GAP VE KAFES BALIKÇILIĞI [8 Sayfa]


GAP VE KAFES BALIKÇILIĞI 1. GAP BÖLGESİ SU POTANSİYELİ Türkiye’nin en büyük projesi olan Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP), Fırat ve Dicle nehirlerinin aşağı bölümleri ile, bu iki nehir arasında uzanan ve Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Adıyaman, Şırnak, Diyarbakır ve Siirt illerini kaplayan, yaklaşık 74.000 km2 yi içermektedir(1). Sulama ve enerji üretim amaçlarının önde tutulduğu 13 ayrı projeden 7’si Fırat, 6 adeti de Dicle havzasında yürütülmekte olup, söz konusu projeler topluluğu, bölgedeki kullanım amaçlarının yanı sıra çok sayıdaki sektörü de geliştirmekte olduğundan, kısaca GAP adı ile anılmaktadır. GAP proje alanı olarak Türkiye’nin toplam alanının % 10’unu, sulayacağı arazilerin miktarı toplam sulanabilir alanın % 20’sini, akarsularının yıllık su potansiyeli toplam su potansiyelimizin % 35’ ini, yer altı suları toplam rezervimizin % 25’ ini, oluşturacağı göl alanı toplam göl alanının % 20’ sini karşılayan, su ve su ürünleri potansiyeli bakımından ülkemizin en şanslı bölgesidir (1). GAP projesinin tamamlanmasından sonra, yaklaşık 220.000 ha su alanı ve 2.235 km akarsu şebekesi bulunacaktır (Çizelge 1). GAP projesi çerçevesinde oluşan su potansiyeli ile halen 900 ton olan su ürünleri üretimi 9.000 tona ulaşacaktır. GAP projesi kapsamında 14’ü Fırat ve kollarında, 8’i Dicle ve kollarında olmak üzere 22 adet, GAP projesi haricinde ise, 6 adet baraj yapımı öngörülmektedir (2, 3). Kaynak Toplam Nehirler Doğal göller Baraj gölleri 2.235 km 6.481 ha 220.365 ha * * halen mevcut olan ve inşa halinde olanların toplamı Çizelge 1. GAP bölgesi su potansiyeli GAP projesi bünyesinde oluşturulan 22 adet baraj ile su ürünleri yetiştiriciliği ve doğal üretim açısından büyük bir potansiyel oluşturmaktadır. Yalınızca Atatürk barajı 81.700 ha yüzey alanı ile ülkemizin en büyük barajı olup, doğal gölleri içinde Van gölünden sonra ikinci sırada yer alan bir su rezervine sahiptir. GAP ve yakın çevresinde halen faaliyette olan baraj ve hidroelektrik santrallerinin toplam su hacmi yaklaşık 43 milyar m3 ve yüzey alanı 111.733 ha dır. Bu alan Marmara denizinin üçte biri kadardır (2). 2.GAP VE KAFES BALIKÇILIĞI GAP bölgesinde su ürünleri üretimi açısından oldukça büyük bir potansiyele sahiptir (Çizelge.1). Özellikle, bölgedeki barajlar (Çizelge. 2, 3) her kesimi ile balık üretimine uygun alanlardır. Başta Atatürk baraj gölü olmak üzere hepsinde tipik sıcak su balıkları hariç, tüm tatlı su balıkları üretimi mümkündür. Bölgedeki baraj göllerinin suları çok temiz olup, her türlü su ürünleri yetiştiriciliği için uygun kaliteye sahiptir. DSİ’ nin 1986 yılında tamamladığı 92 adet rezervuarda ortalama derinliğin 30 m’nin altında olduğu, sularının ılık ve sert sular grubuna girdiği ve diğer fiziksel ve kimyasal parametreler açısından su ürünleri yetiştiriciliğine uygun olduğu belirlenmiştir(2). GAP bölgesi baraj göllerinde yapılabilecek en uygun yetiştiricilik şekli ise kafes balıkçılığıdır. Kafes, sentetik ağlardan, alüminyum, paslanmaz çelik veya plastik kafes plakalardan yapılmış, yüzen tiplerde üstü gerektiğinde açık olabilen, yetiştiriciliği yapılan türlere göre suyun dibine, ortasına veya su yüzeyine yerleştirilebilen, suyun dibi, ortası veya üstünde tutulmasını sağlayıcı malzemelerle donanmış, su ürünleri yetiştirme ünitesidir. Kafesler iç sularda; nehirlere, lagünlere, barajlara, göllere, göletlere, sulama kanallarına, denizlerde ise; deniz dibi, deniz ortası ve deniz yüzeyine yerleştirilebilirler. Barajın adı İli Akarsu / Dere Depol. hacmi (106 m3) Göl Alanı (ha) Atatürk Karakaya Hasancağız Derik-Dumluca Belkıs (Birecik) Karkamış Besni Kemlin Seve Çamgazi Derik Mardin B. Çataltepe Kâhta B. Gömükhan Koçalı B. Büyükçay Sırımt Ardıl B. Harmancık B. Çatboğazı Taşlı Mavigöl Uzunca B. Özenpınar Siverek Kayacık Şanlıurfa Diyarbakır Gaziantep Diyarbakır Şanlıurfa Şanlıurfa Adıyaman Gaziantep Gaziantep Adıyaman Mardin Mardin Adıyaman Adıyaman Adıyaman Adıyaman Adıyaman Adıyaman Gaziantep Gazia [Ödev İndir]