İKTISAT ÖDEVI [7 Sayfa]


1-) Çok uluslu bir şirketin ürettiği malın talep fiyat esnekliği, A piyasasında (-0.13), B piyasasında (-1.13)’dür. Nasıl değerlendirirsiniz? Aynı malın farklı fiyat esnekliklerine sahip olmasının nedeni ne olabilir ? Tek fiyat uygulandığında elde edilen kar nasıl arttırılabilir ? Malın talebinde bir artış olduğu taktirde üreticinin bunu karşılayabilme kapasitesi neye bağlıdır ? Çok uluslu bir şirketin ürettiği bir malın farklı piyasalardaki talep eğrileri aşağıdaki gibidir: A piyasasındaki malın fiyat esnekliği B piyasasındaki malın fiyat esnekliğinden azdır. Aynı malın farklı fiyat esnekliklerine sahip olmasının nedeni tüketicilerin gelir düzeylerinin farklı olmasıdır. A piyasasındaki x malının tüketicinin gelirinde büyük bir paya sahip olmadığından fiyat artışından talep miktarı fazla etkilenmemektedir. Fakat B piyasasındaki x malının tüketicinin gelirindeki payı önemli olduğundan fiyat artışına daha duyarlı davranmaktadır. A piyasasını göz önüne alarak her iki piyasada da yüksek bir birimden tek bir fiyat uygulanacak olursa ; A piyasasındaki talep esnekliği az olduğundan , A piyasasındaki üreticinin satış hasılatı artacak fakat B piyasasındaki talep esnekliği çok olduğundan satış hasılatı azalacaktır. Aradaki dengeyi sağlamak amacıyla iki piyasanın da hasılatını düşürmeden tek bir fiyat belirlenebilir. Belirlenen bu denge fiyatıyla kar arttırılabilir. Malın talebinde artış olduğunda bunun karşılanabilmesi ; üretim faktörlerine, emek ve sermayesi sınırlı olan üreticinin, zamana ve üretimini arttırıcı yönde uygulamalarına bağlıdır. 2-) ^^ 1990’larda ev bilgisayarlı satışları hızla arttı. Ancak kişi başına satışlar İstanbul’da Muğla’dakinden daha fazladır. Kişi başına satışlar arsındaki farklılık Mecidiyeköy ile Sultanbeyli arsında da görülmektedir.^^ esneklik açısından değerlendiriniz. Esneklik kavramı bir üretici için neden önemlidir ? Tüketici kitlesinin geliri yıldan yıla artış gösteriyorsa, bu üreticinin üretim kararını etkiler mi? 1990’larda bilgisayar satışlarının artışını grafikle açıklarsak: İstanbul’da bilgisayar satışlarının fazla olması tüketicilerin bu mala ihtiyacının Muğla’daki tüketicilerden fazla olmasıdır. Dolayısıyla İstanbul’daki piyasada bilgisayarın fiyat talep esnekliği Muğla’dakinden daha azdır. Hatta İstanbul’un kendi içindeki piyasalarında dahi bu esneklikler farklılık gösterir. Bunun nedenleri tüketicilerin ihtiyaçları ve gelir dağılımının farklı olmasıdır. Esneklik kavramı bir üretici için önemlidir. Talep esnekliğine göre satış hasılatı artabilir ya da azalabilir. Örneğin talep esnekliği çok olan bir malın fiyatının artışında talep miktarı aşırı azalacağından üretici zarar eder. Bu nedenle üreticinin karının devamlılığı telep esnekliği ile doğrudan ilişkilidir. Tüketici kitlesinin geliri yıldan yıla artış gösteriyorsa, bu üreticinin üretim kararında etkilidir. Geliri artan tüketicinin satın alma kapasitesi de artacağından talep miktarındaki değişmeleri, kar etmek isteyen üreticinin karşılayabilmesi erekmektedir. 3-) Türkiye’nin Yunanistan ile yaptığı dış ticarette 1998 ihracatı ithalatına eşit çıkmıştır. 1999 yılında Yunanistan’da gelir % 8 artmış, Türkiye’de % 4 azalmıştır. 1999 yılında ihracat ithalat dengesi nasıl değişmiştir ? Gelir esnekliği farklılıklarının nedeni ne olabilir ? • ithal malların gelir esnekliği = 4.3 • ihraç malların gelir esnekliği =2.6 ^^ 1999 yılında Yunanistan’da gelir esnekliği % 8 artmış Türkiye’de % 4 azalmıştır.^^ Bu değişim 1999 yılında ithalat ihracat dengesini bozmuştur. İhracat ithalattan fazla olmuştur. Çünkü ihraç malların gelir esnekliği, ithal malların gelir esnekliğinden daha azdır. Buradan şunu anlıyoruz; tüketicinin gelirindeki artma ya da azalmadan,ihraç mallarının alımı ithal malların alımından daha az etkileniyor. Gelir esnekliğinin farklı olmasının nedeni tüketicilerin o malı talep etme yüzdelerinin farklı olmasıdır. 4-) a malı için iki piyasanın dengede olduğunu düşünürsek, hava koşulların olumsuz gitmesi nedeniyle [Ödev İndir]