İSTANBUL ILINDE (E = 410) 17 TEMMUZDA (N = 198) GÜN DOĞUŞUNDAKI SAAT GÜN DOĞUŞUNDAKI SAAT AÇıSı VE AZIMUT AÇıSı DEĞERLERI [6 Sayfa]


İstanbul ilinde (e = 410), 17 Temmuz’da (n = 198) gün doğuşundaki saat, gün doğuşundaki saat açısı ve azimut açısı değerleri; 1.) a.) Gün doğuşunda z=90 0 ve y=0 0 dir. Denklinasyon açısı;  = 23,45 . sin(360.(n+284)/365)  = 23,45 . sin(360.(198+284)/365)  = 21,1837 0 Gün doğuşundaki saat açısı;  = arccos(-tan e . tan  )  = arccos(-tan 41 . tan 21,1837) H = 109,68750 Güneş azimut açısı; ag = C1.C2.ag’+C3.(1-C1.C2)x180/2 sin ag’= cos  sin h /cos y sin ag’= cos 21,1837 . sin 109,6875/ cos 0 sin ag’= 0,8779 ag’= 61,4 0 Hdb= arccos (tan  / tan e )= arccos(tan  / tan 41) =63,52 ve h Hdb bu yüzden C1= -1 e(e-  ) = 41.(41 – 21,1837) = 812,468 0 C2= 1 h = H =109,6875 0 C3= 1 ag = -1.1.61,4+1.(1+1.1)x180/2 ag = 118,6 0 Gün doğuşundaki saat; H = 15.(12 – GS) 109,6875 = 15. (12 – GS) GS = 4,6875 b.) Güneş saatiyle 10:00 daki; Saat açısı; h = 15. (12 – GS) h = 15. (12 – 10) h = 30 0 Güneş yükseklik açısı; y = 90 – z ve Cos z = cos e . Cos  . cos h +sin e . sin  Cos z = cos 41 . Cos  . cos 30 +sin 41 . sin 21,1837 Cos z = 0,8465 z = 32,1664 0 y = 90 – 32,1664  y = 57,8335 0 Güneş azimut açısı; ag = C1.C2.ag’+C3.(1-C1.C2)x180/2 sin ag’= cos  sin h /cos y sin ag’= cos 21,1837 . sin 30/ cos 57,8335 sin ag’= 0,8757 ag’= 61,1295 0 Hdb= arccos (tan  / tan e )= arccos(tan  / tan 41) =63,52 ve h Hdb bu yüzden C1= 1 e(e-  ) = 41.(41 – 21,1837) = 812,468 0 C2= 1 h = 30 0 C3= 1 ag = 1.1.61,1295+1.(1-1.1)x180/2 ag = 61,1295 0 Güneş saatiyle 12:00 deki; Saat açısı; h = 15. (12 – GS) h = 15. (12 – 12) h = 0 0 Güneş yükseklik açısı; y = 90 – z ve Cos z = cos e . Cos  . cos h +sin e . sin  Cos z = cos 41 . Cos  . cos 0 +sin 41 . sin 21,1837 Cos z = 0,94 z = 19,8163 0 y = 90 – 19,8163  y = 70,1837 0 Güneş azimut açısı; ag = C1.C2.ag’+C3.(1-C1.C2)x180/2 sin ag’= cos  sin h /cos y sin ag’= cos 21,1837 . sin 0/ cos 70,1837 sin ag’= 0 ag’= 0 0 Hdb= arccos (tan  / tan e )= arccos(tan  / tan 41) =63,52 ve h Hdb bu yüzden C1= 1 e(e-  ) = 41.(41 – 21,1837) = 812,468 0 C2= 1 h = 0 ≥ 0 C3= 1 ag = 1.1.0 +1.(1-1.1)x180/2 ag = 0 0 Güneş saatiyle 14:00 deki; Saat açısı; h = 15. (12 – GS) h = 15. (12 – 14) h = -30 0 Güneş yükseklik açısı; y = 90 – z ve Cos z = cos e . Cos  . cos h +sin e . sin  Cos z = cos 41 . Cos  . cos (-30) +sin 41 . sin 21,1837 Cos z = 0,8465 z = 32,1665 0 y = 90 – 32,1665  y = 57,8335 0 Güneş azimut açısı; ag = C1.C2.ag’+C3.(1-C1.C2)x180/2 sin ag’= cos  sin h /cos y sin ag’= cos 21,1837 . sin (-30)/ cos 57,8335 sin ag’= -0,8757 ag’= -61,1295 0 Hdb= arccos (tan  / tan e )= arccos(tan  / tan 41) =63,52 ve h Hdb bu yüzden C1= 1 e(e-  ) = 41.(41 – 21,1837) = 812,468 0 C2= 1 h = -30 ≤ 0 C3= -1 ag = 1.1.(-61,1295) -1.(1-1.1)x180/2 ag = - 61,1295 0 2.) İstanbul ilinde (e=41) Temmuz ayında (n=198) eğimi s=250 olan yüzeye gelen direk güneş ışınımınının; a.) Güneş saatiyle 10:00 [Ödev İndir]