BIRESEL BANKACıLıK [6 Sayfa]


Bireysel Bankacılık, finans sektöründe rekabetin yoğun yaşandığı alanlardan biri olarak, ürün yelpazesinde ve ürün işlevselliğinde her geçen gün yeniliklerle karşımıza çıkmaktadır. Sektörün milyonlara seslendiği bu alanda, tanımlar üzerinde veya tercih edilen teknolojide yapılacak bir hata oldukça geniş bir alanda etkisini hissettirecektir. Banksoft, sunduğu bireysel bankacılık çözümleri ve proje yaklaşımıyla müşterilerinin teknik alandaki sınırlarını genişletir. Projenin ortaya çıkışından hayata geçirilme aşamasına kadar birlikte çalıştığımız müşterilerimizle, projenin teknoloji ayağındaki iş ortağı yaklaşımıyla çalışmaktayız. Banksoft yazılımları Türkiyede NT üzerinde yapılanan ilk bankacılık uygulamaları olması açısından da ayrı bir önem taşımaktadır. 1998 yılında Microsoft Türkiyenin vermiş olduğu Finans Sektöründeki En İyi Çözüm Ortağı ödülü de bu başarının bir göstergesidir. NT İşletim Sistemi üzerindeki Kredi Kartı Yönetim Sistemi, ATM Yönetim Sistemi, Banka Kartı Yönetim Sistemi, Entegre POS çözümü, beraberinde birçok yazılım çözümüyle Banksoft, alanındaki ürün çeşitliliği ve hizmet kalitesiyle kendini kanıtlamıştır. Banksoftun bireysel bankacılık çözümleri, bugün itibariyle 19 bankada uygulanmıştır. 19 ulusal banka ile toplam 4 milyonun üzerinde kredi kartı ve banka kartı,1400ün üstünde ATM ve 20000 POS terminali Banksoft ürünleri ile çalışmaktadır. Bugüne kadar gerçekleştirilen projeler içerisinde gerek entegrasyon gerek zamanlama açısından başarısız bir uygulama olmadığı gibi kurulan tüm ürünler başarıyla çalışmaya devam etmektedir. Sektörde yakaladığımız büyüklük kadar, müşterilerimizin memnuniyeti de yöntemimize ve kendimize olan güvenimizin göstergesidir. Müşterilerimizin bireysel bankacılığın gelişmesine paralel olarak artan talepleri hızlı ve entegre çözümlerle karşılanmaktadır. Banksoft ürünlerinin, bankacılık sistemleriyle entegrasyon performansı oldukça yüksektir. Bu nitelik, operasyonların başarıyla ve sorunsuz olarak yürütülmesi konusunda çok önemli bir yer tutmaktadır. Genç ve uzman kadrosuyla Banksoft, yazılım sektöründeki en ileri bilgi düzeyini yakalamak için araştırmaya, bu bilgilerin hayata geçirilmesi ve müşterilerimize sunulması için geliştirmeye ve üstlenilen görevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi için iş etiğine gerekli önemi vermektedir. Şubat 1997de söz konusu önlemleri uygulamaya koymak amacıyla Merkez Bankası bünyesinde program oluşturulmuştur. Kamu bankalarının bu programda yer almaları için özelleştirme veya kalkınma kurumu gibi mali olmayan bir kuruma dönüştürülme sürecinde olmaları gerekmektedir. Eyalet hükümetlerinin mali sistemdeki ağırlığını azaltmaya yönelik uygulamaya konulan uygulanan program neticesinde; • 4 banka özelleştirilmiştir. • 3 banka eyalet hükümetleri tarafından özelleştirilecektir. • 1 banka tasfiye edilme sürecindedir. • 1 banka tasfiye edilmiştir. • 10 banka kalkınma kurumu şekline döndürülme aşamasındadır. • 4 banka federal yönetimin kontrolüne geçmiştir ve devlet tarafından özelleştirilecektir. Yeniden yapılandırılan 6 banka kamu bankası olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir. Bankacılık sorunları yaşayan birçok ülkede, kamu bankalarının, temelde grup şirketlerini rasyonel olmayan şekilde finanse eden özel bankalardan farklı davranmamakta oldukları, zaman zaman kamu kesimi açıklarının finansmanında oynadıkları rolle, merkez bankalarının izlemeye çalıştıkları para politikasına by-pass yapar nitelikte hareket ettikleri gözlenmektedir. Bu durumun, şimdiye kadar, belli ölçüde Türkiye için de geçerli olduğunu söylemek pek yanlış olmayacaktır. Bankacılık sektörünün noksan rekabet piyasası özelliği taşıması dünya genelinde normal kabul edilen ve hatta sistemin doğası gereği olarak görülen bir özellik olsa da kamu bankalarının ağırlığının belli bir oranın üzerinde olması, diğer özel sermayeli bankaların davranışlarını serbest piyasa doğrultusundan saptırabilecek ve mikroekonomik açıdan hem miktar hem de fiyat dengesizliğine yol açabilecek bir sorun [Ödev İndir]