GAZBETON YAPI ÜRÜNLERİNİN UYGULANMASI [10 Sayfa]


GAZBETON YAPI ÜRÜNLERİNİN UYGULANMASI kesitlerinin belirlenmesinde genellikle afet yönetmelikleri dikkate alınmalıdır. Gazbeton yapım sistemi ile yapılacak bir yapının temelleri ve subasmanı yapılırken gazbeton modülasyon planına uygun olarak, duvar-temel bağlantı filizleri konmalıdır. Söz konusu filizler subasman betonu döküldükten sonra ve beton henüz sertleşmeden konmalıdır. (Şekil 1) Şekil 1 Duvar-temel bağlantı filizi detayları 2.2 GAZBETON TAŞIYICI DÜŞEY DUVARLARININ UYGULANMASI VE MİMARİ AYRINTILARI Gazbeton taşıyıcı düşey duvar elemanları G3 sınıfında ve antikorrozif çift sıra hazır donatılı olarak üretlip, taşıyıcı dış ve iç duvarlarının yapımında kullanılırlar. Gazbeton çatı ve döşeme elemanları ile birlikte kullanılmaları halinde ön yapımlı gazbeton yapı sistemi oluştururlar. Elemanların yeterli kalınlığı ve malzemenin yüksek ısı yalıtım özelliği duvarlarda her iklim bölgesinde yeterli ısı yalıtımını sağlamaktadır. Gazbeton taşıyıcı düşey duvar elemanları boyuna istikamette pahlı veya pahsız ve serbest kanallı olarak üretilirler. Gazbeton taşıyıcı düşey duvar elemanları bodrumlu ve bodrumsuz 2 tam kata kadar yığma konut inşaatı ve dinamik yüklerin önemli olmadığı iş yerlerinde taşıyıcı iç ve dış duvar yapımında kullanılırlar. Sıvalı gazbeton taşıyıcı düşey duvar elemanları tüm kalınlıklarında F180 (Yangına yüksek dayanımlı) sınıfındadır. Gazbeton duvarların bu özelliğinden dolayı sanayi yapılarında yangına dayanımlı (F90-120) ve yangına yüksek dayanıklı (F180) sınıflarında ön yapımlı duvarların yapımında gazbeton taşıyıcı düşey duvar elemanları kullanılır. Gazbeton taşıyıcı düşey duvar elemanları, standart genişliklerinin dışında talep edilmesi halinde 60 cm’den daha küçük boyutlarda da üretilebilmektedir. Kalınlık (cm) : 15, 17.5, 20, 22.5, 25 Azami uzunluk (cm) : 300 Standart genişlik: 60 Uygulama: Düşey duvar elemanları uygulamasında, bir vinç düşey duvar kavrayıcısı, montaj arabası, pah rendesi, sıkıştırma manivelası, gazbeton testeresi, kanal açıcı, buat açıcı ve diğer inşaat aletleri gereklidir. Elemanların istif yeri, taşıma mesafesi, kullanılacak montaj aletleri ve sırası grupların çalışma şekli önceden planlanmalıdır. 1. Montajdan önce elemanların pahları gözden geçirilmeli, gerekiyorsa pah rendesi ile düzeltme yapılmalı, montaj yüzeyleri temizlenmelidir. Elemanların döşeneceği zeminin düzgün ve terazide olması gerekir. Bunun için zemin ince bir çimento harç ile düzeltilir. Zeminden yükselecek rutubete karşı rutubet kesici kumlu bitümlü karton sermek gerekebilir. 2. Montaja bina köşesinden başlanır. Burada iki eleman birbirine dik olarak tespit edilir ve köşeden köşeye veya köşeden pencereye veya köşeden kapı açıklığı yönünde montaj yürütülür. Bu suretle son elemanın montajında güçlük çekilmez. Son elemanın kesilmesi gerekiyor ise kesilerek yerine monte edilir 3. Gazbeton donatılı düşey duvarlar, damlalık yapabilmek için, subasman betonundan 2 cm dışarıya taşacak şekilde monte edilmelidir. (Şekil 2) Şekil 2 Damlalık teşkili 4. Bazen montaj arabası kullanmakla elemanların harç tabakası üzerine rahatça oturması sağlanır. Bu şekilde harç tabakasının dağılması ve dışarıya taşması önlenir. 5. Montajın istenilen hassasiyetle yürütülmesi için ahşap bir mastar, köşeden köşeye yere tespit edilir. Montaj bu mastara göre ve her elemanın şakülü alınarak yapılır. Her yeni elemanın yandaki elemana iyice sıkıştırılmalıdır. Montajdan önce montaj hatalarını tespit etmek için döşemeye yer yer işaret konmalı ve montajın bu işaretlere uygun gittiği devamlı kontrol edilmelidir. 6. Duvar elemanları monte edilirken terazisine ve gönyesine tam olarak getirilip, birbirleriyle iyice bitişmesi sağlandıktan sonra ahşap desteklerle takviye edilmeli ve her köşedeki iki eleman köşe kancaları ile birbirine tutturulmalıdır. (Şekil 3) Şekil 3 Düşey duvar köşe ve üst hatıl bağlantı detayı 7. Pencere altlarında parapet düşey duvar elemanları, taşıyıcı düşey elemanlarına aşağıdaki şekild [Ödev İndir]