KURTULUŞ SAVAŞıNDA CEPHELER - ATATÜRK ILKELERI VE İNKıLAP DERS PLANI [2 Sayfa]


DERS PLANI BÖLÜM – I Dersin adı: Atatürk ilkeleri ve İnkılap Sınıf : 8/A Ünite : Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler Konu : Doğu Cephesi Ders saati : 80 dk BÖLÜM – II Hedef ve Davranışlar: 1. Ermeni Meselesi’ni kavrayabilme - Ermeni Meselesi’nin ne olduğunu açıklama 2. Tehcir Kanunu’nu kavrayabilme - Tehcir Kanunu2nun neden ve sonuçlarını yazma-söyleme 3. Gümrü Antlaşması’nın Türkler açısından önemini yazma-söyleme - Gümrü Antlaşması’nın Türkler açısından önemini yazma-söyleme Ünite Kavramları ve Sembolleri: Tehcir kanunu, Cephe, Antlaşma Güvenlik Önlemleri:___ Öğretme-Öğrenme Yöntem ve Teknikleri: Anlatım, Soru-cevap, tartışma Kullanılan Eğitim Teknolojileri Araç-Gereçler ve Kaynakça: Tepegöz, harita (Doğu cephesini gösteren), slayt, resimler, 8. sınıf ders kitabı. Dikkat çekme: Kurtuluş Savaşı sırasında doğuda Ermeni katliamı gösteren bir fotoğraf. Buna bağlı olarak kısa bir hikaye anlatma. Haberdar Etme: İlk olarak Kurtuluş Savaşı’nın başlaması ve Kuva-i Milliye direnişlerini özetlemek. Bu dersimizde Doğu Cephesi’ni işleyeceğiz. Bu cephede meydana gelen Ermeni Meselesi ve buna bağlı olarak devletimizin çıkarmış olduğu Tehcir Kanunu hakkında bilgi edineceksiniz. T.B.M.M.’nin uluslararası hem askeri hem de siyasi alanlarda ilk başarısı olan Gümrü Antlaşması maddeleri ve önemi hakkında bilgi edineceksiniz. Derslerimizi işlerken sizleri de aktif olarak derse katılmanızı bekliyoruz. Güdüleme: Bu ders sonunda günümüzde de devam etmekte olan Ermeni Meselesi’nin iç yüzünü öğreneceksiniz. Bu konulardaki tartışmalarda fikrinizi objektif olarak savunabilirsiniz. Hazır Bulunmuşluluk: Derse geçmeden önce öğrencilerin eski bilgilerinizi hatırlama. Bu konudaki geçmiş bilgilerinin ne kadar olduğunu belirleriz. Hazır Bulunçluluk: Derse geçmeden önce öğrencilerin eski bilgilerini hatırlatma. Bu konudaki; geçmiş bilgilerinizin ne kadar olduğunu belirleriz. Derse Geçiş: Yapılan ön hazırlıklardan sonra öğretmenin “derse geçiyorum” [Ödev İndir]