GAGNENİN ÖĞRENME ÜRÜNLERİ TAKSONOMİSİ [7 Sayfa]


GAGNENİN ÖĞRENME ÜRÜNLERİ TAKSONOMİSİ (PSİKOMOTOR BECERİLER;ZİHİNSEL BECERİLER;SÖZEL BİLGİLER) ÖĞRENME TÜRÜ PERFORMANS ZİHİNSEL BECERİLER Problem Çözme İlk defa karşılaşılan problemleri alt düzey kuralları uygulayarak çözmek. Kural Kullanma Bir kuralın uygulanışını göstermek; kuralı verilen bir duruma uygulamak. Tanımlanmış Kavram Nesne,olay yada durumları sözel tanım yada tanımlamalar kullanarak sınıflamak. Somut Kavram Bir uyarıcıyı benzer özellikleri olan belirli bir sınıfın öğesi yada üyesi olarak teşhis etmek. Ayırt Etme Fiziksel boyutları açısından farklılık gösteren bir yada daha fazla uyarıcıyı birbirinden ayırt etmek. BİLİŞSEL STRATEJİLER Bireyin kendi öğrenme ,düşünme, hatırlama sürecini kontrol etmek için farklı yöntemler kullanması, problemlere yeni çözümler üretmek. SÖZEL BİLGİ Bir uyarıcıyı isimlendirmek yada belirli bir uyarıcıya sözel tepkide bulunmak. MOTOR BECERİLER Fiziksel hareketleri hızlı,doğru ve uygun sırada yapmak. TUTUMLAR Bireyin bir olay, nesne yada şahısa yönelik davranımını etkileyen duygular. GAGNENİN ÖĞRENME ÜRÜNLERİ TAKSONOMİSİ (PSİKOMOTOR BECERİLER;ZİHİNSEL BECERİLER;SÖZEL BİLGİLER) Öğrenme ürünlerini analiz ederek sınıflama sistemini geliştiren eğitimcilerden biride Robert Gagne dir. Gagne , çalışmalarında farklı öğrenme türleri ve bunların birbirleri ile olan ilişkilerini incelemiştir. Bu çalışmaları sonucunda Gagne öğrenme ürünlerinin tanımlandığı ve basitten karmaşığa doğru aşamalandırıldığı öğrenme hiyerarşileri adı verilen sınıflama sistemi geliştirmiştir. Gagne , öğrenme ürünlerini ilk olarak 8 katagoriye ayırmış , fakat daha sonra Leslie Briggs ile birlikte 5 grupta toplamıştır.Bunlar; 1.SÖZEL BİLGİLER 2.ZİHİNSEL BECERİLER 3.BİLİŞSEL STRATEJİLER 4.MOTOR BECERİLER 5.TUTUMLAR Gagneye öğrenme yalnız dış etkilerle değil , iç faktörlerinde etkisiyle oluşur. Her iki grup faktörün etkileşimi öğrenme için gerekidir. Öğrenme sürecinde etkili olan iç faktörlerin belli başlıları öğrenenin daha önce öğrenmiş olduğu bilgiler , zihinsel beceriler ve bilişsel stratejilerdir. Gagne bunlara kişinin duyuşsal özelliklerini de eklemiştir. Bunlar ilgi tutum ve değerlerimizle ilgili olan duyuşlarımızdır. Öğretme sürecinde yer alması gerekli muhtemel olaylar: 1. Dikkati sağlama ve motivasyonu harekete geçirme 2. Öğrenciyi dersin yada ünitenin sonunda ulaşılması istenen amaçlardan haberdar etme 3. Yeni öğrenmeler ile ilgili daha önce öğrenilmiş bilgi ve becerilerin hatırlanması 4. Uyarıcı materyallerin sunulması 5. Öğrenciye yol gösterme - Rehberlik etme 6. Davranışı ortaya çıkarma 7. Geribildirim sağlama 8. Öğrenilenleri değerlendirme 9.Öğrenilenlerin kalıcılığını ve geçişini sağlamadır Bu belirttiğimiz öğretme faaliyetlerinin insanın içinde oluşan öğrenme süreçleriyle ilişkisini şöyle belirtmektedir. Öğretme Olayları Öğrenme Olayları Dikkati sağlama Sinir titreşimlerinin akımlarının alınması Öğrenciyi dersin amaçlarından haberdar etme Yönetici-Kontrol mekanizmasının harekete geçmesi Daha önceki öğrenmelerin hatırlatılmasını sağlama Daha önce öğrenilmiş bilgileri uzun süreli bellekten kısa süreli belleğe getirme Öğrenciye uyarıcı materyallerin uyarıcı durumunun sunulması Seçici algı için önemli noktaların görülmesi Öğrenmeyi klavuzlama Bilgiye anlam verme ve kotlama sürecinin çalışması Davranışı ortaya çıkarma Davranış oluşturucuların harekete geçmesi Geribildirim verme Pekiştirmeyi oluşturma Davranışları değerlendirme Geri getirme mekanizmasını harekete geçirme ve pekiştirmeyi mümkün kılma Kalıcılığı ve transferi sağlama Geri getirme mekanizması için ipuçları ve stratejiler sağlama ve harekete geçirme Öğrenme ürünleri gruplaması aşağıdaki temel sayıltılara dayalıdır. • Öğrenme ürünlerinin her grubu , öğrenme ile meydana gelen insan performası grubunun tanımında , birbirinden ayırılabilmelidir. • Her grup , zeka, yaş , cinsiyet, ırk gibi değişkenlerinden bağımsız olmalıdır. • Her grupta , öğrenmenin gerektirdiği bilgi-işlemlerin doğası ,diğerlerinden [Ödev İndir]