BILGISAYAR [2 Sayfa]


ANSI Ansi olarak okunur.Amerikan Uluslararası standartlar enstitüsü standart geliştiren iş ve endüstri gruplarından oluşan bir enstitüdür . PC dünyasına bakıldığı zaman ANSI ,SCSI arabirimleri ve ANSI .SYS aygıt sürücüleri olduğu gibi , C programlama dili içinde öneriler getirmiştir .Ancak bu sadece öneride kalmıştır. ASCII Aski olarak okunur . Türkçe çevrimi ise Bilgi Alış-Verişi İçin Standart Amerikan Kodları dır . Farklı bilgisayar ve çevre birimleri arasında uyumluluk sağlamak için harflere , sayılara , noktalama işaretlerine ve kontrol karakterlerine sayısal değerler atayan bir standart kodlama yöntemidir . ASCII de her karakter ayrı bir sayıya karşılık gelir . 0...31 arasında ki değerler basılmayan kontrol kodları için kullanılır . 32...127 aralığı , alfabetik harfleri ve yaygın noktalama işaretlerini temsil etmekte kullanılır . 0....127 aralığı standart ASCII karakter seti olarak bilinir. OSİ Ağ içerisindeki cihazların haberleşmesinde bir standart oluşturmak amacıyla ISO tarafından OSI açık sistem arabağı geliştirilmiştir. OSI ağ protokollerinin bağlandığı ve organize edildiği yeri sağlamaktadır OSI’nin katmanları. Veri iletim katmanı; Bu katman aynı ağ üzerindeki cihazlar arasındaki veri iletimiyle ilgilidir. Bu seviyede bir takım hata kontrol ve yakalama özellikleride tanımlanır. FDDI gibi LAN teknolojileri bu teknolojiyle çalışırlar. Fiziksel Katman; Fiziksel seviye OSI modelinin en alt tarafında ve cihazların haberleşmesinde kullanılır.Sinyallerin iletimini tanımlayan seviyedir. Repeater bu sistemi tekrarlayan bir cihaz olarak örnek gösterilebilinir. Ağ katmanı; Bu katman diğer iki katmandan farklı olarak farklı ağlar arasındaki veri iletimi ile ilgilenen genel paketler üzerinde değişiklik yaparak farklı ağlar arasında taşınabilmesi için taşıma adresleri yapısı kurar.Bu sayede routerlar çalışmaktad [Ödev İndir]