BIBLIOGRAPHY OF HALİDE EDİP ADIVAR [8 Sayfa]


BIBLIOGRAPHY OF HALİDE EDİP ADIVAR AbadanUnat,N.Women in the Devoloping World:Evidence from Turkey.Colarado:Universty of Denver (1986) Adıvar,Halide Edip.Talim ve Terbiye.İstanbul.Türk Yurdu.15 Eylül 1332/1916.Vol XI,19-25 ve 12 Ekim 1916,27-42. -Memoroies of Halide Edip New York,Londra:The Centry Company.(1926) -The Turkish Ordeal.Halide Edip’in Anıları,New York,Londra:John Murray(1928) -Dictatorship and Reforms in Turkey ,The Yale Review,Eylül.Vol.XIX:27-44(1929) -Turkey Faces West:A Turkish View of recent changes and their origin,New Haven:Yale Universty Press,Londra:H.Milford,Oxford Universy Press. (1930a) -Three Sketches by Halide Edip:The Story of The Effe,Among the Children I Knew,The Witch of Kalaba (1930b) -The Clown and His Daugter,Londra:Goorge Allen and Unwin Limited.(1935a) -Conflict of East and West in Turkey,Jamia Milia Extension Lectures.Lahor:S.M.Ashraf (1935b) -Inside India,Londra:George Allen an Unwin Limited. (1937) -Bugün ki Hindistan,Tan ,Mart-Nisan, n.1032-1171 (1938) -İngiltere ve İngilizler.Akşam,Haziran-Eylül,n.7411-7501 (1939) -Dr.Abdülhak Adnan-Adıvar (Eşi Halide Edip tarafından) İstanbul:Nurgök Matbaası (1956) -Türk’ün Ateşle İmtahanı , İstanbul : Can Yayınları (1962) -Ateşten Gömlek.İstanbul Atlas Kitabevi ( 1969) ilk basımı İngilizce, The Shirt of Flame , New York : Duffield and Company,(1924)Ayrıca Daughter Smyrna a Story of The Rise of Modern Turkey on the Ashes of the Ottoman Empire başlığı ile (çev.Muhammed Yakub Khan) Lahor:Darul Kutup İslamia -Handan İstanbul Atlas Kitabevi (1974) -Yeni Turan İstanbul Atlas Kitabevi (1982) -Seviyye Talip İstanbul Atlas Kitabevi (1982) -Mor Salkımlı Ev İstanbul Atlas Kitabevi (1965) Ahmad,F. İttihatçılıktan Kemalizme.İstanbul:Kaynak Yayınları (1985) -Jön Türk Döneminde Savaş ve Toplum 1908-1918, Tarih ve Toplum,64,47-56. -The Making of Modern Turkey, Massachussets:Harper Collins Academic (1991) Ağaoğlu,A.Sinekli Bakkal.Yücel Dergisi (1942) Akyüz,K. Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri Anderson,A. Imaginet Communities,Londra:Verso (1983) Arat,Y.The Patriarchal Paradox:Woman Politicians in Turkey,Cranbury:Fairleigh Dickinson Universty (1989) Arı,O.Türkiye de Sosyoloji Tarihi.Sevil Atauz(der.)Türkiye de Sosyal Bilim Araştırmalarının Gelişimi içinde.Ankara:Sosyal Bilimler Derneği (1986) Arifoğlu,Z.Halide Edip’in Romanlarında Temalar.İstanbul:Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kitaplığı (1966) Arif,C.Halide Edip.İstanbul Üniversitesi Edebiya Fakültesi Türkiyat Enstitüsü Kitaplığı (1966) Asena D.Kadının Adı Yok.İstanbul:Afa Yayınları (1987) Ayaşlı,M. İşittiklerim,Gördüklerim,Bildiklerim.Güryay Matbaacılık (1973) Ayda,A.Halide Edip.Böyle İdiler Yaşarken.Ankara (1989) Atadan,M Ağabeyim Mustafa Kemal.Milliyet Kasım 1955 İstanbul (1955) Bakırcıoğlu,N.Z Başlangıcından Günümüze Türk Romanı İstanbul:Ötüken Yayınları (1983) Banarlı,N.S.Resimli Türk Edebiyatı (1948) Banks,J.A.ve Banks,O.Feminism and Family Planning in Victorian England,Liverpool Universty Press (1964) Banks,O. Becoming. a Feminist.Brighton.Sussex:Wheatsleaf Books (1989) Barlas,H.U.Halide Edip Adıvar,Hayatı,Sanatı ve Eserleri.İstanbul:Yurttaş Yayınları (1963) Barrett,M.The Concept Difference,Feminist Review,26,29-41 (1987) Bauman,Z.İs There a Postmodern Societi,Theory,Culture and Society,5.217-37 (1988) Baydar,M. Halide Edip Adıvar.Hayat (1957) Bekiroğlu,N.Halide Edip Adıvar’ın Romanlarının Teknik Açıdan Tahlili.Yayınlanmamış Doktora Tezi.Erzurum (1989) Benhabib,S. ve Cornell,D.Feminism as Critique,Minneapolice:Universty of Minnesota Press (1988) Benstock,S.The Private Self,Londra:Routledge (1988) Beck,L.ve Keddie,N.Women in the Muslim World Cambridge , Harvard Universty Press (1978) Berkes,N.Sociology in Turkey.American Journal of Sociology,2,238-46 (1936) -Turkish Nationalism and Western Civilization.Londra:George Allen and Unwin Ltd. (1959) Berktay,F.Türkiye Solu’nun Kadına Bakışı:Değişen Bir Şey Var mı? Ş.Tekeli(der.)1980’ler Türkiye’sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar İçinde.İstanbul:İletişim Yayın [Ödev İndir]