GÜNEŞ VE DÜNYAMIZ [6 Sayfa]


ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 1 A SINIFI 6.ÜNİTE PLANI ÜNİTE NO : VI ÜNİTE SÜRESİ : 24.01.2002-28.03.2002 ÜNİTE ADI : GÜNEŞ VE DÜNYAMIZ İŞ GÜNÜ : 15 MİHVER DERSLER HAYAT BİLGİSİ -15 saat HEDEF VE DAVRANIŞLAR Amaç 1: Dünya’yı tanıyabilme. Davranışlar 1. Dünya’nın şeklinin çevresinde gördüğü cisimlerden hangisine benzediğini söyleme / yazma. 2. Dünya’nın şeklinin yuvarlar olduğunu söyleme / yazma. 3. Dünya üzerinde kara ve denizlerin olduğunu söyleme / yazma. Amaç 2: Güneş’i tanıyabilme. Davranışlar 1. Güneş’in şeklinin çevresinde gördüğü cisimlerden hangisine benzediğini söyleme/yazma. 2. Güneş’in şeklinin yuvarlar olduğunu söyleme/yazma. 3. Güneş’in Dünya’mızı ısıttığı ve aydınlattığını söyleme/yazma. Amaç 3: Gece gündüzün oluşumu bilgisi. Davranışlar 1. Güneş doğduğu zaman gündüz olduğunu söyleme / yazma. 2. Güneş battığı zaman gece olduğunu söyleme/yazma. 3. Güneş’in doğuş ve batış zamanını söyleme/yazma. 4. Gece, Güneş’in nerede olduğunu söyleme/yazma. Amaç 4: Yağmur bilgisi. Davranışlar 1. Suyun buharlaşmasını örnekle gösterme. 2. Bulut ile yağmur ilişkisini söyleme / yazma. 3. Buharlaşan sudan bulutun oluştuğunu söyleme/yazma. 4. Buluttan yağışın oluştuğunu söyleme / yazma. 5. Yağmurun yararlarını söyleme / yazma. Amaç 5: Hava durumu bilgisi. Davranışlar 1. Günlük hava durumunu söyleme / yazma. 2. Hava durumunun günlük yaşantımıza etkilerin söyleme / yazma. 3. Bir haftalık hava durumunu levha üzerinde işaretleme. 4. Diğer hava olaylarının adını söyleme / yazma. Amaç 6: Depremin zararlarından korunabilme. Davranışlar 1. Depremin : Yağmur, Kar, Rüzgar gibi kaçınılmaz doğa olaylarından olduğunu, gerekli önlemler alındığı takdirde, zararlarından korunulabileceğini belirtme. 2. Depremin sağlam yapılmış binalara, yollara zarar vermediğini; ancak kötü yapılmış binalara ve içerisindeki canlılara zarar verdiğini belirtme. 3. Deprem sırasında, bina içindeyken yapılması gerekenleri uygulamayla gösterme. 4. Deprem sırasında bina dışındayken yapılması gerekenleri uygulamayla gösterme. 5. Deprem sırasında, asansörlerin kullanılmaması, merdivenlerden uzak durulması, pencere önü ve balkonda durulmaması gerektiğini belirtme. Amaç 7: Sel baskınlarının zararlarından korunmayı kavrayabilme. Davranışlar 1. Yağmur sularının, eriyen kar sularının, baraj ve göllerden taşan suların yerleşim yerlerine, ekili ve dikili yerlere, canlılara, zarar verdiğini, alınabilecek önlemlerle bu zararların önlenebileceğini belirtme. 2. Sel baskınlarından korunmak amacıyla yapılması gerekenlere örnekler verme. Amaç 8: Yangınların zararlarından korunabilme. Davranışlar 1. Bazı doğal afetler ile insanların dikkatsizliği ve ihmali sonucu ortaya çıkan yangınların binalara, ormanlara ve canlılara zarar verdiğini, alınabilecek önlemlerle bu zararların önlenebileceğini belirtme. 2. Yangın anında yapılması gerekenleri uygulayarak gösterme. ÜNİTE 6: GÜNEŞ VE DÜNYA’MIZ 1. Dünya’mız a. Dünya’nın Şekli b. Dünya Üzerinde Neler Var? 2. Güneş 3. Gece ve Gündüz 4. Hava Durumu 5. Bazı Doğal Afetler ve Korunma Yolları a. Deprem ve Korunma Yolları b. Sel Baskınları ve Korunma Yolları c. Yangınlar ve Korunma Yolları BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 1.M.E.B.Vakfı Kuruluş Günü(19 Şubat) Konu:M.E.B.Vakfı Kuruluş Günü(19 Şubat) Amaç:M.E.B.Vakfının kruluş ve görevlerini kavrayabilme. İZLENECEK STRATEJİ VE TEKNİKLER Sunuş yoluyla öğretme,alış yoluyla öğrenme,buluş yoluyla öğrenme.kubaşık öğrenme,gösterme-yaptırma,inceleme, araştırma,dramatizasyon KAYNAKLAR-ARAÇ-GEREÇLER Öğretmenler,anne,baba,diğer aile büyüklerimiz,okul müdürümüz, ders kitaplarımız,Atatürk köşesi,ünite köşesi,,mevsim şeridi,sağlığımız ile ilgili broşürler,resimli yazılar,deprem el kitabı,termometre,güneş ve dünya modeli,el feneri,yangın ile ilgili b [Ödev İndir]