ASETILEN TÜPÜ [4 Sayfa]


Asetilen Tüpünün İmalatı: Ereğli’deki demir çelik fabrikasından standartlara uygun olarak gelen saç plakalar (St 42-sıvamaya müsait) 150 tonluk makasta asetilen tüpü göve ve bombe ölçülerine göre kesilir.Gövde plakası,silindirde yuvarlak hale getirilir. Kademe kademe ovalliği alınarak tam silindir hale getirilir.Saç plaka ağız ağıza geldiği zaman üç yerinden elektrodla puntolanır.Ovalliği gidene kadar silindirde çevrilmeye devam edilir.Ovalliği alındıktan sonra gövdenin iç kısmı gaz altı kaynağı ile komple kaynatılır.Dikdörtgen şeklindeki,bombe malzemesi olan saç plakalar kesme kalıbında (Şekil1) disk olarak kesilir.Sonra 250 tonluk preste (Şekil 2.a-b) bombe kalıbıyla (baba) bombe meydana getirilir. Şekil 1.Kesme kalıbı Bombe şeklini almış olan tüpün alt ve üst kısımlarına,gövdeye tam oturmalarını sağlamak için (bombelerin dış tarafları 1-2 mm kesilerek) fatura yapılır.(kordon çekilir).Üst bombeye pres yapılırken zımbayla delik delinir.Üst bombedeki delik olan kısma içten ve dıştan kloret kaynatılır.Daha sonra klorete ventil ve emniyet supapları takılacaktır.Alt bombeye çember kaynatılır.Çember aynı zamanda tüpe ayaklık yapar.Çember,lamadan kıvrılarak,preste basılarak oluşturulur.Alt ve üst bombeye gövde monte edilir(oturtulur).Haşlama yapılır ve gaz altı kaynağı ile alt ve üst bombe gövdeye kaynatılır.Kaynak yerlerinin spiral taşla temizliği yapılır ve tüpler doluma hazır hale gelmiş olur. Şekil 2-a.Pres Şekil 2-b.A-A Kesiti Asetilen(Etin): Asetilen,gaz halinde bir çözücü maddeye (genellikle asetona) yedirilmiş olarak tüp içinde ticari olarak bulunabilir.Asetilen tüpleri özel olarak hazırlanır.Tüp içinde üçlü kombinasyon (Poroz madde + Çözücü madde + Asetilen gazı) mevcuttur.Poroz madde;aspez(yanmaz),pudra,kireç ve sudan oluşan lifli, süngerimsi bir karışımdır.İlk önce poroz (gözenekli) maddeye çözücü madde yedirilir,ardından asetilen gazı çözücü madde içinde çözündürülür.Asetilen, 15 kg/cm^2’den düşük basınçta asetonda çözündürüldüğü takdirde,tehlikesizce nakledilebilir.Ek ihtiyat tedbiri olarak,çözeltinin muhafaza edildiği kaplar gözenekli bir madde ile döşenmiştir.Aseton,gaz tarafından kısmen sürüklenir. Maksimum tüp basıncı ºC sıcaklık başına 0,31 bar basınç değişimi ile 21ºC ’da 17,24 bar’dır.Asetilen,ticari olarak daha çok kalsiyum karbürün su etkisiyle ayrıştırılır ve bu işlen sonucunda asetilen ve sönmüş kireç meydana gelir.İşlem soğukta yapılır.Asetilen üreteçleri iki tiptedir;bir kısmında,su karbürle temas ettirilir;öbürlerinde ise karbür yavaş yavaş suya damlar.Bu gaz sanayide ayrıca metanın sınırlı yanmasıyla elde edilir. Asetilenin Fiziksel Özellikleri: Asetilen,saf olduğu zaman eter kokusunda,renksiz,zehirsiz bir gazdır.18 atm’de,1ºC’de sıvılaşır.Ani bir genişleme ile katılaşarak -83ºC’ye doğru,gaz haline gelir.Sudaki çözünürlüğü düşüktür.Aseton, [Ödev İndir]