ORİJİNİ VE SİSTEMATİĞİ CEVİZİN SİSTEMATİĞİ [10 Sayfa]


ORİJİNİ VE SİSTEMATİĞİ ORİJİNİ J.regia,Karpat dağlarından güneyden itibaren doğu avrupa ve Türkiye, Irak, İran’ın doğusundan ve Himalaya Dağlarının ötesinde kalan ülkeleri içeren geniş bir alanın tabii bitkisidir. Vavilov, cevizin orjin merkezlerine orta asya ve yakın doğuyu, okmanich ise, sekonder merkez olarak Moldovya’yı ilave etmiştir.Yunanistan dağlarında yabani ceviz ağaçları bulunmasına rağmen bu ülkeye İran’dan değerli tiplerin getirilmesine kadar Yunanistan ceviz popülasyonunun değerli tiplerden oluşmadığı belirtilmektedir.Romalılar İran orijili ceviz ağaçlarıda yetiştirmişler ve bunlardan kaliteli ve sağlıklı olanları vasıflandırmışlardır.Ceviz kültürü tahminen İyalya’dan Orta ve Güney Avrupa’ya yayılmış ve ilk kolonilerle de Amerika’ya götürülmüştür.J.regia’nın gen merkezleri arasında ülkemizde bulunmaktadır. Türkiye’de tohumdan yetişmiş ceviz popülasyonları içinde geç yapraklanan, yan dallarda meyve veren, hastalalık ve zaralılara toleranslı, verimli ve meyve kalitesi yönünden üstün özellikli olarak kabul edilebilecek yüzlerce tip bulunmaktadır.Gerek A.B.D’ye giden ve gerek se Avrupa’da yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan cevizin orijininin Anadolu olduğu şüphesizdir. CEVİZİN SİSTEMATİĞİ SINIF Dicotiledonae TAKIM Juglandales FAMİLYA Juglandaceae CİNS Juglans TÜR J.regia J.boliviana J.hindsii J.nigra J.major CEVİZİN TÜRKİYEDEKİ DURUMU Cevizin gen merkezleri,ana vatanı arasında olan Türkiye ceviz varlığı ile dünyada ilk sırada olmasına rağmen üretim ve ihracatta maalesef istenilen yerde değildir ancak son on yılda ülkemizde ceviz yetiştiriciliğinde olumlu gelişmeler yaşanmaktadır. Son yıllarda aşılı ceviz üretimini fidancılık içinde karlı üretim kolu haline gelmesi yüzlerce kişiyi aşılı ceviz fidanı üretimine sevk etmiştir. Türkiye ceviz üretiminde dünyada önemli konumdadır.Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde ceviz yetiştiriciliği yapılmaktadır.2000 yılı istatistiklerini baz alacak olursak dünyada önemli ceviz üreticiler Ülkeler arasında ÇİN,A.B.D,İRAN ve TÜRKİYE gelmektedir. 2000 yılı istatistiklerine göre Dünyada ki ceviz üretimi 1 192 480 ton dur.Çin 300000 ton ,A.B.D 222 260 ton,İran 145 800 ton Türkiye 120 000 ton Romanya 125 000 TON ,Fransa ise 24 000 ton kabuklu ceviz üretmiştir.önemli ceviz üreticisi ülkelerin verimlerine bakılacak olursa ülkemizin önemli bir ceviz varlığına sahip olmasına rağmen üretimde geri kalmasının nedenlerinden birini görmek mümkündür.1996 yılı FAO verilerine göre ülkemiz ceviz yetiştiriciliğinde 2001,7 kg /hektar.verim söz konusudur ülkemiz ceviz yetiştiriciliğinde verimin düşük olmasının sebebi açıkça bellidir;kapama plantasyonların olmaması,ekolojik koşullara uyan çeşit seçiminin yapılmaması,hastalık ve zararlılarla mücadelenin yapılmaması,gübreleme ve budama gibi teknik uygulamalarının tamamen ihmal edilmesi verim düşüklüğünün en önemli sebeplerinden birisidir. 1980’li yıllara kadar tohumdan yetişmiş çöğürlerle yetiştiriciliğin yapılması yine en önemli verim düşüklüğü sebepleri arasında sayıla bilir.Yaklaşık % 10’luk üretim payı ile dünya ceviz üretiminde önemli bir yere sahip olan Türkiye’nin dünya ceviz dış satımında isminin geçmemesi beklenen bir gerçektir.1998 verilerine göre Türkiye’nin kabuklu ceviz ihracat miktarı sadece 13 ton’dur. Ülkemizin dünya ceviz dış satımında yer almamasının en önemli nedeni uzun yıllar üretimin tohumla çoğaltılmış ağaçlardan karşılanmış olmasından kaynaklanmaktadır. Türkiye’nin dünya ceviz ihracatında rekabet edecek güce gelmesinin tek yolu standart çeşitlerle kurulu kapama bahçeleri kurmaktır. Ülkemiz ekolojik koşullarının bir çok tip ve çeşidimizin iç ceviz olarak tüketilmeye el verişli olması iç ceviz ihracatında ülkemize kolaylıklar [Ödev İndir]