FACTORING [10 Sayfa]


TORİNG KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ Adına Factor denilen gerçek veya tüzel bir kişi tarafından,açık hesap esasına 1 göre müşterisine vade tanıyarak satış yapan bir mal veya hizmet satıcısının, satışı yapılmış mal veya hizmetlerden doğan faturaya bağlı kısa vadeli (60-180) yurtiçi veya uluslararası alacaklarının tahsil edilmesi,bu alacaklara ilişkin muhasebe kayıtlarının tutulması ve tahsilat riskinin üstlenilmesi işlemidir 2. Factoring,işletmelerin,özellikle kriz dönemlerinde,kısa vadeli finansman sorunlarının çözümüne yönelik bir finansman yöntemi olmaktadır.Ticari işlemden doğan bir alacağını Factoring şirketine devreden firma.Factoring şirketinden’’ön ödeme’’adı altında belli bir oranı kadar finansman sağlayabiliyor.Factoring işlemiyle hem alacaklar garantiye bağlanıyor hemde işlem ile birlikte vadeli bir alacak için tahsilat garantisi sağlanıyor. Factoring işleminin ve Factor’ün verdiği hizmetin özellikleri şu şekildeir; • Factoring işlemine konu olan alacaklar kısa vadelidir.(60-180 gün) • Açık hesap usulüne göre satışı yapılan faturaya bağlı alacaklar için geçerlidir. • Genellikle belli bir dönemde yapılacak tüm taleplerin transferini kapsayan bir işlemdir. • Sözleşme konusu genelde tüketim mallarıdır. Factor; • Belli bir komisyon elde etmek amacıyla bütün alacakları devralır. • Alacakları tahsil eder. • Bu alacaklara ilişkin muhasebe ve defter kayıtlarını tutar. • Mal veya hizmeti satın alanın (borçlunun) istihbaratını yapar ve elde ettiği bilgileri güncel tutar.Gerektiğinde bu bilgilerden satıcıyı haberdar eder. • Borçlunun mali sıkıntıya düşerek ödeme kabiliyetinikaybetmesi halinde oluşan zararları üstlenir,yani satıcıyı kötü borçlara karşı korur.Alacaklar karşılığında vadeden önce belirli bir oranda peşin ödemede bulunarak satıcıya finansman sağlar. 2.FACTORİNG İŞLEMİNİN FONKSİYONLARI Factoring sayesinde firmalar,finansal açıdan bazı kolaylıklar elde ederler.Alacaklarının devri karşılığında elde edilen avans ile peşin olarak hammadde alımında bulunan firmalar üretimde bulunurlar ve bu ürünleri satarlar.Factoring işletmede mal,para akışının etkinliğini artırarak,alacakların yönetimi yönetimi konusunda ayrılacak zaman ve işgücü unsurlarının daha başka alanlarda kullanılmasını sağlar. Bu süreci ,Factoring işleminin 3 temel fonksiyonu sürdürmektedir; 1. Hizmet Fonksiyonu 2. Teminat Fonksiyonu 3. Finansman Fonksiyonu 2.1.Hizmet Fonksiyonu Hizmet Fonksiyonu factoring sözleşmesinin zorunlu unsurudur.Factor müşterisi olan satıcı firmanın muhasebe kayıtlarını tutar ve alacağın yönetimi ile ilgili işlemleri yürütür.Bunun yanısıra Factor müşterisinin tüm muhasebesini üstlenmiş olabilir.Müşterisinin ambar giriş ve çıkış kayıtlarını tutar,belli tarihler itibariyle çeşitli malların durumlarını müşterisine bildirerek kendisine yardımcı olabilir. Factor,satıcının müşterisinin kredi değerliliğini sıkı bir kontrolden geçirerek,kredi sınırlarının tayini hakkında yardımcı olur,alacağın tahsilatını üstlenir,gerektiğinde satıcı firma adına hukuki takip işlemlerini yürütür.Bunların yanısıra,pazar analizleri yapmak,yeni işlem bağlantıları için yavsiyelerde bulunmak,fizibilite raporları hazırlamak,maliyet hesaplarında firmaya yardımcı olmak;üretim,reklam,ithalat ve ihracat giderleri,formaliteleri hakkında müşterisini aydınlatmak da hizmet fonksiyonu içersinde yer alır 3. 2.2.Teminat Fonksiyonu Factoring sözleşmelerinde mutlaka bulunması gerekmeyen,ancak taraflar arasında kararlaştırıldığı takdirde geçerli olan bir diğer fonksiyonda teminat fonksiyonudur.Factor,alıcı firmaların (borçlu) ödeyememe risklerini üstlenerek satıcı firmanın açık hesap usulüne göre yapılan satışlarından doğan alacaklarını garanti altına alır. Satıcı,borçlunun çeşitli nedenlerle ödememe güçlüğüne düşmesi veya iflas etmesi durumunda alacağını daha önce belirlenmiş bir zamanda Factoring şirketind [Ödev İndir]