ÇıPLAK ELEKTROTLAR [8 Sayfa]


Çıplak Elektrotlar İÇİNDEKİLER: Kaynak elektrotları: 1-Yalnız arkı teşkil etmede kullanılan elektrotlar a-Karbon elektrotlar b-Tungsten elektrotlar 2- Hem arkın teşkilinde hem de ilave metal olarak kullanılan elektrotlar Çıplak elektrotlar Elektrotların imâl şekli: 1-İmalât 2-DIN 1913’e göre teknik tesellüm şartları 3-Kimyevî bileşim 4-Tesellüm 5-Etiketleme 6-Gönderme ve paketleme Elektrotların İşaretleri: 1-Tip işareti 2-Klâs işaretleri 3-Örtü kalınlığı 4-Safi kaynak malının (dikişin) mekanik özelliklerini gösteren işaretler 5-İşaretlendirme tablosu KAYNAK ELEKTROTLARI: Elektrik ark kaynağı, elektrot ismi verilen bir çubukla kaynak parçası arasında, elektrik akımının teşekkülü ve idaresi ile karakterize edilir. Elektrot aynı zamanda elektrik iletkeni ve ilave madde rolünü oynamaktadır. Elektrik ark kaynağında kullanılan elektrotları genel olarak iki grupta toplamak mümkündür. 1. Yalnız arkı teşkil etmede kullanılan elektrotlar 2. Hem arkın teşkilinde hem de ilave metal olarak kullanılan elektrotlar 1- Yalnız arkı teşkil etmede kullanılan elektrotlar: Bu elektrotlar, ya parça ile aralarında yada iki elektrot arasında arkı meydana getirir ve ayrıca kaynak ağzını doldurmak için bir ilave metal (kaynak teli ve çubuğu) kullanılır. Eğer ağızlar, ince saçlarda olduğu gibi kıvrık bir şekilde hazırlanmış ise, ayrıca bir kaynak teline ihtiyaç yoktur. Kaynak tekniğinde kullanılan bu elektrotlar başlıca iki gruba ayrılır. a. Karbon elektrotları b. Tungsten elektrotlar a-Karbon elektrotları: Umumiyetle dairesel kesitli olan karbon elektrotlar üç cinstir. Amorf, grafit ve elektro-grafit elektrotlar gibi. Amorf elektrotlar toz haline getirilmiş kok, grafit veya antrasit kömürlerinin bir yapıştırıcı madde ile birlikte yüksek basınç altında preslenmesi neticesinde elde edilir. Yapıştırıcı madde olarak daha ziyade siyah katran kullanılır. Presleme işleminden sonra fırında kurutulur. Tamamen dolu amorf çubuklara “homojen karbon” elektrot adı da verilir. Ayrıca fitilli elektrot adı verilen diğer cins bir elektrot tipi daha vardır. Bu fitilli elektrotların (özü) su camı ve asit borik olup, arkın muntazam ve sakin yanmasını sağlar. Grafit ve elektro-grafit çubuklar yalnız grafit kömüründen imal edilir. Daha toz ve sıkı bir yapıya sahiptir. Bunlar amorf elektrotlardan daha yüksek akım şiddeti ile yüklenir. Ömürleri de amorf çubuklardan daha uzundur. En ucuzları amorf ve en pahalıları elektro-grafit elektrotlardır. Çapları 3-30 mm. ve boyları da 200-1000 mm. arasındadır. Her üç tipe tatbik edilen akım şiddetleri Tablo1’de verilmiştir. Elektrot Çapı(mm) Akım şiddeti(Amper) Amorf Grafit Elektro-grafit 6 40-50 50-75 75-100 8 50-75 75-100 100-150 10 75-100 100-150 150-200 12 100-125 150-200 200-250 14 125-150 200-250 250-300 16 150-200 250-300 300-400 18 200-250 300-350 400-500 20 250-300 350-400 500-600 -Tablo 1- b-Tungsten elektrotlar: Tungsten elektrotlar, koruyucu gaz atmosferi altında yapılan kaynak usullerinde kullanılmaktadır. Ark atom (atomik hidrojen) ve argon ark (TIG) kaynakları gibi. İlk zamanlarda doğrudan doğruya saf tungsten elektrotlar kullanmış olup, daha sonraları da toryumla ve zirkonyumla alaşımlandırılmış elektrotlar geliştirilmiştir.AWS A 5.12-65T’ye göre tungsten elektrotlarının terkipleri Tablo2’de verilmiştir. Tungsten elektrotlara tatbik edilen akım şiddetleri ise Tablo3’de verilmiştir. Alaşımlandırılmış tungsten elektrotlar, başlıca şu üstünlükleri sağlar: 1. Mükemmel bir elektron emisyonu meydana getirir. 2. Alaşımsız elektrotlara nazaran alaşımlı elektrotları %25 daha yüksek bir akım şiddeti ile yüklemek mümkündür. 3. Alaşımlı elektrotların ömürleri daha uzundur ve sarfiyatları da alaşımsız elektrotlara nazaran %50 daha azdır. 4. Elektrotun tesadüfen kaynak yeri ile temas etmesi halinde, kaynak banyosunda husule gelen sıçrama ve buharlaşma saf elektrotlara nispeten azdır. İşareti Tungsten% Toryum% Zirkonyum% Diğer Elemanların Toplamı % EWP 99,5 - - 0,5 [Ödev İndir]