SİTOKİNLER [3 Sayfa]


SİTOKİNLER: Monositler,makrofajlar ve lenfositler tarafından salgılanan ve immün sistem hücrelerinin proliferasyonunda ve farklılaşmasında rol oynayan ve hücreler arası iletişimi sağlayan maddelerdir.Bunlardan lenfositler tarafından üretilip salgılananlara lenfokinler ve monositler ile makrofajlar tarafından üretilip salgılananlara monokinler denilir. Sitokinlerden interferonlar ve interlökinler melanoma,böbrek kanseri ve diğer kanser türlerinde bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla kullanılırlar.Yan etkileri:yüksek ateş,üşüme,yorgunluk ve ağrıdır. Sitokinler konusunda yapılan araştırmaların sayısı son on yılda büyük artış gösterdi. Araştırmacılar genetik mühendisliği tekniklerini kullanarak bu proteinleri büyük miktarlarda üreterek ilaç olarak kullanımları üzerinde çalışmaya başladılar. İnterferonlar: İnterferonlar BRM (Biological response modifiers-Biyolojik yanıt düzenleyici) olarak laboratuarda üretilen ilk sitokinlerdir. Interferon α (Intron-A,Roferon-A) FDA tarafından onaylanan ilk sitokindir.İnterferon α’nın,bazı tümör hücrelerinin proliferasyonunu direkt sitotoksik etkisiyle inhibe ettiği ve öldürdüğü bulunmuştur.Bu etkinin mekanizması tam olarak saptanamamıştır.Rekombinant DNA teknolojisi ile üretilen interferon α-2a ve α-2b alt-tipleri belirli kanser türlerinde kullanılır.Yapıca aralarında bir amino asid farkı vardır. Interferon α Haziran 1986da özellikle yetişkinleri etkileyen bir tür löseminin tedavisinde onay aldı.O günden bu yana Kaposi Sarkomu (özellikle AIDS hastalarını etkileyen bir kanser türü),kronik hepatit B ve hepatit C’de kullanımı da FDA tarafından onaylandı. Interferon γ (Actimmune) 1990da kronik granülomatoz (özellikle genç erkek çocukları etkileyen kalıtsal bir hastalık) tedavisi için FDA’den onay aldı.Interferon γ hastaların geçirdiği önemli infeksiyon sayısında anlamlı bir azalmaya neden olur. Onay alan en yeni sitokin yine bir interferondur.1993de FDA interferon β (Betaseron) nın Multipl Sklerozisde kullanımını [Ödev İndir]