PROJE MONUMENTUM ANCRANUM VE ARKEOLOJIK IÇERII ANKARADAKI AUGUSTUS - ROMA TAPNA [5 Sayfa]


Proje Monumentum Ancyranum ve arkeolojik içeriği : Ankaradaki Augustus - Roma Tapınağı G. Perrot - E. Guillaume 1862 M. Schede - D. Krencker 1936 Hypothetical reconstructions Ancyra projesi esas olarak, antik dünya araştırmacılarının Sezar Ottaviano Augustusun Ancyrada (bugünkü Ankara) yaptırmış olduğu tapınağın duvarlarına iki lisanda yazılı olan metni belirtmek için kullandıkları Monumentum Ancyranum tanımlaması üzerine odaklanmıştır. Galazianın (Orta Anadolu) M.Ö. 25te Sezar Augustus tarafından yeni Roma vilayetinin yönetim merkezi olan Ancyraya eklenmesinden sonra Roma Tanrısı ve Krallığı onuruna feth edilen şehrin ilahi sembolü olarak muhteşem bir mermer yapı ithaf edilmiştir. Augustusun ölümünden sonra tapınağın üzerine kırmızı harflerle Augustusun politik başarılarının anısı hem latince hem de yunanca olmak üzere Res Gestae Divi Augusti kazınmıştır. Epigrafik kalıntı, Augustusun bizzat yazdığı ve Romadaki anıt mezarının girişine konulmasını istediği bronzdan iki kolon üzerinde bulunan orijinal eserin bir kopisidir. Romadaki orijinal asırlar evvel kaybolmuştur. Oysa kader, Augustus Tapınağı duvarlarına kazınan doğu vilayetindeki bu kopinin, Uluborlu ve Yalvaçdaki Apollonia ve Antiochia di Pisidia antik şehirlerinde bulunan bir kaç epigrafik yazıt kalıntısıyla birlikte hayatta kalarak günümüze kadar ulaşmasını sağlamıştır. Şu anda Ankaradaki Augustus Tapınağından yalnızca pronao ve üzerinde 1834deki bir yıkımdan kaynaklanmış derin bir yarık bulunan cella nın yan duvarları kalmıştır. . North-West Wall Pronaonun iç kısmında, solda, dışardan giren için sağ tarafta, simetrik olarak altı kolon üzerine ( her iki tarafta üçer) yerleştirilmiş Augustusnun latince metni mevcuttur. Res Gestae Divi Augustinin yunanca metni ise dış kısımda cellanın hasar görmeyen yan duvarı üzerindedir. Tapınağın bugün bile muhteşemliğinden bir şey kaybetmemiş olan kalıntılarının yanında 12 metre yüksekliğinde ve 32,50 genişliğinde, 15. yüzyılda Hacı Bayrama adanmış ve daha sonra bazı değişikliklere uğramış zarif bir minare ve camisi bulunmaktadır. Bugün, islam camiasının halen aktif bir ibadet merkezi belki de başkentin en önemli dini merkezlerinden biri konumundadır. Seneler evvel yapılmış metal bir iskele Augustusun eserini hapsederek mimari yapısını tehdit etmekte ve tapınağın dünyaca meşhur yazıtlarının görülmesini engellemektedir. Bugünkü kaldırım yüksekliğinin daha aşağısında kalan ve orijinal avluyu çevreleyen sütunlardan görülebilir çok az bir kısım kalmıştır. Modern şehirleşme girişimleri, söz konusu alanı oldukça değiştirmiştir. Caminin ve tapınağın bir kısmının çevresi geniş bir taş alanla kaplıdır. Ayrıca, roman eserin yan duvarlarına paralel giden yoldan oldukça yoğun bir trafik akmaktadır. Bugün bile hala bu derece şanlı ve kudretli olan söz konusu kalıntılar, üzerlerinde bulunan emsalsiz Augustus yazıtı söz konusu olmasa belki de kurtarma çalışmaları bu kadar acil ve dramatik olmayacaktır. Ancak, Res Gestae Divi Augusti yi anlatan bu duvarlar politik güç değişiminin eşi benzersiz bir tarihi örneğini oluşturmakta ve yeni bir bin yıla geçişin şahitleri olmaktadırlar. Bu nedenle hava kirliliğinin dönüşü olmayan zararlarına, yaşanmış olan sismik hareketlere, hava şartlarının doğurmuş oldugu tahriplere, insanoğlunun ve zamanın acımasızlığına karşı korunmalıdırlar. [Ödev İndir]