ESKI VE ENI ONETIM APıSı [5 Sayfa]


TOPLAM DEĞİŞİM VE GLOBAL YÖNETİME DOĞRU.. Dünyada ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve teknolojik gelişmeler bir çok alanda olduğu gibi organizasyon ve yönetim alanında da değişimi zorlamaktadır. Dünyadaki değişime paralel olarak organizasyonlarda ve yönetimde reform ya da transformasyon gereklidir. Yeni Dünya Düzeni ve yeni global değerler “yeni” yönetim anlayışının benimsenmesini ve uygulanmasını kaçınılmaz kılmıştır. Global yönetim anlayışı tüm organizasyonlar için uygulanabilecek ilke ve değerleri içermektedir. Kamu ve özel organizasyonlar ve her iki yönetim anlayışındaki farklılıklar dünyadaki gelişmeler karşısında büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Globalleşme ve rekabet olgusu kamu, özel ve üçüncü sektör organizasyonlarında hızlı ve radikal değişim programına ihtiyaç göstermektedir. Global yönetim felsefesinin ilkelerini geleneksel yönetim felsefesi ile karşılaştırmak daha anlamlıdır. Global yönetim anlayışındaki değerler ve ilkeler, eski yönetim anlayışındaki değerler ve ilkelerden önemli ölçüde farklıdır. Global yönetim anlayışı; organizasyon yapısı, liderlik, yönetici ve çalışanlar arası ilişkiler, yöneticinin rolü, organizasyonda karar alma, işgücü yapısı, planlama, insan kaynakları yönetimi, gelişme ve büyüme stratejisi, problem çözme, performans değerlendirmesi ve ölçülmesi konularında yeni değerleri ve ilkeleri savunmaktadır.” ESKİ VE YENİ YÖNETİM YAPISI Müşteriler Çalışanlar Orta Seviyede Yöneticiler Üst Yönetim YENİ YÖNETİM MODELİ ESKİ YÖNETİM Üst MODELİ Yönetim Orta Seviyede Yöneticiler Çalışanlar Müşteriler JANOV’UN YARATICI ORGANİZASYON OLUŞTURULMASI İLE İLGİLİ ALTI İLKESİ 1. Müşteri ihtiyaçlarını, istek ve arzularını öğren. 2. Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için yapılacak çalışmaları tanımla ve belirle. 3. Organizasyonun sahip olması gerekli değerleri tespit et. 4. Organizasyonda sistemsel düşünmeyi geliştir. 5. Sistemi her aşamada kontrol et. 6. Organizasyonda çalışanlar arasındaki ilişkileri geliştir. TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JIT) OMBUDSMAN VE İHBAR POLİTİKASI BÜTÇE VE PLANLAMA SOSYAL SORUMLULUK VE AHLAK STANDART OLUŞTURMA VİZYON,MİSYON VE DEĞERLER ENFORMASYON VE ANALİZ ORGANİZASYON İMAJI VE KÜLTÜRÜ GRUP ÇALIŞMASI ÇEVRE VE ÇALIŞMA ORTAMI PROBLEM ÇÖZME PERFORMANS DEĞERLENDİRME TOPLAM KATILIM YÖNETİMİ BİLGİ TEKNOLOJİSİ DESTEKLİ ÜRETİM BENCHMARKING ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (EN İYİ UYGULAMALARIN ADAPTASYONU) TOPLAM SÜREÇ YÖNETİMİ SİNERJİK YÖNETİM TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ STRATEJİK PLANLAMA YÖNETİMİ ORGANİZASYON YAPISI VE SİSTEMİ İNSAN KAYNAKLARININ YÖNETİMİ LİDERLİK YÜKSEK PERFORMANS -Global yönetim modelinde yüksek performansa ulaşmasını sağlayacak nedenlerin Ishikawa diyagramı ile gösterilmesi Kaizen: Sürekli Geliştirme Kaisha: İşçi ve işverenin organizasyonda bir aile gibi yaşaması; Japonya’da kullanılan benzer bir kavram da Kyosei’dir. Kessai: Consensus’a dayalı yönetim; her seviyede karar alma sürecine çalışanların iştiraki; grup tartışmalarına, diyalog ve uzlaşmaya önem verme. Dontutsu: “En iyinin en iyisini” bulmaya çalışma ve organizasyona uyarlama Hoshin: Plana dayalı yönetim sistemi; Hoshin planlaması. Poka Yoke: İş başında ürünün dizaynını üretim sürecinde hata ortaya çıkarmayacak ve “hata geçirmez” bir özellikte yapmaya çalışma. Jidako: Üretimde hataları bulmaya çalışan mekanizmaya verilen isim; üretim hatalarının saptanması halinde otomatik olarak durmasını sağlayan mekanizma. -Japonya’ da Organizayon ve Yönetimde Temel Değerler ve İlkel [Ödev İndir]