SPOR DALLARINA GÖRE BESLENME [10 Sayfa]


SPOR DALLARINA GÖRE BESLENME 1. BESLENME 1.1 BESİN ÖĞELERİ VE FONKSİYONLARI 1.2 SPOR DALLARINA GÖRE BESLENME 1.2.1ÇABUK KUVVET SPORLARINDA BESLENME 1.2.2 DAYANIKLILIK SPORLARINDA BESLENME 1.2.3 TAKIM SPORLARINDA BESLENME 1.2.4 KUVVET SPORLARINDA BESLENME 1.2.5 MÜCADELE SPORLARINDA BESLENME 1.3 YAŞ GRUPLARINA GÖRE ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİNİ KARŞILAYACAK GÜNLÜK YİYECEK MİKTARLARI 1.4 DOPİNG 1.4.1 KULLANIMI YASAK OLAN DOPİNG MADDELERİ 1.4.2 YASAKLANMIŞ DOPİNG YÖNTEMLERİ 1.4.3 KULLANIMI KISITLI OLAN DOPİNG MADDELERİ Beslenmenin Tanımı Ve Önemi Beslenme ağız zevki ve alışkanlıkları ön plana alınarak, karın doyurmak için yemek içmek değildir.Bilimsel anlamda beslenmenin tanımı “Yeterli ve dengeli beslenme” terimiyle açıklanabilir.Yeterli ve dengeli beslenmenin temel ilkeleri ise şu şekilde özetlenebilir:Kişinin yaşına, cinsiyetine ,çalışma ve özel durumuna(gebe,emzikli,sporcu) göre gereksinmesi olan enerjiyi ve her türlü besin öğesini yeterli miktarda sağlayabilmek, maliyeti yüksek olmamamak,kişinin alışkanlıklarına ters düşmemek besinlerin değerlerini yitirmeden sağlığa zararlı duruma gelmeden hazırlayıp pişirmek vücutta en elverişli şekilde kullanılması için 3-5 öğünde dengeli olarak tüketmektir.Besin öğeleri vücuda gereksinen düzeyde alınmazsa “yetersiz beslenme”durumu oluşur. Yetersiz ve dengesiz beslenme durumlarında vücudun büyüme, gelişme ve normal çalışmasında aksaklıklar olacağından “yeterli ve dengeli beslenme” sağlığın temelidir denilebilir.Yetersiz ve dengesiz beslenme vücut direncini azalttığından hastalıklara yakalanma olasılığı artmakta, hastalıklar daha şiddetli geçmekte, büyüme ve gelişme yavaşlamakta,okul ve spor başarısı ile iş verimi azalmaktadır. Çağımızda üzerinde durulan en önemli konu yetenekli kol ve kafa yönünden güçlü ve sağlıklı insan yatiştirmektir.Bunun temel ilkelerinden en önemlisi insanın tüm yaşamı süresince yeterli ve dengeli bir şekilde beslenmesidir. Dengesiz beslenmenin etkilediği grupların başında çocuklar,gençler,emzikli ve gebe kadınlar gelmektedir.Yine ağır çalışması olanlar grubuna dahil edilen sporcular da yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu oluşan sağlık bozukluklarından daha kolay etkilenebilir ve sorunları daha şiddetli seyredebilir.Bunun yanı sıra psikolojik ve bazı sosyal sorunlar ortaya çıkabilir.Bütün bunlar sporcunun performansını önemli derecede etkiler.Yapılan araştırmalar sporcular arasında dengesiz beslenme sorunlarının olduğunu ortaya koymaktadır.Dengesiz beslenmenin nedenleri incelendiğinde, beslenme bilgisi ve beslenme eğitiminden yoksunluğun diğer faktörler kadar etkili olduğu görülmektedir.bu nedenle yetersiz ve dengesiz beslnmenin önlenmesinde beslenme eğitimi önemli bir yer tutar. Yaşamımızın gereği olan beslenme gareksinimiz karşılayacak çok çeşitli besin bulunmaktadır.Bu besin öğelerini 6 grupta toplayabiliriz. 1.Karbonhidratlar 2.Proteinler 3.Yağlar 4.Vitaminler 5.Madenler(Minareller) 6.Su Yaşamın temeli,besinlerin vücuda alınması sindirilip,küçük parçalara ayrılarak hücrelere taşınması, solunumla alınan oksijen ile yakılarak enerjiye çevrilmesi,küçük parçaların birleştirilerek yeni ve yıpranan hücrelerin yapılmasına dayanır.Bu olayların tümüne “metobolizma” adı verilir. 1.KARBONHİDRATLAR Sporcunun temel enerji maddesi olup,1 gramı 4 kcal verir.Ekonomik,çabuk ve fazla oksijen gerektirmeyen enerji kaynağıdırlar.Günlük enerjinin %55-70 ` i karbohidratlarca sağlanır.Besinlerle alınan karbonhidratlar vücutta glikojen olarak kas ve karaciğerde depo edilirler.Kaslardaki glikojen birimi ne kadar yüksek ise, performans o derece artar,ihtiyaç fazlası yağ olarak depo edilir. Karbonhidrat Kaynakları: a.Basit şekerler:Çabuk emilip kan şekerindeki ani yükselme ve düşüşe neden olurlar. Çay şekeri (sakkaroz), süt şekeri (laktoz)meyve şeker [Ödev İndir]