ELEKTRİK [4 Sayfa]


GİRİŞ Alternatif akım devrelerinde; direnç,bobin veya kondansatörler saf ve tek olarak bulunmaya bilirler. Çoğu kez biri veya birkaçı birlikte bulunurlar. Ayrıca direnç ,bobin veya kondansatörlerin ikisi veya daha fazlası birbiriyle seri, paralel olarak da bağlanırlar. Birden fazla cinsteki elemanın (direnç,bobin,kondansatör) seri ,paralel veya seri – paralel bağlanması ile oluşturulan alternatif akım devresinin yerine geçebilecek , aynı özellikleri verebilen tek bir eş dirence “empedans” denir. Empedans Z harfi ile gösterilir ve birimi ohm’dur. Buna göre alternatif akım devrelerinde Ohm kanunu , U I = olur. Z A- SERİ DEVRELER 1-DİRENÇ –BOBİN SERİ DEVRESİ (R-L) Şekil -1 de bir dirençle bobinin seri bağlanması ile oluşturulan devre görülmektedir. Uygulama da bu devreye yalnız ayrı ayrı saf direnç ile endüktif reaktansı bağlanması şeklinde değil, bir bobinin direnci ve endüktif reaktansı olarak da rastlanır. Örneğin bir motor bir transformotor bobinin, bir direnci (R) ile bir endüktif reaktansı (XL) vardır. Şekil-1: Direnç-Bobin seri devresi (R-L) Şekil-1 deki devrede direnç ve bobin saf elemanlar olarak alınmıştır. Bu seri devre akımı, bütün devre elemanlarından geçmektedir. Devre gerilimi ise direnç bobin uçlarına düşen gerilimin vektör yel toplamına eşittir. Bu vektör yel değerler, bir vektör sistemiyle de gösterilebilir. Direnç uçlarına düşen gerelim (UR) UL U 0   UR I Şekil-2: R-L seri devresi vektör diyagramı Şekil-1 deki devrede direnç ve bobin saf elemanlar olarak alınmıştır. Bu seri devre akımı, bütün devre elemanlarından geçmektedir. Devre gerilimi ise direnç bobin uçlarına düşen gerilimin vektör yel toplamına eşittir. Bu vektör yel değerler, bir vektör sistemiyle de gösterilebilir. Direnç uçlarına düşen gerelim (UR) UL U [Ödev İndir]