğine, vereceği borçlara gerkesinim duyan Osmanlı Devleti, bunları ancak batı devletlerine çeşitli imtiyazlar tanımak koşuluyla elde edebilmiştir. Bu imtiyazlar sayesinde Osmanlı topraklarına giren yabancı sermaye ve yatırım, sahip olduğu imkan ve güçle yerli sanayii büyük ölçüde öldürmüştür. Böylece Osmanlı Devleti yarı sömürge bir devlet haline gelmiş, bütün ekonomiksi ve zenginlik kaynakları Batılı devletlerin eline geçmiştir.

Bu anlamda Islahat Fermanları, dış görünüşüyle ileriye dönük olmalarına rağmen gerçekte toplumsal ve ekonomik hayatı olumsuz yönde etkilemiştir.
19.YY. ISLAHAT HAREKETLERİ
İÇİNDEKİLER
II.Mahmut Dönemi Islahat Hareketleri
Abdülmecit Dönemi : Tanzimat Fermanı - Islahat Fermanı
II.Abdülhamit Dönemi : I.Meşrutiyet - II.Meşrutiyet
II.MAHMUT DÖNEMİ ISLAHAT HAREKETLERİ ( 1808 - 1839 )
A- Askeri Alanda :
• Alemdar Mustafa Paşa tarafından " Sekban-ı Cedit" adında askeri ocak kuruldu.Ancak yeniçerilerin isyanı sonucu bu askeri ocak kaldırıldı.
• Yeniçerilerden seçilerek "Eşkinci" adıyla yeni bir askeri ocak kuruldu. Ancak bir süre sonra yeniçeriler biz talim istemiyoruz diyerek, bu ocağın yapılanmasına karşı çıktılar.* Bunun üzerine sarayda büyük bir divan kurulmuş , Yeniçeri Ocağının kaldırılmasına karar verilmiştir. Halk,Esnaf,Medrese öğrencileri kaldırılmasını desteklediler.
• Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. " Vaka-i Hayriye " ( Hayırlı Olay ) ( 1826 ) Böylece, yeniliklerin önündeki en önemli engellerden birisi kaldırılmış oldu.
• "Asakir-i Mansure-i Muhammediye" ( Muhammedin askerleri) adıyla yeni bir askeri ocak kuruldu.
• Askeri Bando kuruldu. ( Mızıka-i Hümayun )
B- Hükümet ve Yönetim Alanında :
• Divan Örgütü kaldırılarak, yerine bakanlıklar kuruldu.
• Sadrazam "Başvekil" unvanını aldı. ( Başbakan )
• Devlet memurları, Dahiliye ( İç) ve Hariciye (Dış) olarak iki bölüme ayrıldı.
• Memurlar için Rütbe ve Nişan kabul olundu.
• Memurlara kıyafet zorunluluğu getirildi.
• Tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak amacıyla çeşitli komisyonlar kuruldu.
• Memurların yargılanma işlerine bakmak üzere "Dar-üş-Şura-yı Bab-ı Ali" kuruldu.
• Bir fermanla, devletin bazı memur ve bazı halka uyguladığı Müsadere usulüne son verdi. Mülkiyet hakkı tanıdı. Müsadere : Devletin,memurun veya bazı halkın elindeki mallara el koyması demektir. Fermanı : " Bundan böyle saltanatın, millet için bir dehşet ve korku kaynağı değil, fakat bir destek olmasını istiyorum. Bunun için kişinin malına devletçe el konulması ( Müsadere) geleneğini kaldırıyorum"
• Memurlara maaş usulü getirildi.
• Osmanlı uyruğunda olan herkese tam bir din ve mezhep özgürlüğü tanıdı. Fermanı : " Tebaamdan Müslümanları ancak Camide, Hıristiyanları Kilisede , Musevileri de Havrada tanımak isterim"
• Ayanlıklar kaldırıldı. Büyük eyaletler illere bölündü. İllerin merkeze bağlanmasıyla güçlü bir merkeziyetçi yapı oluşturuldu.
• Devlet görevlilerinin hediye ve rüşvet alması yasaklandı.
• Resmini yaptırarak , devlet dairelerine astırdı. ( Sonradan gelenekselleşti )
• İlk defa Posta ve Karantina teşkilatlarını kurdu.
• İlk defa askeri amaçlı nüfus sayımı yaptırdı. ( 2,5 Milyon Anadoluda - 1,5 Milyon Rumelide erkek nüfus)
• Ülke içi gezi ve teftiş yöntemleriyle, yönetimi iyileştirmeye çalıştı.
C- Kültür Alanında :
• Medreselerin yanında yeni okullar açıldı.
• İlköğretim İstanbulda zorunlu hale getirildi.
• Rüştiye ( Ortaokul ) ve Mekteb-i Ulum-u Edebiye adlı ,yüksek öğretime öğrenci yetiştirme amaçlı okullar açıldı.
• İlk kez Avrupaya öğrenci gönderildi.
• Devl

Güncel Aranan Ödevler

balzac vadideki zambak, odak, otoriter, tezkere, hep o şarkı yakup kadri karaosmanoğlu, 3. testler, meta, reform, elektrik üretme, kahhar, tor, past, projeci, meşruta, doktrin, biyolojik, avrupada yenilikler, komitasyon, tutak, aydınlanma düşüncesi, bestseller, çizgi resim, debi ölcümü, metre kup nasil hesaplanir, sel nedir, cd izleme, ısısan a.ş, birim küp, cumhuriyet dönemi dil alanındaki çalışma, neden ise, imlâ, ilkbahar mevsiminde doğada ki değişim, bilgisayar staj raporları, oğuz atay, büzülmek, memduh şevket esendal mendil altında, mogollar, kırık ve çıkıklar, çevre ile ilgili güzel sözler, ikna olmak, solutmak, besinlerin korunması, habl, halide edip adı var, dokuma makinelerinde yenilikler, kip gelmek, gerçekte, 1919 mustafa kemal, sementasyon, hava taşımacılığı, basınç ölçme metotları, putlaştırma, medeniyetler, bulgaristan sınır kapıları, arşivci, atatürkün milli ahlak, şiiriyet, kavuşmak, pisboğazlık, depolamak, sefiller özet, uyarlanma, girim, artikeller, 0912, harlı, vista, el birliği, hitap sekilleri, açtırmak, deneyci, el gün, turnike, kadı, sınav kaygısı, şebnem, elementlerin özellikleri, doğanın dengesi, çatallı köy, yabancı banka satın alma, etobur ve otobur hayvanlar, gap projesi hakkında bilgi, 3 boyutlu çalışma, açlık romanın özeti, toplu konut kredisi, necati sepetçioğlu, sünme, if clouse, tus başarı sırası, buzdolabı çalışma prensibi, müşteri bilgi formu, have to, eğitimin toplumsal temelleri, rötgen, merhum olmak, kompozitler, mıknatıslar, tevşih, yazılım mühendisliği, traverten, mikado, mavi zamanlar, 3. sınıf matematik testleri, göz taşı, ahmedi, 10 kasımla ilgili bilgi, trafik polisinin görevleri, staphylococus aureus, şad, seviyesiz, basit icat, gark olmak, güruh, kartotek, yurtlar, fatih sultan mehmet dönemi, pes etmek, keçi postu, türkiye yüzölçümü, pazarlamada tutundurma faaliyetleri, kaynak dersleri, bitki üreme organı, duyu organımız, kayac döngüsü, asma tavan, istihza, interview, denizli ekonomisi, kontaktörler, yönetici asistanı, marka ve marka stratejileri, roman isimleri, seçtirme, izotop atomların kullanım alanları, epidemiyoloji, fizibilite örneği, fizik, 1 sınıf tacirler, 1.sınıf matematik ödevleri, ağaç neden dikmeliyiz, düyek, ahşap çeşitleri, kodominant, tahsisli, eylül kitap kahramanları, atatürk ve türk sporu, sevkiyat, stampa, 9. sınıf sağlık bilgisi, ağır sıklet, kurumsallaşma, elektrik arızaları, tecezzi, spss işletme, ilhanlık, 1995 öys, mahmut, hedef pazar seçimi ve bölümlendirme, naşir, inşaat çivisi, future tenseler, müslüman türk bilim adamları, çiçek neden yeşildir, dalgıçlık, tahmil, nitelenme, kik, atonal, marka stratejisi, yalıtkan, özsoy operası, sosyal hukuk devleti nedir, soyutlamak, ingilizce günlük konuşma dil, inkılap tarihi ders notları, faust, eleştirinin özellikleri, 3. sınıf sağlıklı yaşamın önemi, oluk oluk, ege bolgesi, gross ton, günlük ile ilgili bilgi, antikatot, çöpleme, 2 sınıf, mikroskobik canlı, doğal çevre ile ilgili resim, farz etmek, bir sürgün, su gelmek, haşir, nebatat, başkası, ertesi, matemetikciler, soneler, muvahhit, halkla ilişkiler ve insan kaynakları, aksettirme,