ÖNEMLİ UYARI : (IP KONTROLLÜ ÜYELİK GÜVENLİĞİ)

Giriş yaptığınız üyelik bireysel olarak sadece 1 (bir) kişilik kullanıcının kullanımı içindir. Üyeliklerimiz kurumsal değil kişiseldir. Giriş yapıldıktan sonra aynı kullanıcı adı ve şifre ile başka bir IP numaralı kullanıcı girişi yapılırsa üyeliğiniz otomatik olarak BLOKE olur. Lütfen şifrenizi paylaşmayınız. Üyeliğinizi giriş yaptıktan sonra “GÜVENLİ ÇIKIŞ” yaparak başka bir yerde, başka bir bilgisayarda kullanmanızda sakınca yoktur. Şifrenizi ailenizden biri kullansa dahi sistem aynı anda birden fazla giriş yapılmasına izin vermeyecektir.

Eğer bu üyelik size ait değilse lütfen “GÜVENLİ ÇIKIŞ” yapınız. Aksi taktirde şifresini sizinle paylaşan gerçek üyenin üyeliği BLOKE olacaktır.


Okudum ve Kabul Ediyorum

Hesap Sahibinin Zarar Görmemesi İçin Çıkış Yapmak İstiyorum

Yardım Merkezi
 

› ISLAHAT FERMANI
Kaynakça()  Resim-Sekil()  Tablo()     7 Sayfa  [ Geri Dön ]

Dökümanı İndirebilmek İçin Üye Girişi YapınızHenüz Üye Değilseniz Buraya Tıklayıp Üye Olabilirsiniz
Önemli NotSitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen yardım bölümümüzden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için dosya numarasını mesajınıza ekleyiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No : 135361 - Dosyanın Siteden Kaldırılması İçin Buraya Tıklayınız

İçerik ISLAHAT FERMANI
.

Osmanlı İmparatorluğunun çökme döneminde, devletin yıkılmaktan kurtarılması için, siyasi kuruluşlar, kişi hakları, yeni kurumların kurulması konularınd yapılması düşünülen köklü değişiklikler için Abdülmecid ve Abdülaziz zamanlarında çıkartılan fermanlardır.

1839da Gülhane Hatt-ı Hümayunu, 1856 Islahat Fermanı ve 1860 Abdülaziz Fermanıdır. Bu fermanlarla, devletin çöküşünün toplumsal ve ekonomik nedenleri araştırılmadan, bazı batı kuruluşlarını ve anlayışını devlete getirmekle devletin kurtarılabileceği sanılmış fakat bu fermanlarla toplumdaki kuruluş ve anlayış ikileme düşmüş, İslam dünya görüşü ve bu anlayışla kurulan kuruluşlarla birlikte batı taklitçisi kuruluşlar türemiştir. Bu iki ayrı görüş ve kuruluşlar arasındaki çatışmalar sonucunda toplumun içinde daha büyük sorunlar çıkmış, çöküşü önleyeceği düşünülen ıslahat fermanları, beklenen etkiyi gösterememiştir.

Bu dönemde Batının ekonomik desteğine, vereceği borçlara gerkesinim duyan Osmanlı Devleti, bunları ancak batı devletlerine çeşitli imtiyazlar tanımak koşuluyla elde edebilmiştir. Bu imtiyazlar sayesinde Osmanlı topraklarına giren yabancı sermaye ve yatırım, sahip olduğu imkan ve güçle yerli sanayii büyük ölçüde öldürmüştür. Böylece Osmanlı Devleti yarı sömürge bir devlet haline gelmiş, bütün ekonomiksi ve zenginlik kaynakları Batılı devletlerin eline geçmiştir.

Bu anlamda Islahat Fermanları, dış görünüşüyle ileriye dönük olmalarına rağmen gerçekte toplumsal ve ekonomik hayatı olumsuz yönde etkilemiştir.




19.YY. ISLAHAT HAREKETLERİ
İÇİNDEKİLER
II.Mahmut Dönemi Islahat Hareketleri
Abdülmecit Dönemi : Tanzimat Fermanı - Islahat Fermanı
II.Abdülhamit Dönemi : I.Meşrutiyet - II.Meşrutiyet
II.MAHMUT DÖNEMİ ISLAHAT HAREKETLERİ ( 1808 - 1839 )
A- Askeri Alanda :
• Alemdar Mustafa Paşa tarafından " Sekban-ı Cedit" adında askeri ocak kuruldu.Ancak yeniçerilerin isyanı sonucu bu askeri ocak kaldırıldı.
• Yeniçerilerden seçilerek "Eşkinci" adıyla yeni bir askeri ocak kuruldu. Ancak bir süre sonra yeniçeriler biz talim istemiyoruz diyerek, bu ocağın yapılanmasına karşı çıktılar.* Bunun üzerine sarayda büyük bir divan kurulmuş , Yeniçeri Ocağının kaldırılmasına karar verilmiştir. Halk,Esnaf,Medrese öğrencileri kaldırılmasını desteklediler.
• Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. " Vaka-i Hayriye " ( Hayırlı Olay ) ( 1826 ) Böylece, yeniliklerin önündeki en önemli engellerden birisi kaldırılmış oldu.
• "Asakir-i Mansure-i Muhammediye" ( Muhammedin askerleri) adıyla yeni bir askeri ocak kuruldu.
• Askeri Bando kuruldu. ( Mızıka-i Hümayun )
B- Hükümet ve Yönetim Alanında :
• Divan Örgütü kaldırılarak, yerine bakanlıklar kuruldu.
• Sadrazam "Başvekil" unvanını aldı. ( Başbakan )
• Devlet memurları, Dahiliye ( İç) ve Hariciye (Dış) olarak iki bölüme ayrıldı.
• Memurlar için Rütbe ve Nişan kabul olundu.
• Memurlara kıyafet zorunluluğu getirildi.
• Tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak amacıyla çeşitli komisyonlar kuruldu.
• Memurların yargılanma işlerine bakmak üzere "Dar-üş-Şura-yı Bab-ı Ali" kuruldu.
• Bir fermanla, devletin bazı memur ve bazı halka uyguladığı Müsadere usulüne son verdi. Mülkiyet hakkı tanıdı. Müsadere : Devletin,memurun veya bazı halkın elindeki mallara el koyması demektir. Fermanı : " Bundan böyle saltanatın, millet için bir dehşet ve korku kaynağı değil, fakat bir destek olmasını istiyorum. Bunun için kişinin malına devletçe el konulması ( Müsadere) geleneğini kaldırıyorum"
• Memurlara maaş usulü getirildi.
• Osmanlı uyruğunda olan herkese tam bir din ve mezhep özgürlüğü tanıdı. Fermanı : " Tebaamdan Müslümanları ancak Camide, Hıristiyanları Kilisede , Musevileri de Havrada tanımak isterim"
• Ayanlıklar kaldırıldı. Büyük eyaletler illere bölündü. İllerin merkeze bağlanmasıyla güçlü bir merkeziyetçi yapı oluşturuldu.
• Devlet görevlilerinin hediye ve rüşvet alması yasaklandı.
• Resmini yaptırarak , devlet dairelerine astırdı. ( Sonradan gelenekselleşti )
• İlk defa Posta ve Karantina teşkilatlarını kurdu.
• İlk defa askeri amaçlı nüfus sayımı yaptırdı. ( 2,5 Milyon Anadoluda - 1,5 Milyon Rumelide erkek nüfus)
• Ülke içi gezi ve teftiş yöntemleriyle, yönetimi iyileştirmeye çalıştı.
C- Kültür Alanında :
• Medreselerin yanında yeni okullar açıldı.
• İlköğretim İstanbulda zorunlu hale getirildi.
• Rüştiye ( Ortaokul ) ve Mekteb-i Ulum-u Edebiye adlı ,yüksek öğretime öğrenci yetiştirme amaçlı okullar açıldı.
• İlk kez Avrupaya öğrenci gönderildi.
• Devl





Güncel Aranan Ödevler

iki lâkırdı etmek, akışkanlıklar, eş anlamlı sözcükler, onuncu, dosyalama sistemleri, çanakkale mahşeri, sipsi, duygular ve düşünceler, siyahımsı, şiir yazma kuralları, bit pazarı, adcı, maddelerin özkütlesi, mıknatıs kullanım alanları, eksik olma, dünya kadar, tüme varım, duraklama, kuvvetölçer, çevre yönetimi, sözün, birinci ve ikinci derece denklemler, tek adam, sebep, işlem matematik, firavun, klima teknik bilgi, bir şeftali bin şeftali, trt radyo tv, pazarlama karması, feci, kaçırılmak, hazar göktaş, sanayide malzeme seçimi, birinci dünya savaşı öncesi avrupanın durumu, büro mimarlık, sağlık hakkının korunması, araştırma konuları, sw örneği, muztar, öze, alotropi, açık bilet, bitki ve özellikleri, duygular, hareket ve özellikleri, edememe, birun, ağ iğnesi, su ve su kaynaklarını kirletmeyelim, tesirli, öz kesit, kara mizah, ispritizma, dövülgen, simya, soluk alıp verme, pisagor bağıntısı, illegal, sürükleyiş, ingiltere ozel gunler, sanat ve zanaat farkı, çoğalma, mucip, dağ eteği, sağlık eğitimi, değiş, gevşetmek, filtreli, dimyat, sulandırıcı, uyarış, geometri öğretimi, soyut resim, ekosistemler neden bozuluyor, söğmek, büyük yanardağların özellikleri, erzincan depremi, maksim gorki, mink, osmanlılarda vakıf sistemi, destursuz, illet olmak, yakup kadri karaosmanoğlu, vatanseverlik, aof soruları, Arabî, tiyatro komedi tarihi, 23 nisan ı neden kutlarız, esaret, bulvar, lezzetsiz, cahit sitki taranci, raşî, içmek, 20.yüzyıl, düstur, atatürk ve vatan sevgisi, araştırma teknikleri ders notları, turizmde insan kaynakları yönetimi, 8. sınıf, hidrojen bağı, dalgıçlar,, sosyal tabakalaşma, geleneksel el sanatları, asit yagmurlarının etkileri, ilişkiler, 8 sınıf matematik dersi, analiz metodları kimya poli, efsan e nedir, bims, oranlamak, edirne tanıtımı, paleotik çağ, elma, tuşe etmek, eğirme, keban barajı, kamu geliri, kargış, 1947 par, işletmelerde performans ölçümü, barkod, 1929 krizi etkileri, sis ve gece, programlama, enflasyon çeşitleri, illî, trablusgarp savaşı, 29 ekim, utulma, 10 sınıf meslek teknolojisi, cadı gibi, barok mimari, türk edebiyatında devirler ve nesiller, gelişmekte olan ülkelerde deflasyon, 1. dereceden 2 bilinmeyen denklemler, çernobil sonrası, dini, 12.sınav, sunta, tez lisansüstü, amniyosentez, ajax, primat, sportmenlik, alçı taşı, köklü sayılar, kaçılma, kanalizasyon, cumhuriyet dönemi gazeteler, alan nedir, Felemenk, niçin, islami devir, bakanlar kurulu, solgunlaşma, bilimsel araştırma nasıl yapılır, falak, Allah rızası için, onaylatmak, iştirak etmek, ingilizce ödev, onarmak, etik kurallar, müsemma, yağcı, çanakkale şehitleri şiiri, istiare, çocuklar için ingilizce otobiyografi, apaydınlık, karesi, eğitim alanında yenileşme, bazların genel özellikleri, hassas ölçüm aletleri, osmanlı devletinde divan teşkilatı, isim ile cep tel bulma, arıtım evi, meshetmek, karadeniz ekonomik isbirligi, sargılamak, atatürkün kültüre verdiği önem, oğuzhan destanı, karabalık, koruculuk, borusu ötmek, damarlı, algın, 15 yaşında bir kaptan kitab özeti, sesçil, şerî, uylaşım, elektronik ödevleri, kök boyası nasıl elde edilir, öğütücü, ton+metreküp, 3. selimin yaptığı yenilikler, html, kuruluşlar arasındaki fark,