BANKANIN TANITIMI [8 Sayfa]


BANKANIN TANITIMI 1948 yılında kurulan Akbank bugün aktif büyüklüğü açısından (iştiraklerin piyasa değerlemesi hariç) Türkiyenin en büyük özel sektör bankası konumundadır. 2000 yılında Akbank, Banker Dergisinin aktif ve özsermaye büyüklüğü açısından yaptığı sıralamada dünyanın ilk 500 bankası arasında yer almıştır. Ayrıca, banka 1992, 1993 ve 1998 yıllarında Euromoney dergisinin Türkiyenin En İyi Bankası ödülünün sahibi olmuştur. Akbank, temel bankacılık hizmetlerinin yanısıra, bireysel, kurumsal, özel bankacılık ve uluslararası ticaretin finansmanı hizmetlerini sunmaktadır. Sermaye piyasaları, sigorta ve finansal kiralama hizmetleri ise bankanın iştirakleri tarafından verilmektedir. Akbank faaliyetlerini İstanbuldaki Genel Müdürlüğü ve 13 Bölge Müdürlüğü aracılığı ile yurt çapında sürdürmektedir. Bankanın Almanyada altı (Frankfurt, Hannover, Hamburg, Stuttgart, Essen ve Münih), Maltada bir şubesi ve Hollandada Akbank International N.V. adında yeni kurulmuş bir bankası bulunmaktadır. Akbank International N.V. 2001 yılı ortasında faaliyete geçecektir. Londrada kurulu Sabancı Bankın %37sine ve İstanbulda kurulu BNP-AK-Dresdner Bankın %39,99una sahip olan Akbankın, Londra, Paris ve Roterdamda üç temsilciliği vardır. Bunlardan başka banka, Ak Yatırım Menkul Değerler, Ak Portföy Yönetimi ve Ak Ödeme Sistemleri’nin % 100 üne, Ak Yatırım Ortaklığının % 46’sına sahiptir. Bankanın IT sektöründe de iştirakleri mevcuttur. Moodys uluslararası derecelendirme kuruluşundan A3 uzun vadeli Türk Lirası notu alan Akbank, Fitch IBCAdan AA+ ülke içi notu ile B/C bireysel rating notu almıştır. Her iki not, uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından bir Türk bankasına bugüne kadar verilmiş olan en yüksek notlardır. Bu olumlu değerlendirmeler sonucunda Akbankın uluslararası piyasalardan varlığa dayalı menkul kıymet arzı yoluyla sağladığı borç toplamı 750 milyon ABD Doları düzeyine çıkmıştır. 2000 Haziran ayında alınan 400 milyon ABD Doları tutarındaki sendikasyon kredisini, Ekim ayında alınan 350 milyon ABD Doları tutarında bir diğer sendikasyon kredisi izlemiştir. Akbank hisse senetleri %27lik halka açıklık oranı ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmektedir. Yurtdışında ise, bankanın depo sertifikaları SEAQ International ve Portalda kote edilmiştir. 25 Ocak 2001 tarihi itibariyle Akbankın piyasa değeri 3,8 milyar ABD Dolarıdır. Ucuz maliyetli yabancı kaynak temin olanakları ve yüksek iş verimliliği sayesinde aktiflerinde gerçekleştirdiği güçlü büyüme, Akbankı Türkiyenin en karlı bankası haline getirmiştir. Bir önceki yıla göre TL bazında %7,9 büyüme ile 2000 yılı sonunda net kar 343,6 trilyon TL (yaklaşık 560 milyon ABD Doları) ve toplam aktifler TL bazında %69,0 büyüme ile 7.358,0 trilyon TL (yaklaşık 11.025 milyon ABD Doları) seviyesine yükselmiştir. KARŞILAŞTIRMALI MALI TABLOLAR Aktifler 31.12.2000 31.12.1999 (Milyar TL) (Milyar TL) Nakit Değerler 98,687 88,415 Kasa 63,186 40,565 Efektif Deposu 34,911 47,482 Diğer 590 368 Bankalar 2,333,322 600,797 T.C. Merkez Bankası 4,511 3,503 Diğer Bankalar 2,328,811 597,294 Yurtiçi Bankalar 1,811,861 393,703 Yurtdışı Bankalar 516,950 203,591 Diğer Mali Kuruluşlar 0 0 Bankalararası Para Piyasası 293,370 55,598 Menkul Değerler Cüzdanı (Net) 645,187 1,281,831 Devlet İç Borçlanma Senetleri 619,423 634,108 Diğer Borçlanma Senetleri 0 647,723 Hisse Senetleri 666 0 Diğer Menkul Değerler 25,098 0 Krediler 2,630,090 1,376,895 Kısa Vadeli 1,495,922 1,002,880 Orta ve Uzun Vadeli 1,134,168 374,015 Takipteki Alacaklar (Net) 5,957 8,379 Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar (Net) 1,653 8,379 Brüt Alacak Bakiyesi 8,239 33,390 Ayrılan Özel Karşılık (-) 6,586 25,011 Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar (Net) 645 0 Brüt Alacak Bakiyesi 3,817 569 Ayrılan Özel Karşılık (-) 3,172 569 Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar (Net) 3,65 [Ödev İndir]