ENGELLİ OKULLARI [5 Sayfa]


ENGELLİ OKULLARI ENGELLİ OKULLARI Görme Engellilerin Eğitimi Özel eğitim okullarında görme engellilere okul öncesinde gündüzlü ilköğretim düzeyinde yatılı ve gündüzlü olarak eğitim verilmektedir. Görme engelliler okullarında kabartma yazıyla yazılmış kitaplar okutulmaktadır. Normal ilköğretim programları aynen uygulanmaktadır. Ayrıca beden eğitimi ve bağımsız hareket, resim-iş ve modelaj iş dersleri özel olarak geliştirilen programlara göre verilmektedir. Az görenlerin görme kapasitelerini kullanarak eğitim almaları amacıyla Ankara Yenimahalle Mithat Enç Görme Engelliler İlköğretim Okulunda eğitim ortamı hazırlanarak oluşturulan birinci ve ikinci sınıflarda eğitim ve öğretim sürdürülmektedir. İşitme Engellilerin Eğitimi Özel eğitim okullarında işitme engellilere okul öncesi ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde eğitim verilmektedir. Okul öncesi eğitim dışındaki her kademede işitme engelli öğrenciler yatılı olarak eğitim görmektedir. İşitme engellilerin ortaöğretimlerini normal ortaöğretim kurumlarında sürdürmeleri teşvik edilmektedir. Bu öğrencilerden durumları uygun olanlar meslek liselerine sınavsız yerleştirilmektedir. Ortaöğretim düzeyindeki işitme engelli öğrencilerin özellikle genel kültür derlerinin izlemedeki güçlükleri dikkate alınarak işitme engelliler çok programlı liseleri açılmıştır. Fiziksel (Ortopedik) Engellilerin Eğitimi Özel eğitim okullarında ortopedik engellilere yatılı ve gündüzlü olmak üzere okul öncesi ilköğretim ve meslek lisesi düzeyinde eğitim imkanları sunulmaktadır. Bu okullarda tıbbi rehabilitasyon ile eğitim iç içe yürütülmektedir. Spastik engelliler, ortopedik engellilerin bir alt grubu olarak ele alınmaktadır. Bu sebeple ortopedik engelliler okullarında durumu ağır olmayan spastik engelli çocuklara da özel eğitim hizmeti verilmektedir. Zihinsel Engellilerin Eğitimi Zihinsel engellilere verilen eğitim hizmetleri eğitilebilir ve öğretilebilir düzeydeki zihin engellilerin yeterlilikleri dikkate alınarak planlanmakta ve yürütülmektedir. Zihinsel engellilerin okul öncesi eğitime alınmalarına önem verilmektedir. Eğitilebilir zihinsel engellilerin ilk öğretimlerini kaynaştırmanın çeşitli yöntemleri uygulayarak normal okullarda tanımlarını teşvik edilmektedir. Meslek liselerinde de mesleki becerileri kazandırmaya yönelik meslek derlerinin yanında öğrencilerin düzeyine uygun genel kültür derleri de verilmektedir. 6-14 yaş arasındaki çocukların eğitim gördüğü eğitim uygulama okullarında ilköğretim okulu seviyesi altında eğitim yapılmakta olup, çocukların hayatlarını bağımsız olarak sürdürmelerine yönelik temel becerileri kazanmalarına yardımcı olacak programlar uygulanmaktadır. 16 yaş üzerindeki yetişkin zihinsel engelliler ise bir iş veya mesleğin temel becerilerini kazandırmak amacıyla açılmış bulunan mesleki eğitim merkezlerine devam etmektedirler. Uzun Süreli Hasta Olan, Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi İlk defa 1994 yılında Hacattepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi bünyesinde hastane okulu açılmıştır. Bakanlığımız ile sağlık bakanlığı çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı bünyesinde tıp fakültesi bulunan üniversiteler ile işbirliği sonucu açılan hastana ilköğretim okullarının bugün sayısı 26’ya ulaşmıştır. Sınıfa gelemeyecek durumda olan öğrenciler için ise yatak başında eğitim verilmektedir. Uyum Güçlüğü Olanların Eğitimi Bunlardan otistik çocukların eğitimine yönelik özel eğitim hizmetleri için ülkemizde ilk defa 1996 yılında İstanbul Kadıköy Hayriye Kemak Kusun Anaokulu Eğitim Uygulama Okulu ve Mesleki Eğitim Merkezi tahsis edilmiştir. Ankara’da ise 1999 yılı Şubat ayında Çankaya Kütükçü Ali Bey İlköğretim Okulu bünyesinde otistik çocuklar eğitim merkezi açılmıştır. Dil ve Konuşma Güçlüğü Olanların Eğitimi Dil ve konuşma güçlüğü olan çocuklar için özel bir okula gerek yoktur. Bu öğrenciler özel eğitim önlemleri alınarak normal okullarda kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam etmektedirler. Bu öğrencilere rehberlik ve araştırma merkezlerinde uygun terapi hizmetleri de verilmektedir. Özel [Ödev İndir]