AILE PLANLAMASı [9 Sayfa]


Aile Planlaması GİRİŞ Çağımızın en büyük problemlerinden biri olan aile planlaması üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Ülkemizde de bu konu hakkında bir çok çalışmalar yapılmakta, eğitim ve konferanslar verilmektedir. Bugün kadın ve erkekler için geliştirilmiş son derece güvenilir ve sağlığa zararlı olmayan yöntemler kişilerin kullanımına sunulmaktadır. Buna rağmen dünyadaki ve ülkemizdeki çiftlerin önemli bir bölümü hala geleneksel, güvenilirliği düşük hatta sakıncalı yollarla doğum kontrolü uygulamaya çalışmaktadır. Bu duruma neden olan bir çok faktör arasında kişilerin yöntem hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları , hizmete ulaşamamaları ve hizmeti verenlerin bilgi eksiklikleri en önemli yeri tutmaktadır. (Kaynak 1) Aile planlamasında yöntem çeşitliliği göz önüne alındığında büyük kısmının kadının üzerinde olduğu izlenimi doğmaktadır. Oysa aile planlaması bir çiftin birlikte planlayacağı, karar vereceği, sorumluluğunu alacağı ve yükünü paylaşacağı ortak bir eylemdir. Yükü ve sorumluluğu kadınlara bırakmak, erkeğin kendi sorumluluklarından kaçması anlamını taşır. Aile planlamasının temel hedefleri; ülkenin sürdürülebilir bir kalkınma için gerekli nüfus yapılarını oluşturması, istenmeyen gebelikleri ve bunların neden olduğu sorunları önlemek, birden fazla doğum yapıldığında iki gebelik arasında en az iki yıllık bir süre olmasını sağlamak , topluma bedenen ve ruhen sağlıklı kişilerin kazandırılmasına katkıda bulunmaktır. (Kaynak 2). Doğurgan yaştaki kadın nüfusunun yaklaşık yarısı doğum kontrolü kullanmakla birlikte bu oran ülkeler arası gelişmişlik düzeyine paralel olarak büyük farklılıklar göstermektedir. Örneğin ABD’de %68’e kadar yükselmekte, Nijerya’da ise %5’e düşmektedir. Bir başka eğilimde önceleri yalnız gebelikten koruyucu etkileri üzerinde durulan doğum kontrol yöntemlerinin bugün artık bir çok başka olumlu etkilerinin de ortaya çıkmış olmasıdır. (Kaynak 3). Aile planlaması ailelerdeki kişi sayısının sınırlandırma anlamını taşımaz. Amaç; anne ve doğacak çocukların sağlıklı olması ve çocuk sahibi olmak istendiğinde gebeliğin oluşmasıdır. Çünkü iki yıldan az aralıklarla yapılan doğumlar annenin vücut sağlığını önemli ölçüde bozmakta, gebelik sırasında riskleri artırmakta, hatta ara vermeden arka arkaya yapılan doğumlar anne ölümlerine neden olmaktadır. Ayrıca, sık aralıklarla doğan çocukların anne karnında gelişmeleri tam olmamakta (Doğum ağırlığı düşük bebekler), sakatlık oranı yükselmekte, bakımları güçleşmekte ve bebek ölümleri artmaktadır. Bütün bunlar göz önüne alındığında aile planlamasının amaçlarını şöyle sıralayabiliriz; Bireyleri ve aileleri, üreme sağlığı konusunda eğitmek, anne ölümlerini önlemek ve sağlığını korumak, bebeklerin sağlıklı doğmalarını ve yaşamalarını sağlamak, yüksek riskli gebelikleri önlemek, istenmeyen gebelikleri önlemek, çocuk sahibi olmak isteyenlere tıbbi yardım sağlamak, bireyleri aile planlaması yöntemleri konusunda eğitmektir. (Kaynak 4). Türkiye’de aile planlaması hizmetleri; Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan Sağlık Ocakları, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri , Devlet ve SSK hastaneleri, üniversite ve diğer kamu kuruluşlarının hastaneleri, özel sağlık merkezlerinde verilmektedir. Kamu kuruluşlarında kondom ve doğum kontrol hapları ücretsiz dağıtılmakta, rahim içi araç (RİA) ücretsiz ya da çok düşük bir ücret karşılığında uygulanmaktadır. (Kaynak 5). Aile planlaması etkili modern yöntemler; ağızdan alınan haplar (%99) rahim içi araçlar (%95-99) kondom (Prezervatif %55-60) , diyafram (%93-98) cerrahi yöntemler (%100) Etki derecesi sınırlı yöntemler; takvim yöntemi (Ritm yöntemi), geri çekme yöntemi , spermisitler, hazne yıkama yöntemleridir. (Kaynak 6) MATERYAL METOD Yaptığımız araştırma demografik özellikleriyle birlikte “15-49” yaş arası ev hanımlarının aile planlaması hakkındaki bilgi düzeylerini saptamak amacıyla planlandı. Araştırma Uşak SSK ve Devlet h [Ödev İndir]