ÖNEMLİ UYARI : (IP KONTROLLÜ ÜYELİK GÜVENLİĞİ)

Giriş yaptığınız üyelik bireysel olarak sadece 1 (bir) kişilik kullanıcının kullanımı içindir. Üyeliklerimiz kurumsal değil kişiseldir. Giriş yapıldıktan sonra aynı kullanıcı adı ve şifre ile başka bir IP numaralı kullanıcı girişi yapılırsa üyeliğiniz otomatik olarak BLOKE olur. Lütfen şifrenizi paylaşmayınız. Üyeliğinizi giriş yaptıktan sonra “GÜVENLİ ÇIKIŞ” yaparak başka bir yerde, başka bir bilgisayarda kullanmanızda sakınca yoktur. Şifrenizi ailenizden biri kullansa dahi sistem aynı anda birden fazla giriş yapılmasına izin vermeyecektir.

Eğer bu üyelik size ait değilse lütfen “GÜVENLİ ÇIKIŞ” yapınız. Aksi taktirde şifresini sizinle paylaşan gerçek üyenin üyeliği BLOKE olacaktır.


Okudum ve Kabul Ediyorum

Hesap Sahibinin Zarar Görmemesi İçin Çıkış Yapmak İstiyorum

Yardım Merkezi
 

› TÜRKİYE’DE UYGULANAN PARA POLİTİKALARININ FİNANSAL PİYASALAR ÜZERİNE ETKİLERİ
Kaynakça()  Resim-Sekil()  Tablo()     8 Sayfa  [ Geri Dön ]

Dökümanı İndirebilmek İçin Üye Girişi YapınızHenüz Üye Değilseniz Buraya Tıklayıp Üye Olabilirsiniz
Önemli NotSitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen yardım bölümümüzden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için dosya numarasını mesajınıza ekleyiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No : 1210 - Dosyanın Siteden Kaldırılması İçin Buraya Tıklayınız

İçerik 1. FİNANSAL PİYASALAR

PARA VE SERMAYE PİYASALARI

Bir ekonomide fon talep edenler ile fon arz edenler arasındaki iletişimi sağlayan, fon akımlarını düzenleyen kurumlar ve finansal araçlar ile bunları düzenleyen hukuki ve idari kurullardan oluşan yapı finansal piyasa olarak tanımlanır.
Finansal piyasanın bir alt kümesi olan para piyasası, vadeleri bir yıl ya da daha kısa vadeli fon akımlarının karşılandığı piyasadır. Para piyasasında işlemlerin yapıldığı özel bir yer yoktur.
Sermaye piyasasına ise genellikle uzun vadeli sabit yatırımların finansmanı ile çalışma sermayesinin süreklilik gösteren kısmının finansmanı için başvurulur. İşletmelerin geçici ve mevsimlik nakit ihtiyacı ise para piyasasında karşılanır.
Para piyasasının araçları, çek, senet, poliçe, bono gibi ticari belgeler ile emtia karşılığı verilen kredilerdir. Sermaye piyasasının araçları ise, uzun vade içeren hisse senedi, tahvil, katılma ve intifa senetleri, kar ortaklığı belgesi gibi menkul kıymet belgeleridir.
Sermaye piyasasında vade uzun olduğundan, risk ve faiz oranı yüksektir. Para piyasasında vade kısa, risk ve faiz oranı düşüktür.
Para ve sermaye piyasaları, yukarıda belirtilen nitelikler itibarı ile birbirinden ayrılsa da bu iki piyasayı kesin çizgilerle birbirinden ayırmak mümkün değildir. Ülkemizde finans kesimi içinde en büyük paya sahip olan ticari bankalar para piyasasının temel unsuru olmakla birlikte, sermaye piyasasında da yoğun bir şekilde faaliyette bulunmaktadırlar. Sermaye piyasasına ilişkin yapılan yasal düzenlemelerle de bankaların sermaye piyasasında daha çok etkinlikte bulunmaları sağlanmıştır.


2. PARA POLİTİKALARI

2.1. PARA POLİTİKASININ AMAÇLARI

Tüm dünyada, özellikle 1973 Petrol Krizi sonrasında etkin ve planlı para politikaları uygulanmaya başlanmıştır. Günümüzde ülke ekonomilerinin belirleyici bir unsuru olan para politikalarının uygulayıcısı ülke merkez bankasıdır. Merkez bankaları, para arzı kavramı üzerinde etkinleşerek para politikasını yürütür. Yine para arzı aracını kullanarak faiz oranlarını değiştirebilir. Bu da ülkedeki yatırımı ve tasarruf düzeyini belirlemektedir.
Para politikalarının temel amaçları;
• Tam istihdam
• İktisadi büyüme
• Faiz oranı istikrarı
• Mali piyasaların istikrarı
• Döviz piyasalarının istikrarı
şeklinde başlıklandırılabilir.
Para politikası amaçlarının niteliği kimi zaman bu amaçlar arasında çetışmaya neden olabilmektedir. Fiyat istikrarını sağlamaya yönelik bir politika, tam istihdam amacında uzaklaşılması sonucumu yaratmakta, bir anlamda işsizliğin kaynağı olmaktadır. Yine, döviz kurlarının sabit tutulması halinde, eğer faiz oranları yükseliyorsa, mali serbestleşmenin olduğu bir ülkede kur makası den bir açıklık çıkabilmektedir. Ülkemizde de kimi dönemlerde görülen bu durumda ülkeye yurtdışından kısa vadeli sermaye akımı olmakta, bu ise ciddi mali bunalımlara neden olmaktadır.


2.2. PARA POLİTİKASI ARAÇLARI

Para politikasının yürütücüsü olan Merkez Bankası, bu politikanın araçlarına da sahiptir. Para politikası uygulanırken kullanılan araçlar kimi zaman değişse de aşağıda tanımlandığı şekilde sıralanırlar:

i) Açık Piyasa İşlemleri Politikası
Açık piyasa işlemleri parasal tabanı, dolayısı ile para arzının belirlenmesinde temel unsurdur. Açık piyasa işlemleri ülkemizde devlet tahvili, döviz üzerinden yapılmaktadır.
Açık piyasa işlemleri kullanılarak, devlet tahvili, hazine bonosu veya döviz satın alınması halinde parasal taban genişlemiş, yani ekonomide para arzı artırılmış demektir. Merkez Bankası’nın bono, tahvil veya döviz satması halinde de parasal taban daraltılmış, para arzı azaltılmış olur.

ii) Reeskont Politikası
Reeskont politikası kimi zaman iskonto politikası olarak da algılanır. İskonto, bir bankanın ya da herhangi bir finans kurumunun vadesinden önce, senet bedellinin belli bir miktar faiz ve komisyon karşılığında senet alacaklısına ödenmesidir. Senet kırdırma olarak da adlandırılan bu işlemde senedin ikinci defa iskonto edilmesi işlemine reeskont denir. İskonto ile

Güncel Aranan Ödevler

tuğla nedir, video, senetler, güneşi uyandıralım, sermaye birimi teknolojik yeterlilik, stop valf, anadolu medeniyetleri, davetsiz, çocuk kalbi, yankee city, edebiyat sosyolojisi, özümsenmek, pardon, yarım kubbe, orman isimleri, anayasamızın türkçe ile ilgili maddesi, öğütmek, şinto, matematik soru, merhametsiz, tok karnına, 1980 turkiye tarim durumu, olanaksız, şuursuz, geçim yolu, cumhuriyet tarihinde yazılmıs yazılar, adjektiv deklination, dostoyevski delikanlı, telsiz, holiday, Sloven, nivelman, kitle iletişim araçları ve propaganda, afyon ruhu, iklimler, yurdumuzun komşuları ve türk dünyası, nihaî, müze, talan, java da 50 soru, modern hikaye, kentlerde kalkınma, 17,yüzyıl yenilikleri, örnek yurttaş, dünyanın coğrafyası değişir, pot başı, amcazade, ortadoğu projesi, hemoroid, tbmm görevleri, tardiye, senli benli, eğirme, 1 litre kac kg, kalafatlama, 5. sınıf fen bilgisi, çarpım, 19 mart programı hazırlanması, itburnu, divan edebiyatı öss soruları, mevsımler ve aylar, bir defterin serüveni, jip, not almak, su kasidesi, kavram haritası, liyakatli, süzük, yağların görevi, itimat, demans, 19 mayıs yazısı, denim, izzet baysal, ingilizce muafiyet, ortak mirasın oluşumu, defterdar, kambu, nokia, eş sesli, 2. sınıf matematik, eşitleme, türk dili ve edebiyat, ferda, serada organik tarım, hapt, ileri satış teknikleri, afganistan, inci aral, mektup örneği, kodlayıcılar, yanardağ, kruvazör, akarsular, kame, argument essay, nene, cahit sıtkı tarancı edebi kişiliği, genc osman, 16 y.y sosyal durumu, ayrıksı yıl, iç evlilik, pek yüzlü, büğlü, istanbulun kurtuluşu, orta parmak, karaburçak, kozmetik, Tb, 29 ekim konuşma, kalmak, evveli, parma manastırı, azı dişi, idame, eski anakartlar, ıskota, elif safak, Şam fıstığı, 9 sınıf edebiyat, psikoloji-eğitim, canlılarda üreme ve gelişme, anket analizi, gıy gıy, yaşı benzemesin, muhtasar beyanname, sakalı, olive oil market, ekber ve erşed sistemi, iplik mukavemet test cihazları, uygulayıcı, satıh, sakatlar haftası, jeneratörlerin yapısı, açıklayış, cevre ve turizm, kır tiyatrosu, benim küçük dostlarım, bluetooth, ilişmek, metodoloji, bağlama, emmek, 4 mevsimlik meyveler, hazırlık sınavı ingilizce, gülten dayıoğlu, yatay atışlar, uyarcı, atomun içerisinde neler vardır, bölgeler ve ülkeler, inavasyon nedir, tahta perde, deneme yazısı, objektif, tercüme, ısı değiştiricileri, geçmişdeki haberleşme araçları, oksijen, omlet, utangaçlık, call, fon kaynak ve kullanım tablosu, sele, eylemde çatı, ak gıda, romancılık, 2003 öss sorular, yusuf ziya ortaç, fizyon ve füzyon, reklam zararlari yararlari, mitoz ve mayoz bölünme, kafe, cumhuriyet dönemi hikayeleri, kalp resmi, optik izomer, süt asidi, 10 cumhurbaskanları, avrupada nüfus artışı, stok, muhtar belediye görevleri, meyus etmek, demiryolu, ülke telefon kodları, irtihal, allegretto, mikrodalga sistemler, ordu, peyami safanın dokuzuncu hariciye koguşu özeti, dünya ülkeleri para birimi, 4.sınıf matematik, direkli, ram etmek, günlük hayatta suyun kullanım alanları, meyveci, holojen, yönetimi destekleyici fonksiyonlar, kompozisyon örnekleri, halkla ilişkilerde kriz yönetimi, tavşan anahtarı,