A.B.D. BAŞKANI WİLSONUN BARIŞ BİLDİRİSİ [2 Sayfa]


A.B.D. BAŞKANI WİLSONUN BARIŞ BİLDİRİSİ 1918 yılının başında tüm uluslarda savaşa karşı bıkkınlık ve barış özlemleri açıkça görülüyordu. Milyonlarca insan ölmüş, açlık ve sefalet tüm Avrupayı etkilemişti. l918 yılının başında ise hangi tarafın kazandığı kesin belli olmamakla beraber, savaş uzadıkça İtilaf Devletlerinin kazanacağı görülüyordu. 1917 yılında Almanya ve Avusturyanın barış girişimleri ile İtilaf Devletlerinin barış koşullarını ağırlaştırmak istemeleri yüzünden başarılamamıştı. İşte bu ortam içerisinde Başkan Wilson, gelecek barışın esaslarını saptayan "14 Nokta" sını açıkladı. 8 Ocak 1918de Kongreye gönderdiği mesajda barışın ve ondan sonra dünya da demokrasinin ve küçük milletlerin bağımsızlığının esaslarını saptamaya çalışıyordu. Başkan Wilsonun bu çabalarından haberi olan Fransa Başbakanı ve Dışişleri Bakanı 27 Aralık 1917de Fransanın savaş amaçlarını açıklarken, Fransanın istila amacı gütmedigini, kul hayatı yaşayan doğu halklarına kendi kaderlerini kararlaştırmak hakkını verecek "uluslar prensibi" için savaştıklarını belirtiyorlardı. İngiltere Başbakanı Lloyd George ise 5 ocak 1918de yaptığı konuşmada, Türklerin başkentinde gözleri, Türk halkına dayanan bir Osmanlı İmparatorluğunun varlığına karşı olmadıklarını belirtti. Böylece hem Wilson tatmin edildi hem de İttifak Devletleri kamuoyu savaştan çıkmak isteyeceklerdi. Daha sonra eklenenlerle birlikte 27ye ulaşan bu noktalar, 11 Şubatda Wilsonun bir konuşmasında, devletlerin yeni topraklar kazanamayacakları, savaş tazminatı alınamayacağını açıklanmasıyla özet olarak şu esasları belirliyordu: 1- Barış antlaşmaları açık olacak, gelecek uluslararası antlaşmaların açık olması. 2- Karasuları dışında, savaş ve barışta denizlerde mutlak serbesti bulunması. 3- Uluslararası bütün ekonomik engeller kaldırılacak ve eşitlik sağlanması. 4- Ülkelerin silahlanmayı bırakıp, yalnızca iç güvenlikleri seviyesine indirilmesi için karşılıklı garanti verilmesi. 5- Sömürgeler üzerindeki isteklerin [Ödev İndir]