KÜRESEL VE ULUSAL TICARETTE ELEKTRONIK İMZALAR YASASı [5 Sayfa]


ABDde Clinton Hükümeti Eliyle Yürürlüğe Sokulan Küresel ve Ulusal Ticarette Elektronik İmzalar Yasası Üzerine... Avniye Tansuğ Tür: Ödev Yıl: Haziran 2001 Email: tansug@tansug.com Bu yazıda, bu konu ile ilgili olarak İnternet üzerinde bulunan kaynaklar ile bunların bazılarından benim çıkarabildiğim sonuçlar ve izlenimler var... ____________________ İÇERİK: Teknolojinin değiştirdiği altyapı ve hukuk... Altyapı üstyapıyı belirler, evet, ama... İki uzman görüşü... Küresel ve Ulusal Ticarette Elektronik İmzalar Yasası ya da HB 1714e karşı S.761in zaferi ! S.761 ve HB. 1714ün kısa tarihçesi ve diğerleri... S.761in İçeriği Bölüm I- Ticari Elektronik Kayıtlar ve İmzalar Bölüm II- Transfer Edilebilir Kayıtlar Bölüm III- Uluslararası Elektronik Ticaretin Teşviki Bölüm IV- On-line Çocukların Korunması Komisyonu Sonuç/lar: DİPNOTLAR ve KAYNAKLAR ____________________ Teknolojinin değiştirdiği altyapı ve hukuk... Değişik ölçeklerde de olsa, teknolojik gelişme ve değişim, dünyanın her yerinde yaşam biçimlerini etkiliyor, toplumsal, ekonomik, politik açıdan yeni iletişim ve değiş-tokuş modelleri yaratıyor. Hukuk, sonuçta bir üst-yapı disiplini olarak, alt yapıdaki değişimleri anlamakta ve onların hızına uymakta zorlanıyor. Bu konuda su yüzüne çıkan sorunlar, en çok iç ve dış elektronik-ticaret alanında yaşanıyor. Zaten dış ticaretin, dışlık özelliği de, iletişim teknolojisinin getirdiği küreselleşme ile giderek anlamsızlaşıyor. Bu gidişata hukuki düzenlemelerle yön vererek, bir taraftan, çıkmış ve çıkacak sorunlara çözüm getirme, bir taraftan da yeniliklerin önünü açarak, gelişime daha da hız kazandırma çabaları, değişimin kaynak coğrafyası A.B.Dde, son 3 yıldır iyice yoğunlaşmış gözüküyor. Clinton ve ekibi, bir kere de bu konuda, üçüncü binyıla sanki bir tarih tüpü gönderme kaygısındalar. Avrupada, daha çok ne olur ne olmaz, biz katı önlemler alalım da, yolu şöyle bir keselim, sonra gerekirse yavaş yavaş gevşetiriz ! eğilim ve üslubu egemen. Dünyanın geri kalanı ise duruş ve tutumunu bu iki kıtaya göre belirliyor, ya da -Örtmenim, daha oraya gelmedik ama... şirinlikleri içinde, değişimin hızını ve etki gücünü görmezden gelmeyi yeğliyor... Altyapı üstyapıyı belirler, evet, ama... Aslında yeni ekonomi, yeni demokrasi v.s. altbaşlıklarıyla durmadan sözü edilen değişimin niteliğine tekrar bakmak da önemli. Yeryüzündeki bu kadar insanın yaşamını sürdürebilmesi için gerekli temel malların üretim biçimi aynı hızla değişmiyor. Değişen şey, bu ürünlerin paylaşım ya da pazarlama modelleri. İletişim teknolojisindeki gelişmenin doğal sonucu olarak, ticaretin elektronik hale gelmesi. Değişen şey, klasik anlamdaki sermaye kavramı. Para veya fabrika gibi bir üretim aracı olmadan, yalnızca beyin gücünün de artık sermaye kapsamına girmesi. Ancak, yeni pazarlama modellerine katkıda bulunması ya da para getirici yeni modeller yaratması şartıyla. Bence power is informationun asıl Türkçesi bu. Sonuçta, yine birileri tarlaları ekecek- biçecek, fabrikalarda yine birileri çalışacak. Önemli olan bu tarihi kesitte, ülke yöneticilerinin, bu küreselliğin asıl bu fırsatından ülkelerini yararlandıracak stratejileri belirleyip, Üstyapıyı altyapı belirler, hele bir yaygınlaşsın, bakarız... demeden, ülkelerini yeniden konumlamaları ve dünya üzerindeki rollerine yeni bir yön verebilmeleri. Hukuki düzenlemeleri bu çerçeve içinde değerlendirmekte yarar var... İki uzman görüşü... A.B.Dde çıkan yasa vesilesiyle dijital imza konusunda biri bilişim teknolojisi uzmanı, biri hukukçu, iki akademisyenin görüşünü aldım... Birincisi eski gazeteci Dr. Hakkı Öcal. Yıllardır A.B.Dde. Bir yandan üniversite hocalığı, bir yandan Amerikanın Sesi Radyosunun editörlüğünü yapıyor. Türkiyeden ona akıl danışan yüzlerce gence -şimdilerde yayına soktuğu www.ocal.net üzerinden- bilgisayar teknolojisi öğrenerek İnternette neler yapabileceklerini karşılıksız olarak öğretmesiyle de tanınır. Dr. Öcal diyor ki: - Sayısal imza, bir Web sitesine ulaşan kişinin v [Ödev İndir]