PP ÇOCUK GELIŞIMI [5 Sayfa]


GİRİŞ PYP programının felsefesinin ve çatısının ana hatları 3-5 yaş çocuklarının öğretmenleri için tasarlanmıştır. Ancak bundan daha fazla olarak PYP okullarındaki tüm yaş grupları için planlanmıştır. Bu doküman 3 ayrı parçadan oluşuyor; 1) PYP programı (erken çocukluk döneminde 3-5 yaş) 2) PYP’ nin araştırma programı ve zaman ayırma rehberi( 3-4, 4-5 yaş ) Erken çocukluktaki PYP araştırma programı Eylül 1999’da yayımlanan programın değiştirilmiş kısmıdır. 3) 4 tamamlanmış PYP planlamacısı (3-4 ve 4-5 yaş için) , iki düzenlenmiş temaya hitap eder. Tanımlanan üniteler, PYP araştırma programına dahildir. 3-4 YAŞ Biz kimiz? Ben kimim? Kendimizi nasıl ifade ederiz? Bunu ne için kullanabilirim? 4-5 YAŞ Biz kimiz? Aileler-Arkadaşlar Kendimizi nasıl ifade ederiz? Bana bir hikaye anlat. 3-5 YAŞ ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE PYP PYP Bakış açısı PYP, 3 yaştan 5 yaşa kadar olan erken çocukluk dönemini tanımlar. Bu yaşlar birkaç yönden diğer yaşlardan farklıdır. Fiziksel, sosyal, duygusal, entelektüel ve estetik alanlarda meydana gelen gelişmenin hız oranı, özellikle çok önemlidir. Her ne kadar gelişim fark edilebilir ve tahmin edilebilir yönde olsa da, her çocukta farklıdır (tektir) ve çocuktan çocuğa değişik oranlardadır. Her çocuğa göre değişkendir. Ayrıca, bir çok çocuk için bu yaşlar, evden aile ortamı dışına, grup ortamına geçişe, yeni fiziksel bir ortama işaret eder. Okul, yeni yetişkinlerle ve yaşıtlarla kendine güvenini cesaretlendirerek bu uyumu başarılı hale getirmeye uğraşmalıdır. Çocukların gelişimine ve öğrenmelerine katkıda bulunan deneyimler, sosyal ve kültürel bağlamlar olarak tanımlanır. Aile ve ev, okul çevresi, çocuklar ve yetişkinler bunun içindedir. ( Toplumu da kuşatma ) Çocuk, doğrudan etkileşim tarzıyla dünyayı tanır ve PYP çevresindeki sosyal ve fiziksel çevre hakkında deneyimlerden anlam çıkaran çocuk için aktif öğrenme yaklaşımını cesaretlendirir, destekler. PYP, çocuklarda gelişim ve öğrenim alanlarının birbiriyle ilişkili olduğunu kabul eder ve onun müfredat yapısı, özel konu alanları karşısında kavram gelişimini uygulamaya müsaade eder. PYP’ deki esneklik; öğretmenlerin, öğrencilerin ilgilerini, güven ve özsaygı edinmelerini, kendiliğinden olan olaylara cevap vermelerini desteklemelerine müsaade eder. Aynı zamanda önemli ve uygun olan tüm kavramaya ilişkin alanlardaki beceri gelişimlerini de destekler. Çocuklar doğumdan itibaren, çevrelerindeki dünyanın nasıl işlediği konusunda merakla doludur. PYP çocukların aktif öğrenici ve araştırmacı olmalarını desteklemek için bir yapı oluşturduğunu doğrular. Çocukların keşfetmeleri, araştırmaları ve oynamaları için genişletilmiş zamana ve yere ihtiyaçları vardır. Okul çevresinin de keşifleri desteklemek için geniş alanlara ihtiyaçları vardır. Bu alanlar okuma, yazma, sanat(resim), hayal gücünü geliştirici oyunları, fen ve teknoloji ile ilgili etkinlikleri kapsayabilir. Bu alanlar, çocukların birbiriyle etkileşimine ve onların daha aktif öğrenen olmalarına teşvik eder: • Seçenek oluşturmak ve kararlar almak • Materyalleri esnek ve yaratıcı yollarda kullanmak • Araştırmayı başlatmak ve soru sormak • Diğerleriyle ortak çalışmak • İlgilerini ayakta tutmak ve bilgilerini genişletmek • Anlamayı geliştirmek Çocukların yetişkinlerle ve diğer çocuklarla kurduğu yakınlıklar, gelişmenin ve öğrenmenin en önemli noktasıdır. Gelişim ve öğrenme alanı, grup içersindeki her birey için öğretmenin hangi etkinlikleri yerine getirmesi gerektiğini bildirecektir. Çocuğa, birey olarak değerlendirildiği güvenli bir öğrenme ortamı verilmelidir. Çocukların; öğretmenleri, aileleri, okulları ve evleriyle olan yakın [Ödev İndir]