BALIKLAR [6 Sayfa]


SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU KONU: BALIKLAR İÇİN KURU ve YAŞ YEMLERİN HAZIRLANMASI DANIŞMAN: Murtaza ÖLMEZ HAZIRLAYAN: Hülya UYANIK 9913712018 ISPARTA – 2002 İÇİNDEKİLER GİRİŞ Teknolojinin ilerlemesi, nüfusun artışı, besin kaynaklarının azalması, insanların gelecekle ilgili kaygıları yerkürenin büyük bir kısmını kaplayan sulardan da faydalanma yollarını araştırmaya sevk etmiştir insanoğlunu. Bu çalışmalar Oşinografi, Limnoloji, norigasyon, hidrobiyoloji mari kültür, planktonoloji, mikrobiyoloji, kimya, fizik, biyoloji vb pek çok bilim dalının gelişmesini sağlamıştır ve bu bilim dallarının daha farklı bilimsel çalışmalardan faydalanıp bunlarla işbirliği yapmayı zaruri kılmıştır. Tüm bu çalışmaların sonucunda insanoğlu sulardaki tür zenginliğini keşfetmiş gerek mikroskobik gerekse makroskopik boyuttaki su canlılarından faydalanma yoluna giötmiştir. İnsanın balıklarla ve diğer su canlılarıyla olan ilgisi sadece doğal sucul ortamlarla sınırlı kalmayıp kontorllü kültür ortamlarında da yetiştiriciliğe kadar uzanmıştır. Verimli bir kültür çalışması akvatik canlıların ekolojik yaşam ortamlarını sistematik bilgilerini ve beslenme özelliklerini bilmeyi zaruri kılmıştır. Yetiştiricilikte ürünün kalitesi, beslenmeyle yakından ilgilidir. Bir işletmede en yüksek harcamayı gerektiren faktörlerden birisi de yemdir. Bu bağlamda maliyeti düşünüp verimdeki kaliteyi artırmak için iyi bir rasyon hazırlamak gerekir. İhtiyaca en iyi şekilde karşılık verecek bir rasyon besin maddelerinin içeriğinin iyi bilinmesi, balığın besin ve enerji ihtiyacının yüksek olduğu yaşam evrelerinin doğru tespiti ve öğünlerin uygun zamanlarda verilmesiyle mümkündür. Kültür çalışmalarında doğal canlı yemler kullanılabildiği gibi fabrikasyon olarak hazırlanmış kuru yemler de kullanılabilmektedir. Balıklara iyi bir rasyon hazırlayabilmek için yapılmış bilimsel çalışmalara ait bazı veriler aşağıda detaylı olarak sunulmuştur. YEM TİPLERİ VE KULLANIMLARI GİRİŞ: İntensif yetiştiriciliği yapılan karides ve balık türlerinin çoğu karnivar beslenme özelliği gösterdiğinden yetiştiriciliğin maliyeti yüksektir. Yüksek fiyatlı ünitelerde yapılır. Bu hayvanlar enerji kaynağı olarak ve yem fiyatını düşürmek için diğer yetiştiriciliği yapılan hayvanların yeminde kullanıldığı gibi yüksek orandaki karbonhidratı kullanamazlar (Tablo 5-1). Sonuçta deniz balıkları yetiştiriciliğinde kullanılan birçok yem enerji ve esansiyel niteliğindeki besinleri yeterli miktarda bulunduran balık unu ve balık yağı gibi pahalı deniz ürünlerinin kullanımına bağlıdır. İlaveten yetiştiriciliği yapılan birçok türün besinsel ihtiyacını bildiğimiz kadarıyla eksikliğinin olmamasını sağlamak için temel esansiyel maddelerin fazla kullanılması ömenli bir faktördür. Suda beslenen hayvanlar esansiyel besinleri sağlamakta problem beslenme yöntemlerine bağlıdır. Yemlerdeki bu eriyebilir besinlerin yemin balık tarafından tüketilmeden önce erimesini önlemek ve suda bu diyetlerin eksiksiz tam kalmasını sağlamak için özel teknolojiler kullanılır. Bu faktörler yemin maliyetini artırır. İntersif sistemlerde yetiştiricilikte doğal yemler hiç kullanılmaz ya da çok az kullanılır. Yem imalatçıları bilinen Permitler ile besinsel eksikliği giderecek formüle yem üretirler. Ancak bu maliyeti etkiler. Balık unu karides yetiştiriciliğinde mükemmel intensif metodlar yem yapım teknolojisindeki düzelmeler ve besinsel araştırmalardaki artış ile paralel olarak yayılmaktadır. İntensif ve semi intensif yetiştiricilikte kullanılan yem tipleri yapım metodları ve bunların formülasyonundaki şartlarla değişmektedir. Yemle üç pelek katagoride kullanılır (Tablo 5-1). [Ödev İndir]