KOMBİ TÜP (COMBITUPE, ETC) [4 Sayfa]


KOMBİ TÜP (Combitupe, ETC) Bu tüp 13 mm dış çaplı, iki lümenli, plastik bir tüp olup lümenlerinden bmiri endotrakeal tüpe, diğeri ösafaguş obturqtor tüpüne benzer. Tüpün proksimalinde, şişirildiğinde foringeal kaviteyi dolduran, ağız ve burun boşluklarını aşağıdan izole eden 100 ml kapasiteli bir balon vardır. Distalde ise endotrakeal tüp balonuna benzeyen 10 ml kapasiteli, şişirildiğinde tüpün lokalizasyonuna göre ösafaguş ve trakeayı izole eden bir balon daha vardır. Bu balonlar arasında, larenks açıklığına bakan deliklerbulunur. Top kör olarak yerleştirilir. Ventilasyon açısından ucunun trakeaya veya ösafogusa girmiş olmasının önemi yoktur. ösafagusa girdi ise ki bu olasılık daha fazladır. Ventilasyon tüp üzerindeki deliklerden larenkse giden hava ile sağlanacaktır. ETC, ventilasyon sağlamak yanında, mide içeriğinin arpirasyonunun önlenmesinde de işe yarar. Çeşitli nedenlerle ventile edilemeyen hastalarda, acil durumlarda, yoğun bakımda kullanımına ilişkin veriler vardır. Kombi tüpü gastrik regürjitasyona karşı larenks maskesine oranla daha emindir. Ancak erişkinler için sadece tek boyda imal edilmektedir. Ucu kapalı olduğundan standart endotrakeal tüp gibi fiberoptik bronkoskop kontrolünde uygulanamaz. Ösafagus patolojisi olan (örn. İrriton madde içmiş) hastada uygulanmamalıdır. Kombi Tüpün Yerleştirilmesi Kombi tüp ağız içine sokulur ve işaret çizgilerine kadar ilerletilir. Daha sonra hava ile şişirilerek tüpün stabiliasyonu sağlanır. Kombi tüpün ucu, ösafagusta ya da trakeada olmak üzere iki pozisyonda olabilir. Genellikle ösafagusa yerleştirilir. İlk solutma denemesi mavi uçtan yapılır. Akciğerlerin havalanması, steteskopla dinlenerek ve görülerek kontrol edilir. akciğerler havalanıyorsa vantilasyona devam edilir. akciğerler havalanmıyor, mide bölgesinde hava geçiş sesleri alınıyorsa, nadir de olsa tüp trakeaya girmiş demektir. Bu durumda beyaz uçtan solutmaya başlanır. Buradan solutmak klasik bir trakeal tüpten solutmaya benzer. Distal uç açık olduğundan verilen hava doğrudan trakeaya akciğerlere gidecektir. Kombi tüple yapılmış çalışmalar kısıtlıdır. Ambülansta, A.T.T. tarafından trakea entübasyonuna göre daha kolay öğrenilecek bir yöntemdir. Kombi tüpü uygulanması çabuk kullanımı kolay, acil durumlarda hava yolu temini için geliştirilmiş bir araçtır. Servikal vertebralarda manipulasyonun çok tehlikeli aspirasyon riski olan hastalarda avantajlıdır. LARİNGEAL MASKE (Laryngeal Mask airwoy LMA) Endotrakeal tüpe benzeyen kısa bir silikon-kauçuk tüp ve bunun ucuna bağlı, çevresinde şişirilebilir elips şeklinde bir balonu bulunan yassı bir maskeden meydana gelen bu aygıt, Spontan solunum korunarak larenks hizasına yerleştirilip, balonu şişirilerek havayolu kontrolünde kullanılmaktadır. Loringeal açıklığında, yerleştirilme sırasında epiglatun tüp içine girmesini ve havayolunu tıkamasını önlemek için iki adet vertikal kauçuk parmaklık bulunur. LMA, gastrointestinal ve solunum sisteminin birleştiği noktada glottis etrafına oturarak onu g [Ödev İndir]