ÖNEMLİ UYARI : (IP KONTROLLÜ ÜYELİK GÜVENLİĞİ)

Giriş yaptığınız üyelik bireysel olarak sadece 1 (bir) kişilik kullanıcının kullanımı içindir. Üyeliklerimiz kurumsal değil kişiseldir. Giriş yapıldıktan sonra aynı kullanıcı adı ve şifre ile başka bir IP numaralı kullanıcı girişi yapılırsa üyeliğiniz otomatik olarak BLOKE olur. Lütfen şifrenizi paylaşmayınız. Üyeliğinizi giriş yaptıktan sonra “GÜVENLİ ÇIKIŞ” yaparak başka bir yerde, başka bir bilgisayarda kullanmanızda sakınca yoktur. Şifrenizi ailenizden biri kullansa dahi sistem aynı anda birden fazla giriş yapılmasına izin vermeyecektir.

Eğer bu üyelik size ait değilse lütfen “GÜVENLİ ÇIKIŞ” yapınız. Aksi taktirde şifresini sizinle paylaşan gerçek üyenin üyeliği BLOKE olacaktır.


Okudum ve Kabul Ediyorum

Hesap Sahibinin Zarar Görmemesi İçin Çıkış Yapmak İstiyorum

Yardım Merkezi
 
abone ol


› TRAFİK İŞARETLERİNİN ANLAMI
Kaynakça()  Resim-Sekil()  Tablo()     4 Sayfa  [ Geri Dön ]

Dökümanı İndirebilmek İçin TıklayınızHenüz Üye Değilseniz Buraya Tıklayıp Üye Olabilirsiniz
Önemli NotSitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen yardım bölümümüzden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için dosya numarasını mesajınıza ekleyiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No : 127365 - Dosyanın Siteden Kaldırılması İçin Buraya Tıklayınız

İçerik 3. TRAFİK İŞARETLERİNİN ANLAMI
3.1. Genel Olarak
Trafik işaretleri, yüksek nitelikli tasarımlar olup, sadece trafık-hukuk düzeni içinde,. özel anlam taşırlar. Bu tasarımların, bilinen ve görünen anlamı dışında da, biri kök diğeri ise öz-sonuç olmak üzere iki anlamı daha bulunmaktadır. Konunun kendine özgü mahiyetinden kaynaklanan nedenlere bağlı olarak trafik işaretleri temsil ettikleri fonksiyon itibarıyla bu anlamlan kazanmaktadırlar. İzah edilen bağlamda trafik işaretlerinin; kök itibarıyla norm ve Öz-sonuç itibarıyla da sorumluluk olmak üzere iki doğal-zorunlu anlamı vardır. Trafik işaretleri, anlamları ile de hukuk-sorumluluk sisteminin denge-değer-başvuru unsurlarıdır.
3.2. Norm Anlamı
Her gün çeşitli vesilelerle karşılaştığımız trafik işaretleri; hukuk normlarının yüklendiği, şekillendirildiği. trafik düzeni, güvenliği, bilimi ve tekniğine göre donatılmış mesaj sembollerdir. Bu semboller ulaşılan deneyim, bilgi, birikim düzeyi çerçevesinde dünya uygulaması da dikkate alınarak oluşturulmuş ve uygulanmaktadır.

Yukarıdaki açıklayıcı, kapsayıcı anlatımdan da anlaşılacağı gibi, trafik işaretleri trafik hukuku normlarını temsil eder, simgeler. Dolayısıyla her trafik işareti bir trafik normuna karşılık gelir. Trafik hukuku normları da başta 29 İ 8 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bağlı yönetmelikleri olmak üzere; çeşitli kanun,tüzük. yönetmelik, genelge, yönergeler ile idari kararlarda yer alır.

Trafik işareti trafik normudur. Dolayısıyla, trafik işaretleri kaynaklandıkları, temsil ettikleri yani köklerinde yer alan normun anlamını taşırlar. Bir başka anlatımla normun içeriğini oluştururlar. Bu içsel dışsal, fonksiyonel niteliğe trafik işaretlerinin norm anlamı denir.

3.3. Sorumluluk Anlamı

Trafik kendine özgü, akış, düzen, sistemdir insan yaşamında, faaliyetleri içinde en önemli güncel yüksek katılımlı tehlike alanlarından biridir. İçerdiği tehlikenin büyüklüğü ile doğan sonuçların etkileri düşünüldüğünde bu alana yani trafik aktivitesine katılmak için bilim, teknik ve hukuk; sürücü, şoför, yaya, yolcu, araç ve seyir için belli kurallar öngörmüştür. Bu yüzden öncelikle kuşkusuz trafik bir kurallar düzenidir. Kurallar ise, güvenlik, düzen, adalet için vardır. Kurallara uymadığınız zaman kişi. toplum, devlet anlamında olumsuz sonuçlar ortaya çıktığından, hem her trafik işaretinin bir trafik normu olmasının doğal sonucu olarak hem de bilim, teknik, hukuk gerektirmesinde; kişi, toplum, devlet bağlamında güvenlik, düzen, adalet ihtiyaç ve gerçeği karşısında trafik işaretleri içinde yer aldıkları alanın aktif unsurları olarak sorumluluğu temsil ederler, gösterirler.Açıklanan anlamdaki temsil ve gösterime de trafik işaretlerinin sorumluluk anlamı denir.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Trafik İşaretlerine Uyma" başlığını taşıyan 47.maddesinin özel, açık, emredici, aksi kararlaştırılamayan hükmü de tanımlanan an lam î kesin olarak teyit eder. Yaptırıma bağlanmış zorunlu davranış yükümlülüğünü oluşturur.
TRAFİK İŞARETLERİNİN ÖNEMİ

5.1. Genel Olarak

Trafik işaretlerini önemli kılan şeyler; trafik işaretlerinin anlam ve fonksiyonlarındaki değer unsurlarında yatmaktadır. İşaretler trafikte; seyir, hak ve yükümlülük belirlemesi yapmaktadır. Mihenktir, Ölçüttür. Temsil ettikleri norm trafik işaretinin, bir çizgi, ışık, levha... olmaktan kurtararak Önemli yani uyulması zorunlu hale getirmektedir.

Önem konusunu; A-Yapım-konuşlandırma,bakım-onarım iş ve işlemleri, B-Trafığe katılma ve seyir olgusu C-Trafık kazası D-Sorumluluk ilişkisi olmak üzere dörtlü bir ayrımla incelemek anlaşılırlık, açıklayıcılık, isabet açısından yerinde olacaktır.

5.2.Özel Olarak

5.2.1. Yapım-konuşlandırma,bakım-onarım iş ve işlemleri

Trafik işaretleri özel ve yüksek nitelikli işaretlerdir. Yapım konuşlandırma,bakım onarım iş ve işlemleri yol ve işaret için birlikte geçerli olup, başlangıçta ayrık safhalardan gelseler de buluşma noktası yol yüzeyi ve üstüdür. Yolun yapım ve konuşlandırması, hangi işaretlerin nerede yer alacağını da belirlediğinden, işaretleri etkilediği gibi, işaretlerde yine yolun yapım ve konuşlandırmasına göre yapılır, konuşlandırılır. Yolu etkiler.(Özdirim.2000)
Fizik ve geometrik standartlar (Kiper,1988) ve hukuki statü (Aşkan,2Q01)işaretlerin karayolunda şekil, yer , sıralama, mesafe ilişkilerini ortaya koymaktadır. Öte yandan işaretlerin standartları ile yapım, bakım, onarımlarda geçici konuşlandırma işaretlemesi de ayrık bir durum arz etmektedir. Şehir içi dışı ile şer

Güncel Aranan Ödevler

ülkemizdeki müzik türleri, kimyasal değişme, alabora, elektrik ev dağılım, isci sagligi, azade azade, keloğlan, vakvak, kakışma, okaliptüs, bankalar tarihi, topolojik uzaylar, alt dudak, ötürük, feshetmek, ışın çağı çocukları kitap özeti, nokta nedir, çevre korumacılığı, dilekçe yazımı, 7. sınıf fen bilgisi testi, dünya çocukları, ulaşım araçlarının tarihi gelişimi, atmosfer, şarj, 12 mart, şom ağızlı, sıtma, ne hacet, bağırış, yatalak, purchasing power parity, kalite evi, randıman, ihtiyaç duymak, sindirim çeşitleri, başbakan, atalet, oss sonuclari, tutulmuş, demokratik yönetimler, lamba parlaklığı kontrolü, idrarda üre, iş birlikçi, top çeşitleri, tesisatçı, günümüz cam seramik sanatı, safahat mehmet akif ersoy, alafranga, taydaş, tevhidi tedrisat kanunu, dinmek, süngülü, 87/3, müdür, siddharta, ekran, arz etmek, kayık yaka, makine müh staj, parçalamak, gülümseyiş, yer sakızı, elektrik kumanda ve güç devreleri, protist, mıncıklama, spor ayakkabı, çevre bozulmasının nedenleri, yaş, iletişim ve sunum, sokrates savunma, uzay bilimi, erişkinlik, kara sevda, inşaat staj, apandisit, modern portföy yönetimi, opalin, resimlerin psikolojik etkileri, bilgi yönetimi, taşınmaz, kentlerin sosyo kültürel yapıları, yumuk yumuk, klasik özgeçmiş, incirlik, zeamet, tarih tezleri, müftü, hesabî, alınlık, 1947 paris sozleşmesi, sebepsiz zenginleşme, pictures, kazan dairesi, nizam, ikna olmak, repli, yazıcılar, akas, abaküsü, yavrulama, taşınır, mehmet taşkan, anı yazıları, kekeme, sosyal kampanya nedir, hak ediş, gına, türkiyede tarım, türkü nedir, rüşeym, çocuk romanları, men, 7. sınıf test, kalfalık, amyant, allı pullu, şeker hastalığı, hatırlanmak, suyun kullanım alanları, ısının etkisi, adam saat, kalkınma planlaması, çiçekli bitki, selp, feyiz, menkul değerler, yeşil gece, kolay icatlar, selim dönemi, oldubitti, mutariza, ekosistemin bozulma nedenleri, darbe testi plastik, milletvekili, villa, tanklarda testler, psikolojide yaklaşımlar, fen 6. sınıf günlük plan, toplumsal kulturel ekonomık alanda yapılan yenılıkler, kanuni sultan süleyman, otlatılmak, bogac han, five on a treasure island, dairesel, doğal gerilim, maden kömürü, yazı dili, 5018 sayılı, gösterilen, diyecek, gezegenlerimiz, atatürk hayatı, turk vergi sistemi, isyancılık, inkilap resimleri, teshin merkezi, french revolution, depresyon, büzülme, dudaktan kalbe kitap özeti, havada bulunan gazlar, panel oluşturma, farabi nin mantık çalışmaları, dokular, etnolojik, harflerimiz, azot tayini, adı deliye çıkmak, romans, materyal seçiminde dikkat edilecek, 366, belediyelerde mali özerklik, şiirli, delikliler, coal mining, akıllı ev sistemleri, ışıkta girişim, edebiyatın güzel sanat içindeki yeri,, tadil, ney, ayan, birep aygün, dink, bağlık, neşet etmek, telkin, hareketli fotoğraf çekimi, tulû, monte kristo özeti, üçgen element, hadise, şerefine, gökkuşağının oluşumu, ıhlamur, seçkin, resimde çizgi veya çizgi çeşitleri, yaşlık, bitkilerin yayılma yolları, omlet,