BAKTERİYEL HASTALIKLAR [5 Sayfa]


BAKTERİYEL HASTALIKLAR Günümüz dünyasında balıklar bir çok açıdan çok ciddi bir ekolojik ve ekonomik önem arz etmektedir. Her şeyden önce ekolojik denge gittikçe bozulurken bu bozulmanın sularda çok ciddi boyutlara ulaştığı bilinmektedir. Artık yapılması gereken “Zararın neresinden dönersen kardır.” mantığıyla bozulmayı durdurmak ve mümkünse düzeni iyileştirmek olmalıdır. BAKTERİYEL HASTALIKLAR Bakteriler çok küçük organizmalardır ve ancak yüksek büyütmeli lenslere sahip mikroskop ile görülebilirler. Çevrede çokça bulunurlar ve aynı zamanda antibiyotik ve yoğurt üretimi gibi alanlarda da kullanılırlar. Bununla beraber bazı bakteriler parazit yaşayarak konakçıda üreme ve konakçıya zarar verme yeteneğine sahiptirler. Tablo 1: Salmonid balık türlerinin önemli patojen bakterileri. FAMİLYA CİNS TÜR a)Gram negatif CytophagaceaeEnterobacteriaceaePseudomonadaceaeVibrionaceaeKesin olarak belli değil FlexibacterEdwardsiellaPseudomonasAeromonasVibrioHaemophilus Flexibacter columnaris Flexibacter psychrophila Flexibacter marinus Edwardsiella tarda Yersinia ruckeri Pseumdomonas fluorescensAeromonas hydrophiliaAeromonas salmonicida var. Salmonicidavar. Achromegenes Vibrio angillarium Vibrio ordali Haemophilus piscium b)Gram pozitif Corynebacteriaceae Streptococcaceae Bacillaceae Renibacterium Sterptococcus Clostiridium Renibacterium salmonariumStreptococcus faecalis Clostiridium botulinum c)Asid-fast türler Nocardia Mycobacteriaceae Nocardia Mycobacterium Nocardia asteroides Nocardia kampachi Mycobacterium fortuitum Mycobacterium marinum FAMİLYA CİNS TÜR d)Rickettsias (Zorunlu intracellular parazitler) Rickettsiales Piscirickettsia Piscirickettsia salmonis Labaratuvar dışında sadece mikroskop altında görülebilen balık bakterileri hasta balıkların solungaçlarından hazırlanan yaş preparatlarda teşhis edilebilen büyük ve yaygın bakterilerdir. Bunun yanında bakterilerin teşhisi amacıyla genellikle balık dokularında izolasyonu ve labaratuvar gelişmelerinin incelenmesi de gerekir. Bu çalışmalar bakteriler için gerekli gıda malzemelerini içeren agar jelli petri kutuları kullanılarak yapılabilir. Bakteriler ayrıca boyanabilmekte ve böylece yüksek büyütmeli merceklere sahip bir mikroskop altında kolayca görülebilir hale gelmektedir. BAKTERİYEL BÖBREK HASTALIĞI(Bacterial Kidney Disease) Bakteriyel böbrek hastalığı reinabacterium salmonarium tarafından meydana getirilir.(Bkz. Tablo 1) Bu bakteri sadece konakçı balıkta çoğalabilir ve böbrek dalak ve kas dokusunda çok yavaş bir şekilde gelişir. Bu bakteriler çok küçüktür ve kültür ortamında gelişmesi zordur. Çünkü bunlar özel gıda içeriklerine ihtiyaç gösterir bu nedenle her ne kadar boyalı prepatlarda sıkça küçücük çubuk şeklinde çok sayıda bakteri görülebilirse de kesin teşhis için sadece özelleşmiş labaratuvar gereklidir. İlk olarak 1930’ların başında İskoçya’da yakalanan wild Atlantic salmon, (salmo salar L.) da görüldü. 1935’te buna benzer hastalıklar görüldüyse de bakteri kültürünün üretimi için 1956 yılını beklemek gerekecekti. Hastalık bu sırada çok geniş bir alana nüfuz etmişti bile. BKD genellikle tatlı sularda görülse de tuzlu suda da öldürücü olabilmektedir. Tuzlu suda coho salmon türü için ölüm yüzdesi %4 iken tatlı suda %17,2 dir.Tuzlu suda hastalığın etkisi azalsa da hastalık ilerlemeye devam etmekte ve ölüme sebep olmaktadır. Bu hastalık balıklar arasında vücut yüzeyinde irinli kabarcıklar ile ülserlerin oluşması ve böbreklerin dejenerasyonu ile seyreden kronik ve bulaşıcı bir hastalıktır. Buna sebep olan korynebakteri türleri gram pozitiftir.(Bkz. Tablo 1) BKD balıklar altı ve on iki aylık olana kadar sıklıkla görülmez. 1)MORFOLOJİ Tip türü corynebacterium diphteriae olan bu genusta hücreler genellikle kısa kalın bir çomak şeklindedir. Bu çomak düz olabildiği gibi hafifçe kıvrık da olabilir. Genellikle hücrenin bir ucu şişerek hücre topuz şeklini alır. Bu genusa ait hücrelerin her tarafı aynı şekilde boyayı tutmadığından homojen bir boyan [Ödev İndir]